Hver fjerde meter jernbane for dårlig

27 av 100 meter jernbane i Norge oppfyller ikke Jernbaneverkets egne kvalitetskrav. Tross rekordstore summer til vedlikehold går andelen oppover.

Tall Jernbaneverket har sammenstilt for Bergens Tidende, viser at stadig flere meter av landets jernbaneskinner ikke tilfredsstiller kravene. Tidligere har den største andelen vært 23 prosent, men i målingene for våren 2010 er den oppe i 27 prosent.

Tallene er for toglinjene som regnes som i normal bruk. Hele jernbanenettet har hver vår og høst siden 2003 blitt målt for feil på sidelengder, høydeforskjeller og andre ujevnheter. For dårlige linjer kan føre til flere sikkerhetskritiske feil og avsporinger.

Nedgangen i år kommer på tross av store ekstrabevilgninger for 2009. Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg i Jernbaneverket mener vårens dårlige måling skyldes kulda i vinter.

Østlandet kommer dårligst ut, med 32 prosent av jernbanenettet under kvalitetskravene. Bane nord ligger på 30 prosent. Men regjeringens tiltakspakke på 750 millioner kroner i fjor har hjulpet linjene Sør- og Vestlandet. Her er nå bare 15 av 100 meter underkjent.

Regjeringen har økt vedlikeholdsmidlene med 700 millioner kroner til 1,9 milliarder kroner i revidert Nasjonal transportplan. Jernbaneverkets langsiktige mål er at bare 5 prosent av jernbanen i Norge til enhver tid skal trenge vedlikehold. (©NTB) (©NTB)

Mer innhold fra TV 2