SENTRAL MANN: I oppbyggingen av shoppingnettverket i Norge var bergenseren Terje Duesund en sentral skikkelse. Han er uenig i beskyldningene som rettes mot selskapet. Foto: Stefan Zemann /Skjermdump fra Facebook Lyoness / Lyconet.
SENTRAL MANN: I oppbyggingen av shoppingnettverket i Norge var bergenseren Terje Duesund en sentral skikkelse. Han er uenig i beskyldningene som rettes mot selskapet. Foto: Stefan Zemann /Skjermdump fra Facebook Lyoness / Lyconet.

Høyesterett: Grønt lys for å saksøke omstridt pyramidelignende selskap

Ifølge Lotteritilsynet har 16.000 nordmenn investert 500 millioner i et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. Nå har Høyesterett gitt grønt lys for at søksmålet som norske medlemmer har tatt ut mot Lyoness, blir fremmet for norsk domstol.

Mange trodde virkelig på økonomisk suksess. De ble forespeilet en avkastning på ti ganger innsatsen i løpet av få år.

16.000 nordmenn lot seg verve i shoppingnettverket Lyoness Norge.

Til sammen investerte nordmenn en halv milliard kroner, kanskje mer.

NORGE: Bergenseren Terje Duesund var sentral i oppbyggingen av Lyoness Norge. Her avbildet fra et større arrangement i regi av shoppingnettverket. Foto: Skjermdump fra Facebook Lyoness / Lyconet
NORGE: Bergenseren Terje Duesund var sentral i oppbyggingen av Lyoness Norge. Her avbildet fra et større arrangement i regi av shoppingnettverket. Foto: Skjermdump fra Facebook Lyoness / Lyconet

Pengene havnet i salgsnettverket Lyoness, organisert gjennom Lyoness Europe AG med tilhold i Sveits.

Søsken, foreldre, kolleger, venner og kjente vervet hverandre. Oppskriften ofte den samme: Lovnad om god fortjeneste.

Se saken her: Shoppingnettverket og de elleville arrangementene som samlet tusenvis av mennesker.

Tapte alt

Men mange tapte i stedet alt de investerte.

Ifølge Lotteritilsynet er Lyoness et av de største ulovlige pyramidelignende virksomhetene som noen gang har operert i Norge.

Nå venter et kraftfull rettsoppgjør.

Grønt lys

Nå har Høyesterett gitt grønt lys for at de norske saksøkere kan ta selskapet Lyoness til retten her i Norge.

Høyesteretts ankeutvalg bestemte nylig enstemmig å avslå anken fra Lyoness som har forsøkt å hindre at saken blir behandlet i en norsk domstol.

– Vi har fått signaler om at en hovedforhandling vil kunne berammes sent på høsten, alternativt tidlig på nyåret 2023, forklarer advokat Audun Kleppestø i Brækhus Advokatfirma.

FORNØYD: Advokat Audun Kleppestø i Brækhus Advokatfirma er godt fornøyd med kjennelsen fra Høyesterett. Foto: Per Haugen / TV  2
FORNØYD: Advokat Audun Kleppestø i Brækhus Advokatfirma er godt fornøyd med kjennelsen fra Høyesterett. Foto: Per Haugen / TV 2

Han representerer personer som ønsker å saksøke Lyoness for å få tilbakebetalt det de mener de urettmessig har tapt. Han er svært fornøyd med den ferske kjennelsen fra Høyesterett.

– Det kan være aktuelt å kjøre sakene til et begrenset antall saksøkere først, for å redusere kostnadsnivået, og samtidig komme frem til noen rettslige premisser som kan legges til grunn for samtlige saksøkere, forklarer Brækhus til TV 2.

– Kjempepositivt

Yvonne Skogsberg er en av flere tusen nordmenn som har tapt betydelige beløp. I dag er hun ikke blitt rikere, men 230.000 kroner fattigere.

At Lyoness nå kan stilles til ansvar i Norge, er hun svært fornøyd med:

TAPT 230 TUSEN: Yvonne Skogsberg er en av mange som føler seg lurt av shoppingnettverket Lyoness / Lyconet Foto: TV 2
TAPT 230 TUSEN: Yvonne Skogsberg er en av mange som føler seg lurt av shoppingnettverket Lyoness / Lyconet Foto: TV 2

– Det synes jeg er kjempepositivt at det er en mulighet at man kan få tilbakebetalt det man har tapt, eller deler av dette, sier Skogsberg til TV 2.

