NYUTDANNET: Togkonduktør Farishta Saei kan nesten ikke tro at hun var så heldig å få ta utdannelse og samtidig få lønn. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2
NYUTDANNET: Togkonduktør Farishta Saei kan nesten ikke tro at hun var så heldig å få ta utdannelse og samtidig få lønn. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

I disse yrkene får du betalt under utdannelsen

Uten én krone i studielån har Farishta Saei (40) tatt utdannelse og gått rett inn i en godt betalt jobb. Den muligheten finnes i en rekke yrker.

De siste fire månedene har Saei nemlig tatt utdannelse som togkonduktør i Vy, og samtidig fått utbetalt lønn fra selskapet.

– Jeg trengte litt forandring, og dette yrket passet veldig fint med tanke på alt. Både min personlighet og i livet mitt. At det er kort utdanning og at man kan jobbe turnus virket veldig interessant.

Saei jobbet i barnehage da hun kjente at hun gjerne kunne tenke seg å bytte beite.

Familielivet med mann og fire barn gjorde likevel at hun kviet seg. Det ville gjøre et solid innhugg i økonomien.

– Når du først velger å forlate arbeidslivet og gå tilbake til studentlivet, så må man jo egentlig stramme inn ganske kraftig. Og det var grunnen til at jeg ikke turte å gjøre dette før.

Les også: Yrket med aller høyest snittlønn har ingen krav til utdanning

Plukket ut blant 600 søkere

Men da hun endelig fant et yrke hun kunne tenke seg, og hvor du samtidig fikk lønn under utdannelsen, var lykken stor.

– Det hadde mye å si. Jeg slapp stresset med å bekymre meg for en presset økonomi for familien fordi jeg tok utdanning. Det var nesten like god lønn som i den forrige jobben min. Så jeg tapte ikke noe under utdanningen.

Det er heller ikke bare, bare å få utdanningsstilling som konduktøraspirant i Vy. Da Saei søkte, gjorde rundt 600 andre det samme. I hennes kull var det 30 stykker fordelt på tre klasser, som fikk plass.

– Jeg trodde ikke på det først, for jeg hadde ikke regnet med at jeg skulle komme inn på utdanningen. Jeg ble så glad.

Les også: Kun 11 menn har samme jobb som Daniel

TRIVES: Firebarnsmoren Farishta Saei angrer ikke et sekund på at hun omskolerte seg. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2
TRIVES: Firebarnsmoren Farishta Saei angrer ikke et sekund på at hun omskolerte seg. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Kjempehopp i lønn

For tre uker siden ble hun autorisert konduktør, og det vil merkes på lønnsslippen.

– Jeg har fått et kjempehopp i lønn. Jeg måtte ha tatt tre-fire års utdannelse for å gå over den lønna jeg har nå i et annet yrke. Jeg er veldig, veldig overrasket. Det er skikkelig bra, sier hun om lønnsnivået.

Nå gleder den ferske konduktøren seg til resten av karrieren.

– Yrket er helt fantastisk. Jeg angrer ikke et sekund på valget av retning. Jeg trives veldig godt, og det er et fint arbeidsmiljø. Helt siden jeg fikk denne muligheten, har jeg følt meg godt ivaretatt.

Enten du drømmer om å bytte yrke, eller om du ønsker å unngå studielån under utdannelsen, finnes det en rekke muligheter. Her er en oversikt:

Togkonduktør

For å bli togkonduktør må man søke på en ledig stilling som togkonduktøraspirant i Vy. Får du plass, begynner du på en 18 uker lang intern opplæring med en blanding av teori og praksis.

Under hele opplæringen får man lønn, og i dag er denne grunnlønnen 338.156 kroner.

Etter at man er ferdig som aspirant er startlønnen 424.000 kroner, og i tillegg får man et turnustillegg på mellom 100.000 og 150.000 på grunn av ubekvem arbeidstid.

I tillegg kommer det en del ekstra, som for eksempel endringstillegg og lignende. Derfor er det ikke uvanlig at man de første fire årene tjener mellom 600.000 og 650.000.

Etter de fire første årene øker grunnlønnen til rundt 480.000, det samme gjør tilleggene og overtidssatsene. Derfor ligger man totalt på et lønnsnivå rundt 700.000 totalt, ifølge Vy.

Lønnen økes igjen når en konduktør har jobbet åtte år etter aspirantkurset.

Snittlønnen for togkonduktører er ifølge utdanning.no 661.080 kroner.

Trikke- og T-banesjåfør

Sporveien har betalt utdanning for de som får plass. For trikkesjåfører varer utdanningen fulltid i rundt ti uker og for T-banesjåfører er varigheten rundt tolv uker.

Det er kun mulig å søke plass på kursene mens det ligger utlysninger ute. Dette skjer som regel to-tre måneder før oppstart, og det starter som regel kurs i januar, april, juni og september.

