LØNN: Ikke alle nordmenn er fornøyd med lønnen de får. En samtale med sjefen kan endre situasjonen. Foto: Colourbox
LØNN: Ikke alle nordmenn er fornøyd med lønnen de får. En samtale med sjefen kan endre situasjonen. Foto: Colourbox

Høyere lønn? Slik overtaler du sjefen

Det er ganske naturlig om du ønsker deg høyere lønn. TV 2 har snakket med fire eksperter om hvordan du kan overtale sjefen til å bli enig med deg.

De fleste nordmenn vil ha mer penger å rutte med. Hvor mye penger du har til rådighet i måneden avhenger av flere faktorer, men for de aller fleste er det lønnen som avgjør.

Men er det mulig at du kan få høyere lønn enn du har i dag? TV 2 har snakket med fire eksperter som gir sine råd til hvordan du kan overtale sjefen til å gi deg høyere lønn.

Hvorfor fortjener akkurat du mer?

Mange kvier seg kanskje for å ta samtalen med sjefen. Men om du bare klarer å ta initiativet, finnes det muligheter.

– Det er selvfølgelig mulig å kreve høyere lønn fra arbeidsgiveren sin. Særlig de som har vært lenge i samme stilling bør sjekke kompetansenivået sitt mot lønnsnivået i bransjen, så de ikke blir hengende etter i lang tid etterpå, sier kommersiell direktør i bemanningsselskapet Adecco, Bjørn Wiik.

Om du skal klare å overbevise sjefen om at nettopp du fortjener høyere lønn, må du ha noen gode argumenter. Advokat og forhandlingsekspert Sigurd Knudtzon, som er partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, sier «alle» vil ha høyere lønn, og at det derfor ikke fungerer som et argument i seg selv.

– Du må komme med noe som gjør at akkurat du fortjener mer. Som arbeidstaker er cluet å finne argumenter for hvorfor det også er i arbeidsgivers interesse at du får høyere lønn, sier Knudtzon.

Forberedelser

Når du har motivert deg selv til å be sjefen om en samtale, er det viktig at du forbereder deg godt før selve møtet. Nordeas forbrukerøkonom Elin Reitan sier det er mange som møter opp i lønnsforhandlinger og tenker de skal ta det på sparket.

– Det bør du ikke gjøre. Tenk gjennom samtalen på forhånd og reflekter rundt hva du skal si. Tenk også gjennom hvor høy lønnsøkning du ønsker, så du ikke blir overrasket når det spørsmålet kommer, sier Reitan.

Forbrukerøkonomen sier det kan være lurt å øve på samtalen med en venn eller partner, slik at du vet hva du skal si. Hun anbefaler også å finne frem statistikk som forteller hva andre i samme bransje og med samme utdannelse tjener, og bruke det som et argument. Bjørn Wiik sier det ikke skal være altfor vanskelig å finne frem til de riktige opplysningene.

– Finn ut hva andre i bransjen tjener, det er ganske enkelt å skaffe informasjon om de forskjellige bransjene på internett. Vit også hvordan det går med bedriften. Du har dårligere kort i en bedrift som sliter, i forhold til en bedrift som går bra, sier Wiik.

Fremhev resultater

I møtet med sjefen er det viktig å fokusere på alt det positive du bidrar med i bedriften. Det er nemlig ikke noen selvfølge at sjefen har fått med seg alt det gode du gjør.

– Gjennom å vise til resultater og få frem at du er et pluss for virksomheten, kan du få arbeidsgiver til å være villig til å strekke seg litt lengre, sier karriereveileder Mette Manus.

I tillegg til å finne statistikk om hva andre i samme bransje som deg tjener, bør du også dokumentere resultater du har oppnådd i virksomheten.

– Fortell om jobben du har gjort det siste året. Kanskje har du fått mer kompetanse, tatt et kurs eller videreutdannet deg. Du kan også ha jobbet med et prosjekt eller noe annet konkret som har gjort at du er mer verdt som arbeidstaker, sier Wiik.

– Mitt utgangspunkt er at man skal ha riktig lønn, og da må du forklare hvorfor det er riktig at du tjener mer. Det kan for eksempel handle om ansiennitet, kjønnsdiskriminering eller utdanningsnivå, som tilsier at du må ha bedre vilkår, sier Knudtzon.

Glem egne problemer

Under lønnsforhandlingene er det altså viktig å fremheve egne prestasjoner. Samtidig må du huske å ikke tenke på deg selv når du argumenterer.

– Det selger ikke hos arbeidsgiver. Bruk tid på å sette deg inn i arbeidsgivers sted, og forklar hvorfor du er en viktig medarbeider. Du må fortelle at du er dyktig på dine områder, og hvorfor det er i arbeidsgivers interesse at bedriften beholder deg og bidrar til å utvikle deg som medarbeider, sier Knudtzon.

