Hovedtiltalte dømt til forvaring i Alvdal-saken

De hovedtiltalte i Alvdal-saken er dømt til forvaring, den 46 år gamle kvinnen i elleve år og den 64 år gamle mannen i tolv år, melder Nettavisen.

Nettavisen publiserte denne nyheten allerede før retten var blitt satt i Nord-Østerdal tingrett.

Ifølge Nettavisen er den 46 år gamle hovedtiltalte kvinnen dømt til forvaring i elleve år med minstetid på sju år og seks måneder. Den 64 år gamle hovedtiltalte mannen er dømt til forvaring i tolv år med minstetid på åtte år.

Begge dømmes til å betale 200.000 kroner til hvert av de fire barna.

Aktor Iris Storås la i sin prosedyre ned påstand om forvaring i 13 år for den hovedtiltalte kvinnen, med en minstetid på åtte år. Hun ba retten dømme den hovedtiltalte mannen, som er kvinnens tidligere samboer, til 14 års forvaring, med en minstetid på ni år. Forvaring er en tidsubestemt straff, som innebærer at domfelte må godtgjøre at det ikke lenger er fare for nye forbrytelser før han eller hun kan løslates. Det kan tidligst skje når minstetiden er utløpt.

- Denne saken sprenger alle grenser, og det må avspeile seg i straffenivået, argumenterte Storås i sin avslutningsprosedyre. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2