Høysesong for hodelus

Den halvårlige nasjonale lusesjekken er rett rundt hjørnet. Helgen 3.–4. september oppfordres skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus.

HØYSESONG: Bilde av en voksen hodelus. Mer enn halvparten av alle elleveåringer har hatt hodelus, og høysesongen står igjen for tur. Foto: Preben Ottesen / Folkehelseinstituttet / NTB
HØYSESONG: Bilde av en voksen hodelus. Mer enn halvparten av alle elleveåringer har hatt hodelus, og høysesongen står igjen for tur. Foto: Preben Ottesen / Folkehelseinstituttet / NTB

– Sjekker alle seg denne helgen slik at de med lus kan behandles på omtrent samme tidspunkt, vil det bidra til å redusere antall hodelustilfeller over tid, sier forsker Bjørn Arne Rukke i seksjon for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI oppfordrer alle skoler og barnehager rundt om i landet til å dele ut informasjon til foreldre og foresatte om hvordan de best sjekker for og eventuelt behandler hodelus.

Tilbakevendende problem

Hodelus er et tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det er anslagsvis 1 til 2 prosent av alle barneskolebarn i Norge som til enhver tid har lus.

– Undersøkelser fra 2008 og 2018 viser at hodelus over tid kan ha ulik forekomst forskjellige steder i landet, men at utbrudd slås ned med riktig behandling og informasjon, sier forskeren.

Han legger til at selv om hodelusen blir fjernet kan den fint komme igjen, derfor er jevnlige sjekker også viktig.

Start med det samme

Sjekk med lusekam bør gjøres minimum én gang i måneden. Dersom man oppdager hodelus, bør behandlingen starte med det samme.

Foreldre eller foresatte som oppdager lus, bør varsle skolen eller barnehagen slik at de igjen kan varsle andre foresatte om å være mer oppmerksom på hodelus.

Også foreldre til de nærmeste vennene av barnet bør få beskjed. Ingen skal imidlertid holdes hjemme fra skole eller barnehage selv om de har lus.

Folkehelseinstituttet arrangere hvert år kampanjer mot hodelus i uke 10 og 35.