Huitfeldt vil ha nye regler for barnløse

Nye regler for assistert befruktning og adopsjon er blant forslagene som skal legges fram for Arbeiderpartiets landsmøte i april.

En av pådriverne for forslaget er kulturminister Anniken Huitfeldt.

– Det er respektløst overfor ufrivillig barnløse å argumentere med at det ikke er noen menneskerett å få barn, sier Huitfeldt til Aftenposten. Hun er også leder av det nasjonale kvinnenettverket i Arbeiderpartiet.

Blant forslagene er å øke antallet prøverørsforsøk innenfor offentlig helsevesen fra tre til fem, å heve aldersgrensen på 38 år for søkere til assistert befruktning og å tillate at man står i kø for både assistert befruktning og adopsjon samtidig. Forslaget innebærer også en sentralisert adopsjonsprosess, økt støtte til adopsjon og redusert saksbehandlingstid for adoptivsøkere.

Slik reglene er i dag, betaler ufrivillig barnløse par 1.500 kroner i egenandel per forsøk for inntil tre forsøk med assistert befruktning. Som oftest vil kun kvinner som er under 38 år på søknadstidspunktet, få tilbud om offentlig behandling. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2