KORONAVAKSINEN: Lill-Iren Schou Trogstad leder studien ved FHI, som undersøker hvordan koronavaksinen påvirker menstruasjonen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
KORONAVAKSINEN: Lill-Iren Schou Trogstad leder studien ved FHI, som undersøker hvordan koronavaksinen påvirker menstruasjonen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
FHI til TV 2:

Hypotesen om at vaksinen påvirker menstruasjonen er styrket

Man vet fortsatt ikke hvorfor mange kvinner opplever kraftige menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinen. Det siste året har FHI jaktet svar.

Koronavaksinen kan påvirke menstruasjonen, slo Folkehelseinstituttet (FHI) fast i en stor studie i desember i fjor.

Selv om studien ga et viktig svar, er det fortsatt flere ubesvarte spørsmål.

For det første tok studien for seg unge kvinner. Hva med kvinner i andre aldersgrupper? Risikerer kvinnene som opplever dette alvorlige langtidskonsekvenser? Og hvorfor påvirker egentlig koronavaksinen menstruasjonen?

Siden i fjor har FHI jobbet på spreng med flere undersøkelser, for å finne flere svar.

Selv om de nye funnene ikke er publisert enda, kan FHI allerede nå avsløre noen detaljer.

RISIKO: Lill-Iren Schou Trogstad forteller at menstruasjonsforstyrrelser er vanlig blant kvinner, men at de ser en overrisiko etter vaksinen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
RISIKO: Lill-Iren Schou Trogstad forteller at menstruasjonsforstyrrelser er vanlig blant kvinner, men at de ser en overrisiko etter vaksinen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hypotesen er styrket

Studien fra desember i fjor så på forekomsten av menstruasjonsforstyrrelser i aldersgruppen 18 til 30 år.

Selv om endringer i menstruasjonen er vanlig blant kvinner, økte forekomsten av kraftige blødningsforstyrrelser med seks prosentpoeng etter første dose koronavaksine.

Siden i fjor har FHI gjennomført flere undersøkelser, blant annet i aldersgruppene mellom 12 og 15 år og kvinner over 30 år.

Selv om funnene ikke er offentliggjort enda, bekrefter lege Lill-Iren Schou Trogstad til TV 2 at de nye undersøkelsene styrker hypotesen om at koronavaksinen kan påvirke menstruasjonen.

– De nye undersøkelsene bekrefter at det er en assosiasjon mellom vaksinen og økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser. Funnene viser også at det forekommer noe hyppigere etter andre dose sammenlignet med første, sier Trogstad.

FHI benytter seg av befolkningsundersøkelser for å kartlegge endringer i menstruasjonen hos kvinner.

– Det er mange kvinner i Norge som har bidratt og som fortsatt bidrar. Det er helt avgjørende for at vi skal kunne få mer kunnskap om hva som egentlig foregår, sier hun.

BLØDNINGER: Mange kvinner opplever menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinen. Blant de vanligste endringene er kraftige blødninger. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
BLØDNINGER: Mange kvinner opplever menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinen. Blant de vanligste endringene er kraftige blødninger. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Dataene fra de nye undersøkelsene er publisert som preprint og ikke ferdig kvalitetssikret og fagfellevurdert.

Etter planen vil FHI komme med flere publikasjoner om sammenhengen mellom menstruasjonsforstyrrelser og koronavaksinene rundt nyåret.

Kunnskapshull om langtidsvirkninger

For andre år på rad har TV 2 kartlagt menstruasjonsforstyrrelsene til 149 kvinner.

Majoriteten av disse forteller om langvarige plager, som i gjennomsnitt varte i 14 måneder, og på det meste i 22 måneder.

– Vil du si at det fortsatt er trygt for kvinner å ta koronavaksinen?

– Alle legemidler og vaksiner kan potensielt gi uheldige virkninger, og menstruasjonsforstyrrelser er en sånn hendelse. Men for de aller fleste vil forstyrrelsene være begrensede og forbigående, sier Trogstad.

LANGVARIG: TV 2 har kartlagt menstruasjonsforstyrrelsene til nesten 150 kvinner denne høsten. Majoriteten av disse lever fortsatt med bivirkningen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
LANGVARIG: TV 2 har kartlagt menstruasjonsforstyrrelsene til nesten 150 kvinner denne høsten. Majoriteten av disse lever fortsatt med bivirkningen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

FHI sitter ikke på kunnskap per i dag om at menstruasjonsforstyrrelsene påvirker hverken evnen til å få barn, eller at det gir alvorlige konsekvenser på lang sikt.

– Det har vi ikke noe data som viser, og vi har heller ikke noen grunn til å tro det, sier Trogstad.

– Men det er vel heller ikke noe data som viser det motsatte?