Til sammen investerte nordmenn en halv milliard kroner, kanskje mer. Pengene havnet i salgsnettverket Lyoness, organisert gjennom Lyoness Europe AG med tilhold i Sveits.

Etter at Skogsberg stilte opp i TV 2 med sin historie, har hun blitt kontaktet av mange.

GAMLE DOKUMENTER: Yvonne Skogsberg fikk masse materiell fra Lyconet som skulle benyttes for å verve nye medlemmer til nettverket. Foto: TV 2
GAMLE DOKUMENTER: Yvonne Skogsberg fikk masse materiell fra Lyconet som skulle benyttes for å verve nye medlemmer til nettverket. Foto: TV 2

– Det er veldig mange som har ringt meg for å fortelle meg sin historie etter at jeg sto frem, det er mange vonde historier, om folk som har det ille og hvordan de er lurt inn av venner og familiemedlemmer, sier Skogsberg.

Hun har snakket i timevis med flere som har henvendt seg.

– Og mange er utrygge. En gammel pensjonist hadde tapt alle pengene sine, det er mange historier der ut som er veldig stygge, sier Skogsberg.

Venter på utspill

Hovedårsaken til at det reises et søksmål er Lotteritilsynets konklusjon om at virksomheten har vært ulovlig i drevet i en periode i Norge.x

Nå forbereder advokat Audun Kleppestø seg på den videre prosessen.

– Hva ønsker man å oppnå videre gjennom forlik eller en rettsprosess?

– Det er veldig gledelig at Høyesterett har satt endelig punktum. Det betyr at det nå er klart at de som har tapt penger på Lyoness-systemet i Norge kan få prøvet saken sin for Oslo tingrett basert på norsk rett, sier Kleppestø.

Han sier denne klargjøringen samtidig medfører at forholdene ligger til rette for å få en avklaring i rettssystemet gjennom en hovedforhandling i tingretten.

– Det er dette vi har fokus på nå. Samtidig vil vi aldri lukke døren for en forliksløsning dersom dette blir aktuelt å diskutere langs veien, men utspillet i den forbindelse må komme fra Lyoness slik saken ligger an nå, sier Kleppestø.

Tro på å vinne frem

– Hvordan er utsiktene til å nå frem mot Lyoness?

– Vår vurdering av saksforholdet har vært, og er fortsatt, at saksøkerne har en sterk sak med hensyn til å få tilbake sine netto innskudd i Lyoness-systemet, og disse utsiktene er dessuten styrket med basis i den rettsrunden vi allerede har vært gjennom, mener Kleppestø.

HÅPER: Yvonne Skogsberg ser frem til et rettsoppgjør og håper det skal føre til at også hun skal få igjen en del av det hun investerte i selskapet. Foto: Privat
HÅPER: Yvonne Skogsberg ser frem til et rettsoppgjør og håper det skal føre til at også hun skal få igjen en del av det hun investerte i selskapet. Foto: Privat

Han mener det er klart at Lyoness’ virksomhet har vært beviselig ulovlig i perioden.

– Og det vil stride mot den alminnelige rettsfølelse om selskapene likevel skal bli sittende med en rettsstridig gevinst med grunnlag i den ulovlige virksomheten. Utsiktene til et positivt utfall for saksøkerne er derfor gode, slik vi vurderer saken.

Det er gjennomført rettsprosesser mot Lyoness i en rekke land, blant annet Østerrike, Sveits og Australia, og et flertall av disse søksmålene har ifølge Kleppestø ført frem.

– Vi har riktignok ikke gransket dette nærmere per i dag og kan derfor ikke si noe mer om detaljene, eller hva disse resultatene bygget på. Dette vil vi undersøke nærmere frem mot en hovedforhandling, som grunnlag for å ytterlig underbygge saksøkernes argumentasjon, avslører Kleppestø.

– Tar avgjørelsen til etterretning

– Min klient tar Høyesteretts avgjørelse til etterretning. Våre klienter har i utgangspunktet ikke noe imot at saken fremmes for Oslo tingrett, sier advokat Bernt Heiberg ved Elden Advokatfirma AS.

