Aksjestormen:

Høyres tidslinje: Etterlyste ikke mannens liste i to dager

To av de fire siste dagene før valget gjorde Erna Solberg ingen forsøk på etterspørre aksjelisten fra sin ektemann Sindre Finnes, viser tidslinjen Høyre la frem tirsdag kveld.

SOLBERG: Erna Solberg holdt fredag pressekonferanse på Stortinget angående ektemann Sindre Finnes sin aksjehandel der han tjente 1,8 millioner kroner i perioden Solberg var statsminister. Foto: Frode Sunde / TV 2
SOLBERG: Erna Solberg holdt fredag pressekonferanse på Stortinget angående ektemann Sindre Finnes sin aksjehandel der han tjente 1,8 millioner kroner i perioden Solberg var statsminister. Foto: Frode Sunde / TV 2

Saken oppdateres!

Tirsdag kveld publiserte Høyre en tidslinje på sine egne hjemmesider om «Erna Solberg og Høyres befatning med saken om Sindre Finnes’ aksjehandel.»

Fredag, kun fire dager etter valget, ble det kjent at Erna Solbergs (H) ektemann, Sindre Finnes, gjorde 3640 aksjehandler i perioden Solberg var statsminister.

Dette er Høyres tidslinje

Onsdag 30.august:

 • Høyre mottar kl. 19.54 en henvendelse fra E24 med flere spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene blir besvart dagen etter, torsdag 31. august. Svaret baserte seg på det Sindre Finnes tidligere har fortalt til Erna Solberg og Statsministerens kontor om at Finnes begrenset sin aktivitet i aksjemarkedet og fulgte kravene til aktsomhet i årene hun var statsminister slik at Solberg hadde tilstrekkelig informasjon om hans aksjer til å vurdere egen habilitet.

Torsdag 31.august:

Fredag 1.september:

 • Høyre mottar kl. 10.31 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister, om hun meldte Finnes’ handler videre til Statsministerens kontor, og om E24 kunne få innsyn i habilitetsvurderinger som omhandler Finnes’ aksjeeierskap.
 • Spørsmålene blir besvart samme dag, men det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg noen grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.

Mandag 4.september:

 • Høyre mottar kl. 10.07 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålet dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister.
 • Ettersom Solberg var på reise, blir spørsmålet besvart onsdag 6. september. Solberg svarer at hun til enhver tid hadde tilstrekkelig informasjon om hvilke selskaper og bransjer Sindre Finnes hadde aksjer i til å kunne vurdere egen habilitet eller be om ytterligere informasjon dersom det skulle være nødvendig for å vurdere habiliteten. Det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.

Onsdag 6.september:

 • Høyre mottar kl. 10.40 ytterligere en henvendelse fra E24 med spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. I henvendelsen presenterer E24 en liste med 22 kortsiktige handler som er gjort i løpet av de fire siste månedene Erna Solberg var statsminister.
 • Erna Solberg blir forelagt henvendelsen på ettermiddagen. Fordi hun er opptatt, blir det avtalt at Høyres pressesjef kontakter Sindre Finnes på hennes vegne. Finnes oppgir at det kun var i disse fire månedene i 2021 at han hadde gjenopptatt kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i. Solberg aksepterer forklaringen og vurderer at selskapene på listen fra E24 ikke har medført at hun har vært inhabil. Henvendelsen besvares derfor i tråd med dette.
 • E24 publiserte samme kveld, rett i forkant av partilederdebatten på TV 2, en sak om at Sindre Finnes hadde foretatt 22 konkrete handler de siste fire månedene Erna Solberg var statsminister.

Torsdag 7.september:

 • Torsdag morgen gjentar Finnes overfor Solberg at det kun var i de fire månedene i 2021 at han hadde drevet med kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i.
 • Ettersom de 22 handlene som E24 omtalte, var nye opplysninger for Erna Solberg, får hun gradvis en dårlig følelse gjennom torsdagen. Hun foretar seg imidlertid ikke noe torsdag 7. september, ettersom hun velger å tro at forsikringen hun har fått fra Finnes dagen før stemmer – og som han gjentok for henne torsdag morgen.
 • Om kvelden får Solberg et spørsmål fra E24 om når Sindre Finnes gjenopptok den kortsiktige aksjehandelen. De ber også for første gang om en komplett liste over Sindre Finnes’ aksjehandler i perioden Erna Solberg var statsminister.

