BLE SYK AV JOBBEN: Mina Elseth (33) brenner for å være en god fengselsbetjent. Men med nedskjæringer, bemanningskutt og skyhøyt arbeidspress endte hun på sykehus og ble langtidssykmeldt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
BLE SYK AV JOBBEN: Mina Elseth (33) brenner for å være en god fengselsbetjent. Men med nedskjæringer, bemanningskutt og skyhøyt arbeidspress endte hun på sykehus og ble langtidssykmeldt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Høyt arbeidspress endte med akuttinnleggelse for Mina (33)

Hun elsker arbeidet i fengselet, men jobben var med å gjøre henne så syk at hun ble akuttinnlagt. Fengselsforbundet slår nå alarm.

Innenfor fengselsmuren sitter noen av de farligste i samfunnet. Utenfor muren sitter en fengselsbetjent i bilen sin og gråter.
Gråter i fortvilelse av å ikke strekke til på jobben.

Dette bildet er hentet fra virkeligheten.

Minas virkelighet.

Vi spoler tilbake til sommeren 2019. Mina Badendyck Elseth (33) hadde da jobbet som fengselsbetjent i to år i høysikkerhetsfengselet på Eidsberg i Indre Østfold.

En illusjon

Hun elsker jobben. Men dagene er etter hvert blitt svært krevende.

Det viktige samfunnsoppdraget, der hun skal drive med rehabilitering av innsatte og bidra til at fangene etter endt soning kan vende tilbake til et kriminalfritt liv i frihet, er en illusjon.

ØNSKEDRØM: Mina Elseth hadde et stort ønske om å drive med rehabilitering av innsatte i fengselet. Det ønsket ble bare en drøm. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
ØNSKEDRØM: Mina Elseth hadde et stort ønske om å drive med rehabilitering av innsatte i fengselet. Det ønsket ble bare en drøm. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Fordi fangene er blitt både sykere og farligere de siste årene, samtidig som bemanningen og ressursene i fengslene er skåret ned til beinet, føler Mina at hun og kollegene bare driver med oppbevaring av fanger.

– Jeg gikk rundt med en konstant følelse av utilstrekkelighet. En følelse av skam og skyld, fordi jeg ikke hadde tid til å utføre jobben min på den måten jeg er pålagt og ønsker, sier Elseth.

Lammet av katastrofetanker

I tillegg til følelsen av skam, skyld og utilstrekkelighet, begynte hun også å bli engstelig på jobb. Engstelig for at det skulle oppstå bråk blant de innsatte. Redd for at hun ville komme i volds- og trusselsituasjoner der hun sto alene, fordi hun ofte var den eneste faste ansatte betjenten på jobb.

– Jeg følte meg vanvittig alene, med et ekstremt stor ansvar på mine skuldrene. Det var skummelt å kjenne på, når man skal ta vare på så mange innsatte.

TERAPISAU: Sauene på gården deres får Mina til å slappe av. – Når livet var på det tøffeste var det godt å gå ut og snakke med dem. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
TERAPISAU: Sauene på gården deres får Mina til å slappe av. – Når livet var på det tøffeste var det godt å gå ut og snakke med dem. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Å gå med langvarig stress og engstelse over tid, gjør noe med de fleste.

Utover høsten begynte Mina å merke symptomene. Hodepine, spenninger i nakken og verst av alt: katastrofetanker både på jobb og hjemme.

– Jeg ble paranoid. Jeg fikk ideer om at innsatte skulle oppsøke meg hjemme og angripe meg, mannen eller døtrene våre. Jeg plana fluktruter hvor enn jeg gikk, sier Mina og blir blank i øynene av å tenke tilbake.

Høyt arbeidspress endte med akuttinnleggelse for Mina (33)

Akuttinnlagt

På dette tidspunktet fant hun ut at hun burde oppsøke legen sin.

– Legen sa at jeg måtte begynne å tenke over hva jeg drev med, sier Mina.

Hun hørte legens ord og sykmeldte seg 50 prosent. Men hun skjønte likevel ikke helt hva legen hadde ment.

Med høy arbeidsmoral og en klar tanke om seg selv som ressurssterk arbeidstaker, var det vanskelig å akseptere at hun skulle være sykemeldt. Hun kom raskt tilbake til jobb og kompenserte med å yte enda mer, for å opprettholde bildet hun hadde av seg selv som fengselsbetjent.

VANSKELIG: 33-åringen slet med å akseptere at hun skulle være sykmeldt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
VANSKELIG: 33-åringen slet med å akseptere at hun skulle være sykmeldt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Dette gikk en periode. Men i februar i fjor sa kroppen fullstendig stopp.