Han sier videre at det er uheldig at man ved forståelsen av vernetingsklausuler beveger seg så langt bort fra avtalens ordlyd.

LOVLIG: Advokat Bernt Heiberg mener klienten Lyoness Europe AG, har drevet lovlig i all den tid Lyoness har operert i Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
LOVLIG: Advokat Bernt Heiberg mener klienten Lyoness Europe AG, har drevet lovlig i all den tid Lyoness har operert i Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi vil nå forberede saken videre. Lyoness Europe AG er overbevist om at deres forretningsvirksomhet i den aktuelle perioden var i tråd med norske regler. Selskapet drev ordinær nettverksmarkedsføring. Slik virksomhet er både lovlig og ønskelig i Norge, fastholder Heiberg overfor TV 2.

Sentral bergenser

I Norge var utbredelsen av Lyoness i startfasen koordinert av Terje Duesund. Duesund sluttet formelt i selskapet i februar 2015, men har fortsatt å være en sentral person i utbredelsen av nettverkskonseptet.

TAKK FOR INNSATSEN: På et Lyconett-arrangement i 2017 fikk Duesund overlevert en Ferrari. Foto: Skjermdump fra Facebook Lyoness / Lyconet
TAKK FOR INNSATSEN: På et Lyconett-arrangement i 2017 fikk Duesund overlevert en Ferrari. Foto: Skjermdump fra Facebook Lyoness / Lyconet

Hans velstand er brukt som eksempel på hva man kan oppnå som medlem.

På «Lyconet Elite Seminar» mai 2017 fikk Duesund overlevert en Ferrari av topp­sje­fen i Lyoness, Hubert Freidl fra Øs­ter­ri­ke.

Duesund: Lav grad av misnøye

TV 2 har kontaktet Terje Duesund via SMS og bedt om kommentarer til at Høyesterett nå har bestemt at norske medlemmer får fremme søksmål mot Lyoness i Norge.

Vi stilte følgende spørsmål:
Hvilken kommentar har du til det?
Ser du frem til å få en rettslig avklaring i domstolen?
Hva tenker du om en mulig rettssak?

– Jeg har ikke hatt medlemskap eller tilknytning til selskapet Lyoness på flere år. Jeg er svært lite orientert med Lyoness saken du sikter til. Jeg har forstått via media at det er ca. 70 medlemmer som var misfornøyde Lyoness medlemmer og som ønsker å kreve sine handelsbetalinger tilbakebetalt.

Videre skriver Duesund:

– Jeg har oppfattet det slik at domstolene ikke godkjente gruppesøksmål mot Lyoness, men at det enkelte medlem må gå til individuelle søksmål. På generelt grunnlag mener jeg at hvert enkelt menneske må stå opp for det de mener er rett og gjøre hevd på sine krav. Å gå rettens vei er en av flere løsninger og i Norge har en et godt rettsvern.

Duesund mener at ofte er den enkleste vei til å løse en uenighet, å søke en minnelig løsning med motparten.

– Men jeg har ingen kjennskap til om det er forsøkt, skriver Duesund.

Duesund: Kun 70 misfornøyde medlemmer

– Ca. 70 misfornøyde medlemmer av totalt mer enn 25.000 medlemmer anser jeg som en lav misnøye grad for et selskap. Likevel skal de 70 personers misnøye håndteres på en respektfull og anstendig måte, mener Duesund.

Han avslutter med å påpeke at han «ikke part i denne konflikt og har ingen førstehånds kjennskap til saken».

– Jeg kjenner heller ikke til hvem disse 70 medlemmene er og kan derfor ikke uttale meg mer, avslutter Duesund.

– Langt flere

– Duesund får si hva han vil, men føler at hans kommentarer er veldig virkelighetsfjerne. Så vidt meg bekjent er det langt flere enn det antallet Duesund nevner som er med her i Norge, sier Nicolai Fürst som ønsker å gåttil sak mot Lyoness her i Norge.

Han vant frem i Høyesterett og ser frem til den videre prosessen.

– I tillegg er det på trappene en annen stor rettsak mot Lyoness/Lyconet/MyWorld i Østerrike. Her er det snakk om flere tusen deltagere, fastslår Nicolai Fürst overfor TV 2.