MERKELIGE: Dette er en av flere ulver i norske revirer med merkelig utseende, som er fanget opp på viltkamera. Foto: Privat
MERKELIGE: Dette er en av flere ulver i norske revirer med merkelig utseende, som er fanget opp på viltkamera. Foto: Privat
Ber om ny ulve-granskning:

– Hvordan kom de seg til Norge?

Bonde og Farmen-vinner Halvor Sveen er ikke imponert over den store DNA-rapporten om norske og svenske ulver som ble offentliggjort denne uken.

Nå ber den kjente kritikeren av norsk rovdyrpolitikk regjeringen om å gjøre nye undersøkelser og nedsette et uavhengig utvalg.

Hensikten er å en gang for alle få gransket om ulver ble ulovlig utsatt i Norge eller Sverige, da de kom tilbake etter å ha vært utryddet på 1960-70-tallet.

Altså finne ut om den skandinaviske ulvestammen kan være grunnlagt gjennom grov miljøkriminalitet, slik bygdefolk har hevdet i snart 40 år.

Gir ikke svar

Om ulvene vandret inn naturlig eller ble utsatt gir ikke den nye DNA-undersøkelsen, som ble bestilt av Stortinget, svar på.

I ulveområdene er det mange som ikke tror at de vandret naturlig fra Finland til Sverige og Norge, slik myndighetene hevder.

Farmen-vinner Halvor Sveen stiller spørsmål ved måten dyreparkprøver er samlet inn på. Foto: TV 2
Farmen-vinner Halvor Sveen stiller spørsmål ved måten dyreparkprøver er samlet inn på. Foto: TV 2

Flere forhold har fått bygdefolk til å stille spørsmål ved om ulver kan være hybridisert eller utsatt.

Øyenvitner har stått fram, nærgående ulver er observert og det er publisert mange bilder fra viltkameraer som viser dyr med merkelig utseende.

Et annet forhold er utsettingsplanene som verserte i Sverige langt tilbake i tid.

Nye ulver stammer fra Finland

Den nye store DNA-rapporten avklarer kun hvor ulvene kommer fra.

Den er basert på et enormt materiale av ulve-DNA. Konklusjonen er at de nye norske og svenske ulvene stammer fra sørvestlige deler av Finland, at de ikke er blandet med hund og at de er svært innavlet.

Lederen for DNA-prosjektet, professor Hans K. Stenøien, sier at mandatet kun har vært å finne ulvenes genetiske opprinnelse.

IKKE I MANDATET: Lederen for DNA-prosjektet Hans K. Steinøien sier de kun har undersøkt ulvens genetiske opphav og mulig innslag av hund. Foto: Pål Lervik
IKKE I MANDATET: Lederen for DNA-prosjektet Hans K. Steinøien sier de kun har undersøkt ulvens genetiske opphav og mulig innslag av hund. Foto: Pål Lervik

– Med genetiske markører kan vi si at at et individ har kommet seg fra A til B. Men vi kan ikke si om det er fraktet med helikopter eller gått på egne bein, sier han.

Myter eller fakta?

Direktøren i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, avviser bestemt at ulver har blitt utsatt i naturen.

– Rapporten handler om ulvens genetiske opprinnelse. Vi er kjent med at det verserer myter om at ulven ble transportert hit i bil. Men har ikke grunnlag for å tro det. At ulven kan vandre fra Finland til Norge er kjent og helt innenfor den rekkevidden et slikt dyr har, sier hun.

Halvor Sveen har i årevis samlet dokumentasjon om ulveutsetting og mener det som mangler er å få en person som har vært med på det til å stå fram offentlig.

Han undrer seg over at den nye DNA-rapporten konkluderer med at undersøkte dyreparkulver i Skandinavia viser likhet med ulvestammen som ble utryddet fram mot 1970-tallet.

Og stiller spørsmål ved om forskerne har fått et riktig utvalg når de har hentet inn DNA fra dyreparkene.

Bonden viser til et prosjekt en miljøorganisasjon i Sverige startet da ulvene var utryddet på 70-tallet, «Prosjekt Varg», som var en plan for å få tilbake ulver i Skandinavia gjennom utsetting.

Ulver i dyreparker ble finansiert for å settes ut i svenske skoger, og områdene der ulven skulle settes ut ble blinket ut; Värmland, Dalarna og grenseområdene mot Norge.

OMSTRIDT: Medlemmer av Naturskyddsforeningen har konsekvent nektet for at utsettingsplanene ble satt ut i livet. Foto: Privat
OMSTRIDT: Medlemmer av Naturskyddsforeningen har konsekvent nektet for at utsettingsplanene ble satt ut i livet. Foto: Privat

Det var akkurat i disse områdene ulvene kom tilbake til.

