Debatten om formueskatten:

Huitfeldt: – Det er ulemper ved formueskatten

Aps næringspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt erkjenner at det er ulemper ved formueskatten, og er villig til å vurdere endringer.

SKATTEDEBTATT: Anniken Huitfeldt er Aps næringspolitiske talsperson. Foto: Ditlev Eidsmo
SKATTEDEBTATT: Anniken Huitfeldt er Aps næringspolitiske talsperson. Foto: Ditlev Eidsmo

Arbeiderpartiet og Høyre har stått steilt mot hverandre i debatten om formueskatten, men nå er det tilsynelatende tilnærming fra begge sider.

Høyres landsmøte har to ganger vedtatt å fjerne hele formueskatten for å stimulere næringslivet, mens Ap har forsvart skatten med at de rikeste ikke kan være nullskatteytere, men må bidra til velferden i Norge.

Nå kommer det nye toner fra Aps mest fremtredende  næringspolitiker i Stortinget. 

– Vi kan diskutere innretningen på formueskatten. Den har mange fordeler, og uten den hadde vi fått veldig mange nullskatteytere. På den andre siden er den kanskje en ulempe for helt nye bedrifter, som ikke går med overskudd, men som har store verdier i selskapet, sier Huitfeldt til TV 2.  

Hun mener det er viktig med en diskusjon om skattesystemet og hvordan det er innrettet.  

Hun sier Ap må se på om ulike sider ved formueskatten er hensiktsmessig i forbindelse med utformingen av nytt partiprogram.

Svenske tilstander

Men å fjerne formueskatten over natten ville ført til 27.000 nye nullskatteytere i Norge, påpeker Huitfeldt. 

– Det er vanskelig å gjøre endringer i formueskatten uten at det fører til at mange blir nullskatteytere, men jeg vil gjerne diskutere det med næringslivet og andre politiske partier, sier hun.

Hun mener «svenske tilstander» ikke er attraktivt for næringslivet.

– I Sverige har de lavere formueskatt men høyere selskapsskatt, og det er noe næringslivet ikke ønsker, så vi må se på de ulike skattene i sammenheng, slik at vi har best mulig rammebetingelser for norsk næringsliv, sier Huitfeldt.

Ifølge SSB-forsker Thor Olav Thoresen er det beregnet at formuesskatten vil bringe inn 34 milliarder kroner i 2024.

– Formuesskatten slår ganske bra ut, det er de med høyest inntekt som betaler den største delen av formueskatten.

Arveavgiften bringer adskillig mindre skatteinntekter inn i statskassen enn formuesskatten, opplyser han.

Høyre vil ikke fjerne skatten

Høyres nestleder Tina Bru vil derimot ikke love at Høyre går til valg i 2025 på å fjerne formueskatten helt, slik blant annet Rederiforbundet krever. 

– Hvis vi kommer tilbake i regjering så vil vi selvfølgelig se på formuesskatten. Vi er nødt til å gjøre noe der, ta den ytterligere ned nettopp for å bevare de norske arbeidsplassene. Men vi må også se på skattesystemet i en helhet, nettopp for å sikre at næringsbeskatningen bidrar til at flere jobber skapes og at det er attraktivt å investere i Norge, sier Bru til TV 2.

HOLDER TILBAKE: Ingen klare løfter og å fjerne eller reversere formueskatten fra Høyres nestleder Tina Bru. Foto: Per Haugen / TV  2
HOLDER TILBAKE: Ingen klare løfter og å fjerne eller reversere formueskatten fra Høyres nestleder Tina Bru. Foto: Per Haugen / TV 2

Heller ikke partiets næringspolitiske talsperson Linda Hofstad Helleland tar til ordet for å fjerne den omdiskuterte skatten.

– Vi er i en programprosess, så hele partiet vårt er invitert til å komme med forslag. Så er det landsmøtet vårt neste år som skal vedta hvilken politikk en regjering med Høyre i førersetet skal føre. Men en mer næringsvennlig politikk, med mer stabilitet, lavere skatter og avgifter, det får du med Høyre, sier Helleland.

Ingen «quick fix»

Hovedproblemet med å fjerne hele formueskatten er at det blir flere nullskatteytere, vedgår Bru. 

– Vi ønsker ikke flere nullskatteytere, men hvis du er en norsk eier, så blir du urettferdig behandlet opp mot en utenlandske eier, som ikke betaler formueskatt. Det er et problem, sier Bru.

Bru vil ha en bred skattedebatt for hele næringslivet om hvordan det skal lønne seg å investere i Norge og beholde et norsk eierskap.

– Det er ingen «quick fix» på dette. Det påstår heller ikke jeg. 

