I 20 år besto Jørgens (40) hverdag av tung rus og kriminalitet – nå skal han sykle Arctic Race

Etter et langt liv med rus har Jørgen endelig klart å bli rusfri. Nå har han fått en ny, sunn «avhengighet», mye takket være TV 2-programmet «Petter Uteligger: Idretten skaper sjanser».

Helt siden Jørgen (40) var i tenårene har livet hans vært preget av rus og kriminalitet. Sommeren 2019 klarte han imidlertid å komme seg vekk fra rusmiljøet i Oslo, da han flyttet ut til et bemannet bofellesskap for rusavhengige, Mogreina Bofellesskap, i Ullensaker kommune.Den gang hadde Jørgen vært såpass lenge uten fast bopel at han var meldt utvandret fra Norge i Folkeregisteret.- Han hadde verken legitimasjon eller tilgang til helsetjenester og hjelpeapparat. Jørgen manglet