Anniken Huitfeldt har svart Stortinget:

Huitfeldt i nytt brev: – Kan ikke utelukke at jeg kan ha vært inhabil

Nylig avgåtte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har onsdag ettermiddag svart kontrollkomiteen. Hun utelukker ikke at hun kan ha vært inhabil i saker om forsvarsmateriell.

SVART: Mandag ble Anniken Huitfeldt spraket som utenriksminister. Nå har hun sendt et nytt svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
SVART: Mandag ble Anniken Huitfeldt spraket som utenriksminister. Nå har hun sendt et nytt svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Selv om min ektefelle eide aksjer i et selskap, var jeg ikke automatisk inhabil i enhver sak i forvaltningen som kan berøre selskapet.

Det skriver Anniken Huitfeldt (Ap) i et nytt brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité onsdag ettermiddag.

Men i brevet kommer hun med nye opplysninger knyttet til hennes ektemanns aksjekjøp, som gjorde henne inhabil i flere saker i tiden hun var utenriksminister.

– Jeg kan ikke utelukke at jeg kan ha vært inhabil da jeg deltok i behandlingen av saker i regjeringen knyttet til donasjon av forsvarsmateriell til Ukraina med tilhørende gjenanskaffelser fra Kongsberg-gruppen ASA, mens min ektemann eide aksjer i selskapet, skriver hun.

– Ett eksempel var regjeringens donasjon av NASAMS-luftvernmateriell til Ukraina, offentliggjort i pressemelding 12. juli 2023, fortsetter hun.

– Oppsiktsvekkende

I brevet svarer ikke Huitfeldt på i hvilket omfang hun kan ha vært inhabil.

– For meg og Venstre er det oppsiktsvekkende at Huitfeldt fortsatt ikke selv vet om hun var inhabil i enkeltsaker. Om dette er på bakgrunn av manglende veiledning, uklar informasjon, eller andre forhold, er noe av det jeg mener komiteen trenger å komme til bunns i, sier saksordfører Grunde Almeland (V) til TV 2.

Rødts Seher Aydar sier til TV 2 at mangelen på svar peker seg ut.

– Jeg hadde forventa åpenhet om hvilken saker hun har vært inhabil i, sier hun.

Kan være flere saker

Huitfeldt utelukker ikke at hun kan ha vært inhabil i andre enkeltsaker, men oppgir ikke hvilke konkrete tilfeller.

Hun viser til at sakene er underlagt taushetsplikt.

– Videre har departementet vurdert saker som gjelder eksportkontroll, et område hvor departementet fatter avgjørelser i mange enkeltsaker. Det er identifisert eksportkontrollsaker hvor jeg kan ha vært inhabil, men på grunn av streng, lovbestemt taushetsplikt er jeg forhindret fra å kunne navngi enkeltsaker, fortsetter Huitfeldt.

Almeland sier svarene fra Huitfeldt er med på å utfylle bildet på hva som gikk galt i hennes sak.

– Samtidig er det fortsatt en del som fremstår uklart. Særlig gjelder det at hun i svarene nå heller ikke er tydelig på hvilke tilfeller hun har vært inhabil. Samtidig har jeg forståelse for at Huitfeldt sier at en del aktuelle saker er taushetsbelagt, sier han.

Ble ikke bedt om informasjon

Huitfeldt skriver at hun ikke ble bedt om å oppgi konkret informasjon om hvilke selskaper mannen hadde aksjer i, eller hvor store plasseringer det dreide seg om i møtet med utenriksråden etter at hun ble statsråd.

– Jeg vil understreke at jeg ikke ønsker å gi ansvaret for det som skjedde på utenriksråden, skriver hun.

Samtidig opplyser hun til at det ikke fantes noen instruks om hva samtaler med nye utenriksministere skulle inneholde.

– Embetsverket ved Statsministerens kontor hadde ikke gitt noen generell instruks om hvordan samtaler om habilitet skulle avholdes, og han kunne heller ikke huske at dette sto på dagsorden for departementsrådslunsjer.