Solberg sa nei

Partileder Erna Solberg ga klar beskjed i 2020 at hennes regjering ikke ville følge opp Høyres landsmøtevedtak om å fjerne hele formueskatten.  

Men satsen i formueskatten ble satt ned fra 1 prosent til 0,85 under Solbergs åtte år i regjering, og er skrudd opp igjen til 1,1 prosent for formuer over 20 millioner kroner i Støre-regjeringen. 

Bru vil ikke svare nærmere på om Høyre vil reversere hele skatteøkningen.

– Vi har ikke landet vårt program for neste stortingsperiode ennå. Men så klart kommer vi til å ha et klart mål om å få senket formuesskatten. Om du gjør det på sats, verdsettelsesrabatt eller hva slags virkemiddel du bruker, det må vi komme tilbake til, sier partiets nestleder.

SATTE FOTEN NED: Høyre-leder Erna Solberg fulgte ikke opp vedtaket på Høyres landsmøte i 2020 om å fjerne formueskatten helt. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
SATTE FOTEN NED: Høyre-leder Erna Solberg fulgte ikke opp vedtaket på Høyres landsmøte i 2020 om å fjerne formueskatten helt. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Bru sier Høyre prioriterer å ta formueskatten ned på arbeidende kapital. 

– Det har vi vist i våre alternative budsjetter at vi er villige til å gjøre og vi vil fortsette med det. Skattetrykket nå er for høyt, så den må ned.

– Men igjen, vi må se flere skatter i sammenheng og ikke bare henge oss opp i formuesskatten. Det er ikke den eneste skadelige skatten for næringslivet. Den midlertidige arbeidsgiveravgiften er vel så dum for næringslivet. Den må vi også få gjort noe med, sier Bru.

 Vil ha skatteflyktninger hjem

 Høyres næringspolitiske talsperson Linda Cathrine Hofstad Helleland er glad for at Huitfeldt, som hun sitter sammen med i Stortingets næringskomite er åpen for å vurdere formueskatten.

 – Jeg er veldig glad for at mange partier, selv MDG, nå er ute og tar til ordet for at formuesskatten må reduseres. Det er fordi det er en næringsfiendtlig politikk for bedriftene.

TOSPANN: Høyres nestleder Tina Bru og næringspolitisk talsperson Linda Cathrine Hofstad Helleland vil ha lavere formueskatt. Foto: PER HAUGEN / TV2
TOSPANN: Høyres nestleder Tina Bru og næringspolitisk talsperson Linda Cathrine Hofstad Helleland vil ha lavere formueskatt. Foto: PER HAUGEN / TV2

 – Har du tro på at skatteflyktninger i Sveits kommer tilbake til Norge ved et regjeringsskifte?

– I Høyre skal vi i alle fall gjøre det mest mulig attraktivt for alle å komme tilbake, men også utvikle bedriften sin. Det er målet vårt. Det er de arbeidsplassene i bedriftene som finansierer skolene og barnehagene våre, sier Helleland.

En haug av skatter

Høyres nestleder anklager regjeringen for å ha lagt skatteutvalgets rapport i en skuff.

Huitfeldt benekter påstander om at Ap ikke ønsker debatt.

– Jeg ønsker gjerne en diskusjon om skattesystemet og hvordan vi kan tilrettelegge for bedrifter, men vi kan heller ikke godta at det er mange nullskatteytere i Norge. Og det er grunnen til at Høyre ikke fjernet den da de satt i regjering, og heller ikke vi ønsker å fjerne den helt, sier Ap-toppen.

– Vi må se om det finnes noen innretning på skatten som skjermer det som er oppstartsbedrifter, som ikke har begynt å tjene penger, men samtidig ikke bidra til at det blir mange flere nullskatteytere, oppsummerer hun.

– Urettferdig

Nestleder i Miljøpartiet De Grønne, Ingrid Liland, gikk ut i Dagens Næringsliv mandag med at hun vil fjerne formueskatten.

Hun begrunner det med behovet for å skape nye, grønne bedrifter.

BRANNFAKKEL: Ingrid Liland er nestleder i MDG og leder partiets programarbeid. Hun vil ha linjeskift i MDG Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2
BRANNFAKKEL: Ingrid Liland er nestleder i MDG og leder partiets programarbeid. Hun vil ha linjeskift i MDG Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Dette er ikke et forslag som handler om å frita de rikeste i samfunnet fra å bidra. Det må de fortsatt gjøre. Men formuesskatten vi har i dag er urettferdig overfor folk som starter bedrifter og har små og mellomstore bedrifter som ikke nødvendigvis tjener veldig mye penger. Vi er helt avhengige av å lage et skattesystem som kan stå seg over tid, bekjempe forskjellene og sikre velferd, sier Liland til TV 2.