Kommunevalget 2023:

Høyre i Trondheim: Vil ikke gi løfter om skattekutt eller privatisering

TRONDHEIM (TV 2) Høyre og Aps ordførerkandidater barket sammen i duell, men forskjellene er vanskeligere å få øye på enn i mange andre byer.

– Det oppleves som at du snakker velgerne etter munnen heller enn å stå for politikken din, sa ordførerkandidat Emil Raen fra Ap da han møtte Høyres ordførerkandidat Kent Ranum til duell på TV 2 Nyheter mandag ettermiddag.

Det går mot et brakvalg for Høyre i Trondheim. På TV 2s siste prognose ligger partiet an til å få 24,5 prosent oppslutning, som vil være partiets beste valg siden 2011 i byen.

For Arbeiderpartiet er det tilsynelatende en utfordring å utfordre Høyre på valgløfter om å konkurranseutsette eldreomsorgen og kutte i skattene, for i Trondheim stiller Høyre med helt andre valgløfter:

– Ikke én eneste sykepleier skal ut på anbud hvis du blir ordfører?

– Nei, svarer Ranum kontant, og legger til:

– Vi har en eldreomsorg i Trondheim som trenger andre tiltak enn konkurranseutsetting nå, sier han.

Og heller ikke på den omstridte eiendomsskatten er det aktuelt med klassisk høyrepolitikk:

– Vårt løfte er at eiendomsskatten skal fryses. Vi skal ikke øke den med en krone fra dagens nivå, sier Ranum.

For Trondheim Høyre er skattekutt bare «en ambisjon».

– Jeg kan ikke tallfeste hvor mye vi eventuelt kan komme til å kutte den, sier Ranum.

I løpet av de siste fire årene har eiendomsskatten i Trondheim økt med omlag 150 millioner kroner. Aps nye ordførerkandidat vil ikke utelukke at det også kan bli mer.

– Vi ønsker å følge lønns- og prisveksten i perioden.

– Men prisveksten har jo gått i taket?

– Ja, men det er lønns- og prisveksten som er dimensjonerende for oss. Vi skal bruke disse pengene på å gi gode tjenester gjennom flere ansatte i hele, faste stillinger og styrke skole og barnehagen vår.

– Men så lenge prisveksten går i taket og lønnsveksten ikke holder tritt, så vil trondhjemmere få en høyere eiendomsskatt enn de har i dag?

– Vi ønsker å følge den vanlige deflatoren. Hvis prisveksten blir høyere enn lønnsveksten, så er det helt klart at det blir dyrere for de som betaler inn. Helt klart, sier Raaen.