Fredag 8.september:

 • Fredag formiddag tiltar Erna Solbergs dårlige følelse knyttet til Finnes’ forklaringer.
 • Fra Stavanger ringer hun til Sindre Finnes ca. kl. 12.15. I samtalen med Finnes viser Solberg til at de 22 handlene som E24 omtalte var helt ny informasjon for henne, og at hun er usikker på om hun kan stole på forklaringene Finnes har kommet med så langt. Finnes bekrefter at han har handlet mer enn de 22 handlene som så langt har blitt kjent, men Solberg får ikke inntrykk av at det er snakk om mange flere handler og at disse vil gjøre hennes habilitetsvurderinger som statsminister uriktige.
 • I telefonsamtalen ber hun Finnes om å lage en oversikt over alle transaksjoner han har foretatt på aksjemarkedet gjennom hennes tid som statsminister. Dette kommuniseres også til E24.
 • Finnes bekrefter at han skal lage en slik oversikt og at han vil gå i gang med å innhente informasjon umiddelbart. Han gjør oppmerksom på at det kan ta noe tid, ettersom det er informasjon som skal hentes inn om forhold som ligger opp til ti år tilbake i tid.
 • Erna Solberg intervjues av NRK ca. kl. 15.30. Hun blir spurt om omfanget av Sindre Finnes aksjehandler. Hun svarer at omfanget er større enn det hun har vært kjent med, og at hun derfor har bedt om en full oversikt.
 • Erna Solberg ringer Finnes kl. 18.03 for å forsikre seg om at han er i gang med arbeidet. Hun understreker overfor ham at oversikten må være komplett og korrekt.
 • Finnes spør i telefonsamtalen om det kan holde å lage en oversikt over handler over en viss verdi. Dette avslår Solberg, og mener at det må lages en helhetlig, komplett og korrekt liste.
 • Om kvelden 8. september er Sindre Finnes’ aksjehandler hovedsaken på NRK Dagsrevyen. Erna Solberg sier i sendingen at de nye opplysningene viser at omfanget av Finnes aksjehandler mens hun var statsminister er større enn det hun har vært kjent med. Hun legger imidlertid til at ingen av de nye handlene som har blitt kjent på dette tidspunktet har medført inhabilitet.

Søndag 10.september:

 • Søndag kveld er første gang Finnes og Solberg er fysisk samme sted etter konfrontasjonen fredag. Solberg spør Finnes hvordan det går med oversikten, og om han har noe nytt å dele. Finnes svarer at arbeidet er godt i gang, men han sier at han ikke har mer å dele, og at han nå får hjelp av sin venn John Christian Elden til å sørge for at oversikten blir korrekt.

Mandag 11.september (valgdagen):

 • Høyre mottar kl. 15.24 på valgdagen en henvendelse fra E24 om at Sindre Finnes gjorde 72 transaksjoner i selskapet Nekkar fra midten av mai 2020 til slutten av september 2021. De spør om det har blitt gjort en habilitetsvurdering av Solberg i forhold til Nekkar.
 • Høyres pressesjef svarte E24 at Nekkar var blant selskapene Erna i utgangspunktet var oppmerksom på, som følge av at hennes søster var styremedlem der. Dermed måtte hun vurdert sin habilitet dersom det kom en sak knyttet direkte til dette selskapet. Saken ble publisert neste dag.

Tirsdag 12.september:

 • Erna Solberg blir intervjuet av TV 2, E24 og flere andre medier på ettermiddagen, hvor hun viser til at arbeidet med oversikten pågår, men at hun vil vente til hun har sett den helhetlige oversikten fra Finnes før hun kommenterer saken ytterligere.
 • Sindre Finnes forteller Solberg tirsdag kveld at han har samlet sammen det meste av relevant informasjon, men at han ikke har klart å lage en samlet oversikt. Hun får se deler av denne dokumentasjonen tirsdag kveld, og tar initiativ til et møte onsdag 13. september om morgenen der Finnes må legge frem alle dokumentene for Solberg og hennes medarbeidere slik at det kan lages en helhetlig oversikt. Deler av dokumentasjonen sendes på epost til Solbergs nærmeste medarbeidere sent denne kvelden.