HABILITETSBRUDD: Avgåtte utenriksminister Anniken Huitfeldt innrømmet habilitetsbrudd etter at hennes ektemann, Ola Flem, handler aksjer i blant annet Kongsberg Gruppen. Foto: Javad Parsa
HABILITETSBRUDD: Avgåtte utenriksminister Anniken Huitfeldt innrømmet habilitetsbrudd etter at hennes ektemann, Ola Flem, handler aksjer i blant annet Kongsberg Gruppen. Foto: Javad Parsa

Huitfeldt skriver videre at hun i ettertid erkjenner at hun burde gjort mer for å følge opp mannens aksjehandler.

– Det tar jeg det hele og fulle ansvaret for. Jeg burde fra første stund selv om jeg ikke ble spurt om det i relevante samtaler eller skriftlige skjemaer – spurt min mann hvilke aksjer han hadde, for å be Utenriksdepartementet bistå meg i spørsmål om jeg ville kunne være inhabil knyttet til noe av hans aksjeinnehav.

Almeland mener svarene fra ulike statsråder avdekker at reglene er praktisert på ulikt vis.

– Svaret fra Huitfeldt i dag, sammenholdt med svarene i de andre sakene, tegner et tydeligere og tydeligere bilde på at det er store forskjeller i hvordan regelverket har blitt forstått og praktisert.

Ba ektemannen være forsiktig

Den avgåtte utenriksministeren skriver videre at hun viste ektemannen utdrag fra daværende utgave av Håndbok for politisk ledelse og ba ham være forsiktig og utvise særlig aktsomhet ved kjøp og salg av aksjer for å unngå mistanke om innsidehandel knyttet til saker departementene kan ha til behandling.

– Jeg fortalte også at reglene for inhabilitet både var knyttet til saker i regjeringen og at det lett kunne oppstå inhabilitet knyttet til enkeltsaker jeg hadde ansvar for i eget departement.

– Som tidligere omtalt ba jeg ham også melde fra til meg om han handlet aksjer i betydelig grad.

Ble vraket

Ektemannen, Ola Flem, handlet blant annet aksjer i våpenselskapet Kongsberg Gruppen, Yara, Norwegian og Aker Solutions. Totalt var det snakk om i underkant av 100 transaksjoner.

Tirsdag fikk hun utsatt svarfristen med 24 timer, på grunn av omrokkering i regjering og den dramatiske utenrikspolitiske situasjonen i Midtøsten.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) valgte mandag å vrake Huitfeldt som utenriksminister.

Ifølge TV 2s kilder skal Huitfeldt ha oppfattet det som at Støre mente hun måtte gå av, som en strategisk manøver for å få Erna Solberg til å trekke seg som partileder i Høyre.

Mente det nærmest var umulig

Huitfeldt har tidligere svart komiteen at det ikke er mulig å finne ut av hvilke tilfeller hun kan ha vært inhabil.

«Det vil være en nærmest umulig oppgave å identifisere alle relevante beslutninger og deres eventuelle koblinger til min manns enkelttransaksjoner i aksjer», skrev til komiteen 2. oktober.

Men etter at Høyre-leder Erna Solberg identifiserte flere tilfeller der hun kan ha vært inhabil på grunn av ektemannens aksjehandel, har komiteen bedt Huitfeldt svare på flere spørsmål.

De har blant annet bedt Huitfeldt vurdere omfanget av mulige habilitetsbrudd, og komme med eksempler, slik Høyre-leder Erna Solberg tidligere har gjort.

EKSEMPLER: Etter at Høyre-leder Erna Solberg identifiserte konkrete habilitetsbrudd som følge av hennes ektemanns aksjekjøp, ba kontrollkomiteen Anniken Huitfeldt om å gjøre det samme. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2
EKSEMPLER: Etter at Høyre-leder Erna Solberg identifiserte konkrete habilitetsbrudd som følge av hennes ektemanns aksjekjøp, ba kontrollkomiteen Anniken Huitfeldt om å gjøre det samme. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Ingen Økokrim-etterforskning

Det var i lang tid uklart om Økokrim ville åpne etterforskning i saken.

Etter det de selv omtalte som «grundige undersøkelser» av det som hadde kommet frem i offentligheten, besluttet de 7. september at det ikke var grunn til å åpne etterforskning.

Årsaken var at Huitfeldt selv ikke hadde handlet aksjer, og at informasjonen de hadde ikke tilsa at det hadde vært «misbruk av innsidehandelsbestemmelsene». Det opplyste assisterende sjef i Økokrim, Inge Svae-Grotli, til TV 2 den gang.