Hver tiende Afghanistan-veteran sliter med psykiske helseplager

En undersøkelse viser at hver tiende veteran som har tjenestegjort i Afghanistan sliter med psykiske helseplager. Risikoen for plager øker markant for de som returnerer til det sivile.

NORSKE SOLDATER: Over 9000 nordmenn har deltatt på utenlandsoperasjoner i Afghanistan. Dette bildet er tatt i Camp Malmanah i Fayrab, Afghanistan den første oktober 2012. Foto: Lise Åserud
NORSKE SOLDATER: Over 9000 nordmenn har deltatt på utenlandsoperasjoner i Afghanistan. Dette bildet er tatt i Camp Malmanah i Fayrab, Afghanistan den første oktober 2012. Foto: Lise Åserud

Over 9000 norske soldater har tjenestegjort i Afghanistan siden invasjonen i 2001.Samtlige har blitt spurt om å delta i Afghanistanundersøkelsen som tirsdag blir levert til Forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H).Undersøkelsen viser at 10,4 prosent av de spurte har psykiske helseplager.Helseplagene inkluderer plager som alkoholmisbruk, PTSD, dep