Onsdag 13.september:

 • Onsdag 13. september om morgenen møter Sindre Finnes på Høyres Hus med en rekke dokumenter i ulike formater (digitalt og fysisk) og fra ulike kilder. I møtet deltar Erna Solberg, Sindre Finnes, Lars Øy, Cato Husabø Fossen og Jenny Clemet von Tetzschner.
 • Finnes forteller at transaksjonslisten på hans VPS-konto kun går tilbake til 2019, og at alle opplysninger fra før dette er hentet ut manuelt fra bank og ligningspapirer.
 • Erna Solberg ber sine medarbeidere hjelpe Sindre Finnes med å lage en samlet oversikt slik at det er mulig å danne seg et helhetlig bilde. Lars Øy går i gang med dette arbeidet.
 • På ettermiddagen onsdag blir Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug kontaktet av Jenny Clemet von Tetzschner og Cato Husabø Fossen. De varsler ham om saken som vil komme. Kontrollkomiteens leder, Peter Frølich, blir varslet av Solberg.
 • Arbeidet med oversikten tar hele dagen, og oversikten var klar sent om kvelden. For første gang blir det klart at Sindre Finnes’ aktivitet utgjør over 3600 handler.

Torsdag 14.september:

 • Torsdag 14. september orienterer Erna Solberg arbeidsutvalget i Høyre om saken, og hun varsler at hun vil innkalle til en pressekonferanse fredag 15. september om morgenen.
 • I løpet av 14. september gjør Erna Solberg en overordnet gjennomgang av transaksjonene, og slår fast at det er for stort omfang til å gjennomgå alle beslutninger som regjeringen har fattet med sikte på å avklare hennes habilitet.

Fredag 15.september:

 • Kl. 0830: Erna Solberg innkaller til pressekonferanse kl. 0930.
 • Kl. 0930: Pressekonferansen holdes, oversikten over Sindre Finnes’ aksjehandler sendes samtidig til pressen.
 • Filen som er delt med pressen er den eneste samlede oversikten Høyre har. De dokumenter som Sindre Finnes overleverte i forbindelse med utarbeidelse av oversikten 13. september er returnert da de inneholder betydelige mengder personopplysninger. Finnes må selv avgjøre hvorvidt disse enkeltdokumentene skal deles med pressen.
 • Kl. 1230: Erna Solberg orienterer Høyres sentralstyre om saken.

Avslo mannens forslag

Høyres nestleder Henrik Asheim tirsdag kveld sier det var viktig for Høyre at aksjelisten Sindre Finnes skulle legge fram var komplett.

Finnes skal selv ha tilbudt å lage en begrenset oversikt med handler over en viss verdi fredag 8. september, tre dager før valget. Dette skal Solberg ha avslått fordi hun mente det måtte lages en «helhetlig, komplett og korrekt liste».

– Rett og slett var det viktig å få en full oversikt. Det var det alle ba om. Så må vi huske at på det tidspunktet visste vi ikke hvor stort omfanget var. Så vi sa «ikke kom med noe halvveis her nå, nå må du komme med en full og hel liste», sier Asheim til TV 2.

– Hadde ikke velgerne rett før valget fortjent å få en halvveis innsikt over hvor omfattende denne sakene skulle vise seg å være?

– Tror det er mange som hadde fortjent en innsikt over hvor omfattende saken skulle være, men allerede fredag var det et tema, fordi det ble avdekket at det var flere aksjer enn Erna Solberg visst om.

NESTLEDER: Henrik Asheim svarte på spørsmål om tidslinjen tirsdag kveld. . Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
NESTLEDER: Henrik Asheim svarte på spørsmål om tidslinjen tirsdag kveld. . Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Hjelp fra Elden

I følge Høyres tidslinje forteller Finnes til Solberg søndag 10. september at han er i gang med å lage en oversikt og at han får hjelp av sin venn, advokat John Christian Elden med å sørge for at den blir riktig.

Tirsdag opplyser Elden-advokat Thomas Skjelbred til at han er Sindre Finnes' rådgiver. Elden selv sier til TV 2, tirsdag kveld:

– Alle trenger en god venn. Også Sindre og selv når det blåser friskt. Han trengte hjelp til å tenke og prøve å fylle Ernas ønske om oversikt, og fikk selvsagt det.

