TIL KAMP: – Veldig mange eldre bruker altfor mange medisiner, sier Høyre-leder Erna Solberg. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
TIL KAMP: – Veldig mange eldre bruker altfor mange medisiner, sier Høyre-leder Erna Solberg. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Høyre går til kamp mot overmedisinering

Høyre-leder Erna Solberg vil stramme inn reglene for bruk av legemidler på sykehjem.

Den lange valgkampen er i gang.

Denne helgen samler Høyre 500 lokalpolitikere til konferanse i Tønsberg. Der lanserer partileder Erna Solberg en plan på over 70 punkter for en bedre eldreomsorg.

Et av hovedpunktene det Høyre selv kaller et «kraftig oppgjør» med overmedisinering av eldre.

– Veldig mange eldre bruker altfor mange medisiner, sier Solberg til TV 2.

Bekymret for bivirkninger

Solberg trekker fram en doktorgradsstudie som viser at sykehjempasienter i snitt tar åtte legemidler hver dag.

Samtidig får nesten 40 prosent antidepressiva, og 41 prosent får to eller flere medikamenter som går på hjernefunksjon.

Konsekvensen er bivirkninger, advarer Solberg – som kvalme, døsighet og dårlig matlyst. Hennes frykt er at bivirkningene skal bli større enn nytten av medisinene.

VALGKAMP: Høyre-leder Erna Solberg er allerede i gang med den lange valgkampen før kommunevalget i 2023. Foto: Sunny Paal Sharma / TV 2
VALGKAMP: Høyre-leder Erna Solberg er allerede i gang med den lange valgkampen før kommunevalget i 2023. Foto: Sunny Paal Sharma / TV 2

Samtidig frykter hun at sykehjem gir medisiner for å roe ned pasientene, der de i stedet burde fått tilbud om aktiviteter.

– Derfor er det så viktig at vi får en gjennomgang av hver enkelts medisinbruk, sier Solberg.

Vil skjerpe krav

Solbergs egen regjering varslet allerede i 2015 et krav om gjennomgang av legemiddelbruken på sykehjem. Dette trådte i kraft i 2017.

Kravet er at sykehjemmene skal sørge for en systematisk gjennomgang av pasientenes bruk av legemidler både når de flytter inn og deretter minst én gang i året.

Men kravet blir ikke overholdt.

Tvert imot viser Helsedirektoratets statistikk at bare 56,6 prosent av beboerne hadde fått en legemiddelgjennomgang i løpet av det siste året i 2021.

STOR LEGEMIDDELBRUK: En doktorgradsstudie viste at beboere på sykehjem i Norge i snitt får åtte medisiner hver dag. Foto: Simen Askjer / TV 2
STOR LEGEMIDDELBRUK: En doktorgradsstudie viste at beboere på sykehjem i Norge i snitt får åtte medisiner hver dag. Foto: Simen Askjer / TV 2

I tillegg var det store regionale variasjoner. Mens nesten 90 prosent av sykehjemsbeboerne i Oslo fikk gjennomgangen de hadde krav på i 2021, lå andelen så lavt som 41,5 prosent i Nordland.

– Vi mener dette må strammes til og gjøres oftere, sier Solberg.

På spørsmål om hun gjorde nok med problemet de åtte årene hun selv hadde regjeringsmakten, svarer Solberg slik:

– Vi gjorde jo en del. Og så mener jeg at vi aldri er i mål. Derfor skal vi gjøre mer framover.