REAGERER PÅ ULIK PRAKSIS: Pride-markeringer utsettes flere steder i landet, men i Norges tredje største by ble markeringen gjennomført som planlagt i dag. – Politiets praksis fra by til by virker litt tilfeldig, sier Frølich. Foto: Gorm Kallestad/NTB
REAGERER PÅ ULIK PRAKSIS: Pride-markeringer utsettes flere steder i landet, men i Norges tredje største by ble markeringen gjennomført som planlagt i dag. – Politiets praksis fra by til by virker litt tilfeldig, sier Frølich. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Høyre-topp om Pride-avlysningene: – Uholdbart

Lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mener nordmenn om kort tid må få samles til solidaritetsmarkeringer landet over.

Mo – Det er uholdbart dersom vi over tid skal være i en situasjon hvor nordmenn frarådes å utøve sin ytringsfrihet og forsamlingsfrihet, sier Høyres Peter Frølich til TV 2.

Han leder i dag Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, men er også tidligere justispolitisk talsperson.

– De må tilpasse seg

Han har forståelse for at for at politiet står i en vanskelig og uoversiktlig situasjonen.

– Vi skal ha respekt for det enorme ansvaret som hviler på deres skuldre. Men i Norge kan ikke politiets ressurser diktere hvordan vi ønsker å uttrykke sorg, sinne eller samhold. De må tilpasse seg, koste hva det koste vil.

Han mener at hvis det er et ressursspørsmål som gjør at politiet ikke kan sikre arrangementene, må regjeringen stille opp.

BESØKTE BLOMSTERHAVET: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) la ned blomster ved London pub etter skyteepisoden natt til lørdag 25. juni 2022. Foto: Alf Simensen / TV 2
BESØKTE BLOMSTERHAVET: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) la ned blomster ved London pub etter skyteepisoden natt til lørdag 25. juni 2022. Foto: Alf Simensen / TV 2

– Jeg er sikker på at det også er bred støtte på Stortinget for å bevilge det som eventuelt trengs.

– Virker litt tilfeldig

I dag ble det kjent at flere solidaritetsmarkeringer i blant annet Kristiansand, Mo i Rana og i Bergen frarådes slik trusselsituasjonen er nå.

I Trondheim derimot, gikk solidaritetsmarkeringen som planlagt.

– Politiets praksis fra by til by virker litt tilfeldig, sier Frølich.

Han mener PST nå må sette alt inn på å avklare situasjonen knyttet til Pride-arrangementene.

Vil ha redegjørelse fra Mehl

Frølich får støtte fra justispolitisk talsperson for Sosialistisk Venstreparti, Andreas Sjalg Unneland.

Unneland viser til at forsamlingsfriheten er en grunnleggende demokratisk rettighet, og staten og politiet skal og må strekke seg langt for at folk skal kunne samles etter en slik hendelse.

– Jeg mener statsråden må redegjøre grundigere for hvorfor det er nødvendig å ta et så drastisk skritt å anbefale å avlyse markeringer i alle kriker og kroker i Norge, og hva politiet konkret vil gjøre fremover for å trygge skeive i hele Norge, sier Unneland til TV 2.

Justisminister Emilie Enger Mehl viser til at hvert enkelt politidistrikt må gjøre sine vurderinger.

– Alle politidistrikter har i oppgave å gjøre vurderinger knyttet til den ekstraordinære trusselsituasjonen, for eksempel opp mot arrangementer, svarer Mehl skriftlig til TV 2.

Hun forholder seg til politiets henstilling om å avlyse regnbuemarkeringen i går.

– Jeg er glad for at vi har trusselvurderinger og beredskap som kan fange opp en uavklart terrortrussel. Denne kunnskapen setter politiet i stand til å gjøre vurderinger, selv om konsekvensene kan være vonde og store, sier Mehl.

FORVENTER EKSTERN EVALUERING: SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland forventer at evalueringen av PST og politiet blir ekstern. Foto: Martin Leigland / TV 2
FORVENTER EKSTERN EVALUERING: SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland forventer at evalueringen av PST og politiet blir ekstern. Foto: Martin Leigland / TV 2

Hun oppfordrer til å vise solidaritet og uttrykke seg på andre måter frem til det er mulig å ha en stor markering.

Ifølge justisministerenble gårsdagens markeringer ikke stoppet av hensyn til manglende ressurser, men pågrunn av en uavklart trusselsituasjon.

– Jeg vet at PST nå jobber på spreng for å avklare situasjonen, slik at trusselnivået kan tas ned, sier hun.

Krever ekstern granskning

SVs justispolitiker har flere ubesvarte spørsmål til PST etter angrepet i Oslo natt til lørdag.

– Det er viktig PSTs håndtering blir evaluert grundig, og at det stilles spørsmål ved om de rette vurderingene har blitt gjort, selv om vi vet at trusselbildet er komplisert.

Justisministeren uttalte til TV 2 mandag at politiet og PST skal evalueres etter masseskytingen i Oslo.

Unneland forventer at den evalueringen utføres eksternt, og ikke av politiet selv.

LEDER AV JUSTISKOMITEEN: Per-Willy Amundsen sier Stortinget selv kan sette ned en uavhengig granskning om ikke regjeringen gjør det. Foto: Gorm Røseth / TV 2
LEDER AV JUSTISKOMITEEN: Per-Willy Amundsen sier Stortinget selv kan sette ned en uavhengig granskning om ikke regjeringen gjør det. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Både evalueringen etter terrorhendelsen i Bærum og etter 22. juli var ekstern, og jeg forventer at det vil evalueringen etter denne terrorhendelsen også være, sier Unneland.

Lederen av justiskomiteen Per-Willy Amundsen (Frp) mener Stortinget selv må opprette en ekstern granskningskommisjon dersom justisministeren ikke kommer til den konklusjonen selv.

– Det skjer sjelden at Stortinget selv oppretter en slik ekstern kommisjon, men det skjedde etter 22.juli, og jeg mener det er behov for en slik kommisjon nå. Nå har regjeringen mulighet til å ta initiativ til det selv, eller få Stortinget mot seg, sier Amundsen til TV 2.

Mehl sier hun innen kort tid vil komme tilbake til hvordan evalueringen blir.

– Det er for tidlig å slå fast hvilken innretning en evaluering skal ha, men det er viktig for regjeringen at den blir både grundig og ikke trekker ut for lenge i tid, slik at vi kan finne læringspunkter så raskt som mulig, sier justisministeren til TV 2.