Hun ble da akuttinnlagt på psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Østfold, før hun ble overført til distriktspsykiatrisk senter i Moss.

Diagnosen: generell angst og depresjon, på grunn av intenst stress over veldig lang tid.

Siste halmstrå

Det Mina husker fra innleggelsesdagen er en enorm tomhet og et digert mørke.

– Jeg følte meg miserabel som ikke taklet jobben eller livet. Mitt siste halmstrå var at jeg i det minste klarte å være mamma. Men da jeg tilslutt ikke fikk til det heller, tenkte jeg at barna hadde det bedre uten meg, sier Mina og blir stille.

Ved hjelp av dyktige terapeuter og en tålmodig mann og familie, klarte 33-åringen å bygge seg sakte, men sikkert opp igjen og komme tilbake til hverdagen.

Sjokket

Men da hun tok steget innenfor fengselsmurene igjen, fikk hun seg et sjokk.

– Jeg ble sjokkert over hvor mange som kom og fortale hvordan de hadde det på jobb. Hvor mange som kjente seg igjen i min situasjon. At de følte på et kontant stress, fordi vi er så underbemannet. Mange beskrev det jeg definerer som angstsymptomer og symptomer på depresjon, og fellesnevneren var at de følte skyld og ikke turte å fortelle det til andre.

LANDELIG: Utsikten fra Minas kjøkkenvindu gir henne ro og rom til å puste. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
LANDELIG: Utsikten fra Minas kjøkkenvindu gir henne ro og rom til å puste. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Først da forsto hun at situasjonen hun hadde havnet i ikke var selvforskyldt. Først da skjønte hun hvor mye jobben bidratt til at hun ble dårlig.

– Nå er politikerne helt nødt til å våkne. Vi kan ikke ha en kriminalomsorg der fengselsbetjenter som har holdt ut i 20 år, men som nå ikke klarer mer fordi vi er så ekstremt underbemannet.

– Helt uakseptabelt

Mina får full støtte fra fagforeningslederne. De forteller at Minas tilfelle er langt fra unikt. Hun setter ord på det mange andre fengselsansatte føler på.

– Det er helt uakseptabelt at Mina og andre fengselsansatte står i så intenst stress på jobben at de blir syke.

Dette sier leder Ole Martin Prangerød for Norges Fengsel- og Friomsorgsforbund (NFF) i Indre Østfold fengsel.

– Dere har sagt dette lenge. Tror du dere blir hørt nå?

– Nei, dessverre. Jeg har ikke tro på at de som sitter med makten kommer til å gjøre noe, før det skjer noe alvorlig.

UAKSEPTABELT: Lokalleder, Ole Martin Prangerød, i NFF sier det er helt uakseptabelt at fengselsansatte står i så intenst stress på jobben at de blir syke. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
UAKSEPTABELT: Lokalleder, Ole Martin Prangerød, i NFF sier det er helt uakseptabelt at fengselsansatte står i så intenst stress på jobben at de blir syke. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Betyr det at du tror at det kommer til å skje noe alvorlig bak norske fengselsmurer?

– Det skjer alvorlige ting i fengslene ukentlig. Det å bli mentalt syk av å gå på jobb er alvorlig nok i seg selv, man trenger ikke nødvendigvis å få et blått øye eller en brekt arm.

Knuste kjever og knekte armer

Kriminalomsorgens yrkesforbund (KY) mener det er helt uforsvarlig at Mina og andre fengselsbetjenter blir syke av alt stresset på jobb.

– Vi har dessverre mange eksempler som Mina i fengsler over hele landet, sier nestleder Vidar Torvik i KY region øst.

Han forteller om fengselsbetjenter som har fått knust kjeve, blitt slått ned, brekt armer og fått helt kokende vann over seg.

– Det skjer mye bak murene, veldig mye, sier KY-lederen.

Som Mina, har mange i kriminalomsorgen en yrkesstolthet. Men Torvik ser at den er i ferd med å forvitre.

– Yrkesstoltheten er dessverre på vei ut, fordi man blir for slitne av å stå i vold og konflikter hver dag. Og det man skulle gjort på jobb får man ikke tid til, på grunn av lav bemanning og innsparinger.

FORBANNET: Ole Martin Prangerød i NFF og Vidar Torvik i KY sier at det høye arbeidspresset til fengselsbetjentene er uholdbart og uakseptabelt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
FORBANNET: Ole Martin Prangerød i NFF og Vidar Torvik i KY sier at det høye arbeidspresset til fengselsbetjentene er uholdbart og uakseptabelt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Underskudd på 80 millioner

KY-lederen sier at årsaken til krisen i norske fengsler er budsjettsituasjon, som har vært ille i flere år.