– Nei, det er dette vi vet så langt. Vi har vaksinert mot korona i snart to år, og det er ikke veldig lang oppfølgingstid, så derfor er det viktig at vi fortsetter å følge opp dette fremover, sier hun.

Statens legemiddelverk er også åpne om at den korte brukstiden begrenser erfaringsgrunnlaget.

– Vi kan ikke helt sikkert vite det, men per nå tilsier kunnskapen vi har at det ikke har påvirkning på fertiliteten, sier overlege Ingrid Aas.

– Tok for lang tid

Guri Bårdstu Majak er overlege ved gynekologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Daglig møter hun pasienter som forteller at menstruasjonen har forandret seg etter koronavaksinen.

– Min erfaring er at det er fryktelig mange kvinner som har opplevd dette. Selv om endringene er forbigående for de fleste, er det også kvinner som kan gå med en forstyrret syklus i opp til et år, som de ikke opplever å få hjelp til å regulere tilbake, sier Bådsrud Majak.

KUNNSKAP: Guri Bårdsrud Majak etterlyser mer kunnskap om hvorfor noen kvinner opplever menstruasjonsforstyrrelser over lengre tid. Foto: Truls Aagedal / TV 2
KUNNSKAP: Guri Bårdsrud Majak etterlyser mer kunnskap om hvorfor noen kvinner opplever menstruasjonsforstyrrelser over lengre tid. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Legemiddelverket fikk de første meldingene fra kvinner som opplevde endringer i menstruasjonen våren 2021. Likevel var det først i slutten av oktober i år at EMA oppførte kraftige blødningsforstyrrelser som en bivirkning av vaksinen.

Overlegen stiller seg kritisk til at det tok så lang tid før menstruasjonsforstyrrelser ble anerkjent som en vaksinebivirkning.

– Jeg synes det tok for lang tid før helsemyndighetene kom på banen og anerkjente at dette faktisk var tilfelle. Jeg føler fortsatt at man underkommuniserer betydningen dette kan ha i kvinners liv. Det er ikke en alvorlig sykdom, men det er ille nok når det varer og varer.

Overlegen er klar på hva som trengs fremover.

– Å få nok kunnskap til å behandle menstruasjonsforstyrrelser på en god måte, er det neste skrittet, mener hun.

Flere hypoteser om årsak

For å kunne gi kvinner god informasjon og riktig behandling, må helsemyndighetene vite mer om mekanismene som ligger bak denne bivirkningen.

FHI mener derfor at noe av det viktigste å komme til bunns i fremover er hvorfor blødningsforstyrrelser forekommer etter vaksinasjon.

– Det er noen hypoteser om hva som potensielt kan forårsake dette. Den ene er at vaksinen påvirker hormonbalansen, og den andre er at immunresponser kan gi en direkte påvirkning på slimhinnen i livmoren. Men vi vet ikke helt hva det er foreløpig, sier Trogstad.

Statens legemiddelverk deler synet til FHI.

– At vi har etablerte en årsakssammenheng er første steg på veien, så må vi håpe og tro at forskningen vil gi oss svar på hvorfor det er sånn, sier overlege Ingrid Aas.

INTERNASJONALT: Overlege Ingrid Aass forteller at Statens legemiddelverk har jobbet opp mot europeiske helsemyndigheter for å dele data og erfaringer om menstruasjonsforstyrrelser. Foto: Martin Fønnebø / TV 2
INTERNASJONALT: Overlege Ingrid Aass forteller at Statens legemiddelverk har jobbet opp mot europeiske helsemyndigheter for å dele data og erfaringer om menstruasjonsforstyrrelser. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Kan sette kvinnehelse på dagsorden

Legemiddelverket har til nå behandlet 14.833 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser fra norske kvinner.

5000 av disse omhandler kraftige menstruasjonsblødninger. 810 meldinger er klassifisert som alvorlige.

Aas roser norske kvinner for å melde fra, og mener de har bidratt til beslutningen om at kraftige menstruasjonsblødninger står oppført som en bivirkning i pakningsvedlegget til vaksinen.

– Hvorfor er det så viktig?

– Det gjør at enkeltpersoner, helsepersonell og myndigheter kan ta menstruasjonsforstyrrelser i betraktning når de vurderer vaksinen. Det kan for eksempel ha betydning for rådene FHI gir om vaksinering, sier Aas.

At menstruasjonsforstyrrelser er bekreftet som en bivirkning av vaksinen, håper hun også får konsekvenser på lang sikt.

– Det kan gjøre at man kikker mer etter den type bivirkning når man utvikler nye legemidler og vaksiner fremover. I tillegg håper jeg at det fører til at det forskes mer på årsaken til hvorfor det er sånn, slik at man kan få flere svar på hva denne vaksinebivirkningen gjør med kvinnekroppen.