En fulltidsstilling som sjåfør på T-banen og trikken har per nå en grunnlønn på mellom 443.842 kroner og 463.842 kroner. I tillegg kommer turnustillegg. Mens utdanningen pågår er lønnen tre lønnstrinn lavere.

BETALT UTDANNING: Sporveien har betalt utdanning for de som får plass. Foto: Erik Edland / TV 2
BETALT UTDANNING: Sporveien har betalt utdanning for de som får plass. Foto: Erik Edland / TV 2

Trafikkstyrer

Dette yrket ble tidligere omtalt som togekspeditør, men tittelen er nå trafikkstyrer. Som trafikkstyrer planlegger, kontrollerer og styrer man togtrafikken. I tillegg gir man informasjon til de reisende.

For å bli trafikkstyrer må man søke på en ledig aspirantstilling, noe Bane Nor rekrutterer hvert år. Om man får en aspirantstilling, kan man begynne på trafikkstyrerutdanningen ved Norsk jernbaneskole. Varigheten er ni måneder og man får lønn under hele perioden.

Årslønnen for en trafikkstyreraspirant er cirka 360.000 kroner. Når man er ferdig med utdanningen får en trafikkstyrer med mindre en 10 års erfaring en garantilønn på cirka 430.000. I tillegg får man betalt for ulike variabler relatert til turnus.

Togleder

For å bli togleder er det vanlig å først ha vært trafikkstyrer, men det er ifølge Bane Nor ikke et absolutt krav. Etter å ha fullført den lønnede utdannelsen ved Norsk jernbaneskole i løpet av fire-fem måneder vil man som utdannet togleder få hovedansvaret for å styre trafikken på en banestrekning fra en trafikkstyringssentral.

Årslønnen for en toglederaspirant under utdanningen er 475.000 kroner. Etter endt utdanning får en togleder en garantilønn på rundt 565.000 kroner. I tillegg får man betalt for ulike variabler relatert til turnus.

Brannkonstabel

Brannkonstabel kan man utdanne seg til gjennom å søke på aspirantstillinger i et av Norges mange brann- og redningsvesen. Med en slik stilling får man en toårig intern opplæring, i tillegg til at man avslutter med et åtte uker langt kurs ved Norges brannskole. I hele perioden mottar man lønn.

Lønnsnivået vil variere fra kommune til kommune, men i Oslo er for eksempel startlønnen til en brannkonstabel nå på mellom 412.350 og 453.350 kroner. Turnusarbeid og vakttillegg vil i tillegg utgjøre mellom 130.000 og 150.000 kroner.

Ifølge SSB er snittlønnen til brannkonstabler i Norge 620.520 kroner.

BRANNSTASJON: I hele perioden som opplæring for brannkonstabel, får du lønn. Foto: Gorm Kallestad
BRANNSTASJON: I hele perioden som opplæring for brannkonstabel, får du lønn. Foto: Gorm Kallestad

Diplomat

Hvert år får 15 søkere muligheten til å drilles gjennom Utenriksdepartementets aspirantkurs. Dette er et treårig trainee-program som består av både opplæring og praksis i Norge og i utlandet.

Det starter et nytt aspirantkull hos UD hver høst, og til opptaket i 2022 var det 393 søkere, hvorav 60 prosent kvinner. Neste opptak publiseres ifølge Utenriksdepartementet rundt midten av desember.

Under aspirantperioden mottar man lønn, og lønnen begynner på 544.400 kroner, men det gjøres også en individuell vurdering.

Gjennomsnittslønnen for aspirantkullet som var ferdig utdannet høsten 2021 er 552.434 kroner.

AFIS-fullmektig:

Som AFIS-fullmektig jobber man i tårnet eller tårnsenteret ved norske flyplasser. Arbeidsoppgavene er å gi informasjon trafikken og ting som værforhold til fly- og helikoptre.

Under utdanningen for å bli AFIS-fullmektig er man midlertidig ansatt i Avinor Flysikring, og får lønn mens utdanningen pågår. Den midlertidige ansettelsen varer til opplæringen er ferdig, og til man har bestått førstegangsautoriseringen som AFIS-fullmektig.

Utdanningsløpet varer rundt 12 måneder, og etter det har studentene halvannet års plikttjeneste. Det er Avinor som avgjør ved hvilken flyplass de utstasjoneres i denne perioden. Under plikttjenesten lønnes man som AFIS-fullmektig, og man har da mulighet til å søke andre ledige stillinger i Avinor.

Under utdannelsen er lønnen 318.300 kroner i året. Etter fullført utdanning og fullført plikttjeneste er grunnlønnen til en AFIS-fullmektig mellom 560.000 og 584.000 kroner i året. I tillegg kommer faste turnus- og variable tillegg.