Kommersiell direktør i Adecco, Bjørn Wiik. Foto: Adecco
Kommersiell direktør i Adecco, Bjørn Wiik. Foto: Adecco

For eksempel vil du sjelden tjene på å bruke problemer i privatøkonomien som et argument for at du bør tjene mer.

– Hvis du sliter med å betale regningene dine, er ikke det sjefens problem. Det må du bare glemme, for han eller hun vil ikke gi deg lønnsøkning på bakgrunn av det, sier Reitan.

Hun anbefaler å legge lokk på følelsene under slike forhandlinger, og forsøke å forholde seg rolig uansett hva som blir utfallet av møtet.

Tidspunktet

Ofte har virksomheter gjennomgang av lønn på en spesiell tid av året. Ettersom det gjerne er på den tiden det er mulighet for justeringer av lønn, kan det være lurt å gripe sjansen når disse anledningene dukker opp.

– Det er viktig å forhandle i et forum der det er naturlig. Be om et møte med sjefen. Det er normalt på våren vi har lønnsforhandlinger og endringer i budsjettet. Men det går også an å ta en samtale på andre tider av året, dersom du føler du begynner å komme skjevt ut, sier Wiik, og fortsetter:

– Det verste som skjer er at det går fem-seks år før man tar en samtale. Det som er lurt er å ha en god dialog mellom bedriftsleder og arbeidstaker med faste intervaller.

Knudtzon sier det smarteste tidspunktet å inngå slike forhandlinger på, er i en periode hvor arbeidsgiver er avhengig av deg.

God kommunikasjon er nøkkelen

Under møtet bør du fremstå med selvtillit, og ha troen på at du fortjener bedre vilkår. Dersom du ikke lykkes, kan det være fristende å true med å slutte. Det er som regel ikke en god strategi, ifølge ekspertene.

– Du bør unngå å true med oppsigelse. Det er uprofesjonelt, og det kan også gå troll i ord, som gjør at du sitter der med skjegget i postkassa. Bruk heller de gode argumentene, sier Reitan.

Manus sier det er usympatisk å innlede lønnsforhandlingen med at «jeg har fått tilbud et annet sted, så du må sette opp lønnen min», noe hun mener minner om en trussel.

– De fleste kommer lengst med det gode, hvor du tar opp med din sjef at du fortjener mer, enten det er på grunn av oppgavene du utfører eller hvordan markedet er. God kommunikasjon er nøkkelen til suksess i slike situasjoner, sier Manus.

Dropp truslene

Heller ikke Wiik mener du bør true med å si opp for å presse fram høyere lønn. Idet du gjør det, har du nemlig satt i gang en prosess med å slutte, mener han.

– Hvis det er reelt at du får for dårlig betalt, og du søker på andre jobber, er det greit å være ærlig om det. Men mitt inntrykk etter å ha vært leder i mange år, er at de som blir igjen i bedriften kun på grunn av lønn, bare er der midlertidig. Da er det også andre grunner til at man vil slutte, sier Wiik.

Forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan. Foto: Nordea
Forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan. Foto: Nordea

Knudtzon mener du må være villig til å gjennomføre alle trusler du kommer med. Derfor skal du være veldig forsiktig med trusler i en slik forhandling.

– Det sender et negativt signal, som du bør prøve å unngå. Hvis du faktisk vurderer å slutte i jobben dersom du ikke får høyere lønn, bør du få det frem på en svært indirekte måte. Kommer du med en trussel i en forhandling, må du også være villig til å gjennomføre den. Hvis ikke blir du oppfattet som useriøs, og tilliten til deg blir svekket, sier Knudtzon.

Kan være et godt møte uansett

Dersom du er ansatt på prøvetid, kan det ifølge Manus være gunstig å forhandle om lønn etter at prøvetiden har gått ut.

– Ja, hvis du føler deg trygg på dine kvalifikasjoner. Det er relativt vanlig med en totrinns-modell første året, hvor arbeidstaker får tilbud om en lønn i prøvetiden, men med revurdering etter eksempelvis seks måneder. Da får du sjansen til å bevise først, og sjefen kan velge å strekke seg lengre hvis han gjerne vil beholde deg. Men selvsagt er dette bransjeavhengig og ulikt fra stilling til stilling, sier Manus.

Selv om det ikke er sikkert at lønnsforhandlingene fører frem, mener Wiik det er viktig å påpeke at det likevel kan ha vært et godt og positivt møte.

– Om du ikke lykkes, har du fått fremhevet dine kvaliteter, og kanskje er du den første som får lønnsøkning neste gang, sier Wiik.

Mer innhold fra TV 2