VENNER: Sindre Finnes ba sin venn John Christian Elden om hjelp for å få listen over egne aksjekjøp korrekt. Foto: NTB
VENNER: Sindre Finnes ba sin venn John Christian Elden om hjelp for å få listen over egne aksjekjøp korrekt. Foto: NTB

– Burde konfrontert tidligere

Onsdagen før valget, publiserer E24 saken om de 22 aksjehandlene Sindre Finnes gjennomførte de fire siste månedene Solberg var statsminister. Finnes forklarer til kone at det kun handlet om disse 22 aksjene og ingen flere. Selv om Solberg, i følge Høyres egen tidslinje, får en dårlig følelse gjør hun ingen ting med dette hele torsdag 7.september.

– Formålet med denne tidslinjen er å gi en ærlig og usminket versjon av hva partiet og jeg foretok oss, fra den første henvendelsen fra E24 om denne saken kom 30. august og frem til pressekonferansen fredag 15. september da oversikten over Sindres aksjehandel ble lagt frem, skriver Erna Solberg på Høyres hjemmesider.

– Når vi nå vet det vi vet, om omfanget av aksjehandelen og at Sindre ikke har vært ærlig, ser jeg at jeg burde konfrontert ham tidligere.

JOBBET MED LISTE: Sindre Finnes brukte flere dager på å legge frem en fullstendig liste over egne aksjehandler etter forespørsel fra Erna. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
JOBBET MED LISTE: Sindre Finnes brukte flere dager på å legge frem en fullstendig liste over egne aksjehandler etter forespørsel fra Erna. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

I følge tidslinjen Høyre har lagt frem ber Solberg sin ektemann om å legge frem en liste over alle transaksjoner han har foretatt på aksjemarkedet gjennom hennes tid som statsminister. Fra denne fredagen til påfølgende søndag har ikke ektefellene noe kontakt om temaet, i følge Høyres tidslinje.

På spørsmål om hvorfor Solberg og mannen ikke hadde noen kontakt gjennom helgen, svarer nesteleder Henrik Asheim, tirsdag kveld:

– Det skyldes at på fredag tok Erna kontakt med Finnes, sa at han måtte lage en liste. Så var det en ganske intensiv valgkamp og da måtte hun reise til andre deler av landet. Hun måtte purre på Finnes da hun kom hjem på søndagen.

– Sannheten kom frem

Nestleder Asheim er tydelig på at Høyre ikke fikk vite om det totale omfanget av aksjekjøpene til Finnes før onsdagen etter valget.

– Sannheten kom frem til slutt, fordi Sindre Finnes var ikke ærlig om hva som var situasjonen.

– Kaster dere Sindre Finnes under bussen i den saken her?

– Det synes jeg er litt urimelig, det er ikke noe mål å kaste noen under bussen her, men det er en veldig viktig del av saken at han ikke har vært ærlig om det han har drevet med, sier Asheim tirsdag kveld.

 Foto: Heiko Junge
Foto: Heiko Junge

– Utenkelig

Oversikten fra Høyre inkluderer flere nye sitater fra Solbergs selv.

– Fredag 8. september, tre dager før valget, bad jeg Sindre lage en oversikt over alle sine aksjehandler i perioden jeg var statsminister. Samme dag sa jeg i Dagsrevyen at omfanget av Sindres aksjehandel var større enn jeg tidligere var kjent med. Det var derfor viktig for meg å få en komplett oversikt før jeg igjen uttalte meg om saken og spørsmål om min habilitet.

– For meg var det på dette tidspunktet helt utenkelig at omfanget skulle være så stort eller at det kunne påvirke min habilitet som statsminister. Jeg fikk ikke mer informasjon om aksjehandelen før jeg fikk se deler av dokumentasjonen om kvelden 12. september og den fullstendige oversikten om kvelden 13. september.

– Alle kan vi selvfølgelig bli blendet av den tilliten vi naturlig har til mennesker vi er glade i, men min klare oppfatning var hele tiden at Sindre forstod utmerket godt at han ikke kunne handle aksjer som før, og hvorfor han ikke kunne gjøre det. Han har også selv gjentatt akkurat det mange ganger. Dessverre var det ikke sant, fortsetter Solberg i dokumentet fra Høyre.