Høyre åpner for oljeboring i nord

Høyre åpner for petroleumsvirksomhet i alle lovende områder i nord, også de omstridte feltene utenfor Vesterålen og Lofoten. Et forslag om å vente til 2010 med å bestemme seg, ble nedstemt på landsmøtet.

Dissensen ble fremmet av stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen Søreide og sentralstyremedlem og kommende folkevalgt Torbjørn Røe Isaksen. De to mener at Høyre bør legge føre var-prinsippet til grunn for inngrep i naturen og ville at landsmøtet skulle stille beslutningen i bero til 2010, da forvaltningsplanen for nordområdene skal revideres.

Dette er det samme standpunktet som Arbeiderpartiets landsmøtet sluttet seg til. Høyres landsmøte derimot, ser ingen grunn til å vente på denne planen, selv om det understrekes at petroleumsvirksomhet bare skal skje «under strenge krav til miljø, sikkerhet/beredskap og sameksistens med andre næringer, som fiskeri og havbruk».

Spørsmålet om olje- og gassvirksomhet i nord blir et vanskelig forhandlingstema, dersom Høyre skal gå i regjeringssamarbeid med Venstre og Kristelig Folkeparti, som begge står for vern. Partileder Lars Sponheim har gått så langt som å kalle permanent vern Venstres eneste ultimative krav i eventuelle regjeringsforhandlinger

Temaet er like vanskelig for Arbeiderpartiet, som møter bastant motstand fra SV og noe mindre bastant fra Senterpartiet. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2