Høyre vil redusere fastlegenes makt

Høyre vil det høye sykefraværet til livs. Et virkemiddel er å redusere perioden fastlegene kan sykmelde folk.

Målet med avtalen mellom LO og NHO om inkluderende arbeidsliv (IA) var å redusere sykefraværet med 20 prosent. Så langt har ikke fraværet gått ned med mer enn 3 prosent.

– Vi ønsker langt sterkere og flere tiltak for å redusere sykefraværet, sier nestleder i Høyre Jan Tore Sanner til Aftenposten.

Et av tiltakene Høyre foreslår er å redusere fastlegenes sykmeldingsrett fra 12 til 6 måneder. Dersom sykmelding skal utvides utover 6 måneder, må sykmelding foretas av en spesialist eller en annen lege enn pasientens fastlege.

– Hadde nordmenn vært like friske som for 30 år siden, hadde vi frigjort 50 milliarder kroner til andre oppgaver, sier nestleder i Oslo Høyre Nikolai Astrup, som også er stortingskandidat ved valget til høsten.

Høyres forslag får støtte av Fremskrittspartiet. Nestleder Per Sandberg sier at det ikke er en selvfølge at Frp vil stemme for å videreføre IA-avtalen når den utløper ved utgangen av året.

– Avtalen har ikke gitt gode nok resultater. Hvis man skal videreføre denne, må det inn nye elementer, krever Sandberg.

Han har også sans for å redusere fastlegenes makt.

– Vi får stadig meldinger om at fastlegene er for slepphendte.

– Høyre lanserer nok en gang virkemidler som er grundig drøftet og avvist, sier Kristoffersen.

Han er spesielt provosert over forslaget om å straffe leger som misbruker sykelønnsordningen hardere.

– Det går en grense for hvor lenge legene vil gjøre denne krevende jobben, hvis vi stadig og på en utidig måte beskyldes for å «ha skylden» for sykefraværet.

Også LO-leder Roar Flåthen er sterkt kritisk til forslagene fra Høyre.

– Jeg opplever forslaget som en mistillit til legestanden, og det er ikke rett medisin for å få ned fraværet, sier LO-leder Roar Flåthen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2