– Lettere å vinne i Lotto

– Den tilfeldigheten at det ble skrevet et dokument i 1976 og at ulvene skal ha vandret på egne ben akkurat dit de planla utsetting, er ikke mulig å tro på. Det er mye større sjanse for å å vinne i lotto enn at noe slikt kan forekomme, sier Sveen.

Medlemmer av den svenske miljøorganisasjonen som sto bak «Prosjekt Varg» har gjentatte ganger benektet at ulveutsettingsplanen ble iverksatt.

Halvor Sveen framholder at de fire første ulvene som var starten på dyreparkulvene i Sverige, Norge og Finland var to søskenpar som ble innfanget i nord Sverige og Finland på 1950-tallet. Disse skulle bidra til å redde den gamle ulvestammen.

– I den nye DNA-rapporten konkluderes det med at ulvene som kom tilbake på slutten av 1970-tallet er fra Finland. Så er det en kjent sak at de første ulvene i dyrepark også kom derfra. Om de da ikke er i slekt er det noe som må forklares. Jeg skjønner ingenting av det, sier Sveen.

– "Prosjekt Varg"-ulver

Professor Hans K. Stenøien sier at de har henvendt seg til diverse dyreparker og bedt dem velge ut og sende DNA-materiale. De har ikke spurt om prøver fra konkrete ulver.

Og slik TV 2 forstår det er det kun et mindretall av dyreparkulvene gjennom historien som er undersøkt.

Ut fra dette har de konkludert med at den siste rest av den utryddede ulvebestanden fortsatt sannsynligvis er å finne i visse finske og svenske dyreparker.

– Burde dere ikke prøvd å få materiale fra ulver i dyreparker som har vært i søkelyset for mulig utsetting?

– Da vil jeg gjenta det jeg har sagt tidligere. Dette er verdens største datasett på ulv. Vi har klart å få inn 1309 ulve- og hundeprøver i studiet. Jeg skulle gjerne hatt materialet du snakker om. Det hadde vært kjempeinteressant.

– Har dere prøvd å få tak i slikt materiale?

– Nei. Vi har ikke spesifikt gått inn for det. Men vi har gjort det vi kan for å dekke dyreparker og finne ut av slektskapet til ulvene.

– Har dere fått materiale fra ulver som var en del av «Prosjekt Varg»?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Søkt metode

Halvor Sveen stiller spørsmål ved måten dyreparkprøver er samlet inn på.

– Dette er en søkt metode. Det er stambøker i dyreparkene på alle ulver som er ført inn og ut. Den boka er det umulig for oss vanlige folk å få innsyn i. Jeg tror svaret ligger der. Det er jo merkelig at ulvene vi har nå skal ha kommet fra Finland, om de ikke er i slekt med finske ulver som ble fanget inn til dyreparkene. Det er noe som ikke stemmer.

Merkelige ulver

Bonden fra Rendalen mener også det bør undersøkes hvorfor en del ulver i norske skoger ser så merkelige ut.

Han viser til bilder tatt med viltkameraer de siste årene.

TV 2 har publisert bilder av hvite og svarte ulver og dyr som kan minne om coyoter. Bildene viser også ulver med hvite haletipper. Den skal være svart.

Ved gården til Halvor Sveen fant de et bilde på viltkamera av en ulv fra Osdalsflokken. Den ser ut som en dingo.

Men ulvene i Norge er ifølge den store DNA-undersøkelsen, ikke blandet med hund.

Faktisk er stammen en av de minst hybridiserte ulvestammene i verden, ifølge DNA-prosjektet.

Vil gi materiale til granskere

Professor Hans K. Stenøien kan ikke gi noen forklaring på bildene av ulver med underlig utseende, TV 2 har vist ham.

– Hva er dette for noe?

– Jeg kan ikke svare på hva de bildene er for noe. Jeg kan bare svare på det materialet vi har sett på.

– Har dere undersøkt ulvene du har sett på bildene?

– De ulvene du viste meg nå? Det har jeg ikke helt oversikt over, sier Stenøien.

Spørsmålet er om årsaken kan være innavl, slik ulveforskere har uttalt.

– Jeg er ingen ekspert. Men i alle andre områder i verden med små og isolerte ulvebestander så blir ulvene mer og mer like. Dette er ikke tilfelle i områdene våre. Her er det jo veldig stor forskjell på hvordan de ser ut, sier Halvor Sveen.

Bonden sitter på et stort materiale med dokumentasjon som tyder på at ulveutsetting kan ha skjedd. Og han er villig til å overlevere dette til uavhengige granskere, dersom han blir hørt på kravet om at saken må undersøkes.