Flygeleder

Som flygeleder overvåker og dirigerer man flytrafikken i og rundt Norge. Selve utdannelsen tar to år, og er delt i to deler. Det første året er på en skole som Avinor Flysikring har avtale med. Her dekker de kostnadene knyttet til skolen, mens elevene selv dekker bo- og levekostnader. Det andre året er praktisk trening på operative enheter. Da er elevene ansatt i Avinor Flysikring og mottar lønn.

Etter utdanningen har elevene plikttjeneste, og denne reguleres ifølge Avinor i avtalene som inngås med hver enkelt elev.

En flygeleder har en startlønn på 561.000, og snittlønnen til flygeledere er cirka 1,1 millioner kroner i året.

PRAKTISK TRENING: Flygeleder-studenter mottar lønn underveis i utdannelsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
PRAKTISK TRENING: Flygeleder-studenter mottar lønn underveis i utdannelsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Fengselsbetjent

Den toårige utdannelsen til å bli fengselsbetjent i Norge tar man ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter. Studentene som får plass får lønn gjennom hele studieløpet. Mens man er aspirant ligger lønnen på rundt 300.000 kroner. Etter utdannelsen er studentene forpliktet til å jobbe ett år ved et eller flere norske fengsler.

Som fengselsbetjent er startlønnen 392.300 kroner, mens gjennomsnittslønnen for fengselsbetjenter er 453.857 kroner.

Førerhundtrener

Gjennom Norges Blindeforbund kan man utdanne seg til førerhundtrener i Norge. Utdannelsen tar tre år, og studentene får lønn gjennom hele perioden. Etter at siste eksamen er bestått får studentene automatisk jobb og opprykk til førerhundtrener.

Opptak skjer kun når det er behov for flere førerhundtrenere.

Under utdanningen er årslønnen 341.000 kroner i året, og som ferdig utdannet førerhundtrener er årslønnen 519.000.

Lærling

Det vanligste er at man blir lærling etter andreklasse i et yrkesfaglig utdanningsprogram på videregående. Man søker da om lærlingplass ved en arbeidsplass som driver med det du har rettet deg inn på, og gjennom denne jobben lærer man mer og mer av arbeidsoppgavene i yrket.

Som lærling får man lønn fra første dag, men lønnen stiger gradvis etter hvert. Det første halvåret er lønnen 30 prosent av begynnerlønnen til en arbeider med fagbrev i det samme yrket. Andre halvår 40 prosent, tredje halvår 50 prosent og fjerde halvår 80 prosent.

Industri- eller næringsmaster

Universitetet i Sør-Norge har en rekke mastergrader hvor man kombinerer 50 prosent studier og 50 prosent jobb. Studieløpet går over tre år og studentene lønnes i hele perioden.

De ulike mastergradene er:

 • Regnskap og revisjon (Både Ringerike og Vestfold)
 • Næringsmaster for fotballtrenere (Bø)
 • Informatikk (Kongsberg)
 • Industrial IT and Automation (Porsgrunn)
 • Management Information Systems (Ringerike)
 • Mikro- og nanosystemteknologi (Vestfold)
 • Optometri og synsvitenskap (Kongsberg)
 • Systems Engineering (Kongsberg)

Pilot eller navigatør i Luftforsvaret

Selv om det finnes pilotutdanninger som koster penger, ligger det en mulighet i å ta pilotutdannelse gjennom Luftforsvaret. Dette er en militær utdanning, som foregår delvis i Norge og delvis i USA. Etter endt utdanning må man avtjene en plikttjeneste på 12 år i Luftforsvaret.

Hele utdannelsen er lønnet, i tillegg til at du får dekket kost og losji.

Det samme gjelder for navigatører, men for dem er plikttjenesten på åtte år.

Utdanning i Forsvaret

Ved Forsvarets høgskole kan søkerne velge mellom 12 ulike bachelorgrader, samt et årsstudium. Utdannelsen er gratis, og i tillegg får studentene dekket utgifter til kost og losji, samt utbetalt et månedlig utdanningstillegg på som tilsvarer 1G i folketrygden. I 2021 var dette snakk om 106.399 kroner i året.

Studentene er sikret fast jobb i Forsvaret etter endt utdannelse, og må også avtjene plikttjeneste etter studiene.

Ifølge utdanning.no er gjennomsnittslønnen til et befal med sersjant-grad 688.440 kroner i året, mens en offiser med grad fra fenrik og høyere har en gjennomsnittslønn på 832.800 kroner.

Dette er studiene i Forsvaret:

 • Bachelor i språk og etterretning
 • Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og marineingeniør elektro
 • Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og marineingeniør maskin
 • Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og marineingeniør våpen, elektronikk og data
 • Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag
 • Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse, militærmakt og sikkerhets­operasjoner
 • Bachelor ingeniør - telematikk
 • Flyger- og navigatør­­utdanning (Se egen post lenger opp i artikkelen)
 • Årsstudium i ledelse og militære operasjoner

Tolletaten hadde tidligere betalt utdanning for tollbetjenter, men siden høsten 2021 gikk de over til en ny utdanningsform ved Universitetet i Stavanger.