Høyre krever at rystende forskningsfunn følges opp

Lederen av Stortingets helse- og omsorgskomite reagerer på at helseministeren så langt ikke har villet uttale seg om alvorlige funn i ny ME-studie.

NY STUDIE: Avdekker at norske ME-syke sviktes i møte med helse- og trygdesystemet. Foto: Privat
NY STUDIE: Avdekker at norske ME-syke sviktes i møte med helse- og trygdesystemet. Foto: Privat

TV 2 presiserer 31.10.22 klokken 1540: Én av journalistene som har bidratt til denne artikkelen hadde i 2018 en innsamlingsaksjon for ME-forskning, gjennom ME-foreningen. Innsamlingen ble opprettet i sammenheng med en dokumentar journalisten laget, «De bortgjemte», som ble sendt på TV 2. Journalisten var selv ikke ansatt i bedriften på den tiden. Disse forholdene burde TV 2 opplyst om allerede ved publisering.

– Jeg forventer at Ingvild Kjerkol nå tydelig svarer på hvordan hun vil følge opp denne studien, sier leder av Stortingets helse- og omsorgskomite, Tone-Wilhelmsen Trøen.

REAGERER: Tone Wilhelmsen Trøen, leder i Helse- og omsorgskomiteen (H) krever at regjeringen følger opp den nye studien. Foto: Sverre Saabye
REAGERER: Tone Wilhelmsen Trøen, leder i Helse- og omsorgskomiteen (H) krever at regjeringen følger opp den nye studien. Foto: Sverre Saabye

Se helseministerens svar lenger ned i saken.

Denne uken har TV 2 fortalt om en ny, omfattende studie som kartlegger hvordan personer med diagnosen ME opplever å bli sviktet av det det norske helse- og trygdesystemet.

Gjennom dybdeintervjuer og en spørreundersøkelse med 660 utvalgte pasienter har forskerne fra Fafo og Sintef fått et unikt innblikk i denne pasientgruppens liv.

Funnene fikk erfarne forskere til å reagere.

– Vi har eksempler i vårt materiale som vanskelig kan beskrives som noe annet enn rene overgrep, sier Fafo-forsker Anne Kielland.

Nå krever Høyre at regjeringen tar grep for denne pasientgruppen.

– Vi forventer også at helseministeren følger opp det arbeidet vår regjering satte i i gang, sier lederen av helse- og omsorgskomiteen.

– Trist lesing

Tone-Wilhelmsen Trøen viser til at Høyre i regjering styrket forskningen på utmattelsessykdommer gjennom særskilte føringer til Norges forskningsråd og helseregionene.

Det er nettopp disse pengene som har vært med å finansiere den nye studien fra Fafo og Sintef.

– Den nye studien er viktig, men utrolig trist lesing. Det er opprivende å lese at pasientene regelrett føler seg sviktet i helsetjenesten, sier Tone Wilhelmsen Trøen.

Også partiet Rødt reagerer på behandlingen av denne pasientgruppen og mener studien viser det ME-syke selv har sagt i mange år.

– ME-syke behandles på en uverdig måte, sier stortingsrepresentant Seher Aydar.

KREVER HANDLING: Stortingsrepresentant Seher Aydar, Rødt, vil endre nasjonal veileder. Foto: Magnus Nøkland / TV 2
KREVER HANDLING: Stortingsrepresentant Seher Aydar, Rødt, vil endre nasjonal veileder. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Hun peker på at partiet i vår fremmet forslag til Stortinget der de ba om at den nasjonale veilederen for utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering oppdateres for denne pasientgruppen.

– Vi mener veilederen er utdatert. Den pålegger behandling som gjør mange sykere og gjør at ME-syke møtes med mistenkeliggjøring. De mister rettigheter fra helsevesenet og NAV, sier Seher Aydar.

Helseministeren svarer

TV 2 har flere ganger bedt helseministeren om å kommentere den nye studien. Etter at TV 2 nå har presentert kritikken fra Høyre og Rødt til Helsedepartementet har vi fått følgende svar:

SVARER: TV 2 har i flere uker bedt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om å kommentere den nye ME-studien. Foto: Marte Christensen / TV 2
SVARER: TV 2 har i flere uker bedt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om å kommentere den nye ME-studien. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Regjeringen er opptatt av at personer med ME skal ha et godt tilbud av høy kvalitet. Forskningsrapporten fra Fafo og Sintef understreker hvor viktig det er med kunnskapen og erfaringene til dem som rammes av ME. Denne kunnskapen må vi ta med oss for å forbedre våre felles offentlige tjenester, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Hun sier at eventuelle endringer i den nasjonale veilederen ligger noe fram i tid.

– Det er en faglig oppgave å vurdere om det er behov for å oppdatere den nasjonale veilederen. Dette ligger til Helsedirektoratet, som i løpet av 2023 vil starte på dette arbeidet, sier Ingvild Kjerkol til TV 2.

Også statsminister Jonas Gahr Støre sier til TV 2 at vi trenger å forske mer for å få et bedre tilbud til de mange som er rammet av denne sykdommen.

– Jeg har møtte mange ME-pasienter som opplever stor fortvilelse over situasjonen de er i og at de ikke får god nok behandling. Det må vi ha ambisjon om å komme videre med, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

HARDT RAMMET: TV 2 har bedt norske ME-syke dokumentere hverdagen sin. Foto: Privat
HARDT RAMMET: TV 2 har bedt norske ME-syke dokumentere hverdagen sin. Foto: Privat

Ingen friske penger

Han lover likevel ikke konkrete tiltak eller at det settes av mer penger til forskning.

– Vil det bli bevilget mer penger til forskning når det åpenbart er så stort behov for mer kunnskap?

– Dette er ting som prioriteres rundt i helse-Norge, knyttet til helseforetakene og sykehusene. Der er det økende oppmerksomhet om dette, men jeg gjentar at samfunnet og helsevesenet vårt trenger å vite mer for å gi den behandlingen denne gruppen pasienter trenger, sier statsminister Jonas Gahr Støre.