– Per juni i år hadde har vi et underskudd i kriminalomsorgen på rundt 80 millioner. Og det blir hele tiden kuttet i førstelinja. Våre regnestykker viser at for å ha en trygg og forsvarlig straffegjennomføring trenger vi 800 ny ansatte i førstelinja, sier Torvik.

Bare i fjor ble det brukt overtid og vikarer tilsvarende 200 årsverk i norske fengsler.

Slår alarm

Leder Asle Aase i Norges Fengsel- og Friomsorgsforbund (NFF) er nå så bekymret for tilstanden i kriminalomsorgen at han har slått alarm og sendt brev til justisministeren.

– Det er gjennomført kraftige kutt i kriminalomsorgen de siste 6-7 årene. Den forrige regjeringen kuttet 300 millioner. Det er arven etter Erna vi nå ser, sier Aase.

BEKYMRET: Leder Asle Aase i NFF skal ha et møte med justisdepartementet kommende uke, om den alvorlige situasjonen i kriminalomsorgen. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2
BEKYMRET: Leder Asle Aase i NFF skal ha et møte med justisdepartementet kommende uke, om den alvorlige situasjonen i kriminalomsorgen. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Han har et klinkende klart budskap til den politiske ledelsen.

– Nå må det tas grep umiddelbart. Vi er nødt til å få forpliktende tilbakemelding fra regjeringen på at bemanningen og ressursene må styrkes i fengslene.

NFF-lederen er skremt over hvor mange fengselsbetjenter som nå slutter, fordi de ikke klarer mer.

– Det er et svært alvorlig signal at så mange slutter. Folk forlater skuta og nyutdannede slutter fortere enn før. De som slutter sier at de ikke klarer mer fordi de ikke får gjort den jobben de er utdannet til, på grunn av den kritiske bemanningssituasjon, sier Aase som skal ha møte med Justisdepartementet om situasjonen kommende uke.

Direktoratet bekrefter

Assisterende direktør, Jan-Erik Sandlie, i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) bekrefter at det er en krevende situasjon i norske fengsler nå.

– Det vi får rapporter om, spesielt fra enkelte fengsler, er at situasjonen er svært krevende. Vi har nå, i bakkant av pandemien, et betydelig sykefravær. Vi har en krevende økonomisk situasjon, og ikke minst registrer vi et høyere antall innsatte med psykiske utfordringer – og det fører til om ikke økning i antall vold og trusselhendelser, så rapporteres det om en økning i alvorligheten i disse hendelsene, sier Sandlie.

KREVENDE: Assisterende direktør, Jan-Erik Sandlie, i KDI sier at det er en krevende situasjon i norske fengsler nå, mye på grunn av en anstrengt økonomi i kriminalomsorgen . Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
KREVENDE: Assisterende direktør, Jan-Erik Sandlie, i KDI sier at det er en krevende situasjon i norske fengsler nå, mye på grunn av en anstrengt økonomi i kriminalomsorgen . Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Hva gjør dere for å bedre denne situasjonen?

– Det jobbes hele tiden med dette for å opprettholde en bemanning som er tilfredsstillende, sier Sandlie og legger til at de står midt i noen krevende år budsjettmessig.

– Hvordan forklarer dere situasjonen, og motiverer dere ansatte til å stå i jobben, når det kuttes slik?

– Kriminalomsorgen er heldigvis en etat full av motiverte ansatte, som brenner for jobben. Men vi ser nå, i flere fengsler, at de ansatte blir utrygge og rapporterer om det. Og det er klart at da blir motivasjons-jobben, som skal skje mentalt, mer krevende.

Takker fengselsbetjentene

Justisminister Emile Enger Mehl (Sp) er tydelig på at hun tar på alvor de signalene som fengselsbetjentene kommer med.

– Jeg vil takke betjente for at de går på jobb i en tøff hverdag, hver eneste dag. Det er både jeg og hele samfunnet dypt takknemlig for. For den jobben de gjør, er med på trygge oss alle sammen, sier Mehl som senest onsdag denne uken diskuterte den kritiske situasjonen i fengslene med Kriminalomsorgsdirektoratet.

ALVORLIG: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at hun tar situasjonen i kriminalomsorgen på største alvor Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
ALVORLIG: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at hun tar situasjonen i kriminalomsorgen på største alvor Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Mehl sier at hun er opptatt av å styrke kriminalomsorgen, slik at de ansatte kan ha en god arbeidshverdag hvor de kan føle seg trygge.

– Den alvorlige situasjonen i kriminalomsorgen tar jeg på største alvor. Det var også derfor regjeringen begynte gjenoppbyggingen av norsk kriminalomsorg i budsjettet for 2022, og satte av 50 millioner til mer bemanning allerede i årets budsjett, sier justisministeren.