Holocaust-overlevende får avslag om hjelp

Minst tolv norske jøder som overlevde holocaust, har de siste to årene fått avslag da de søkte om plass på Norges eneste jødiske aldershjem.

Trass i at det jødiske bo- og seniorsenteret i Oslo har god kapasitet og sliter med å fylle opp ledig sengekapasitet, får de fleste søkerne først opphold etter mange søknader og klager, selv om de sliter med både alvorlige traumer og fysiske og psykiske lidelser, skriver Aftenposten.

Bo- og seniorsenteret er en privat stiftelse uten offentlige tilskudd og er avhengig av at kommunene velger å kjøpe en plass.

Men for kommunene er det mer lønnsomt å tilby opp til åtte hjemmehjelpbesøk hver dag eller plassere de overlevende norske jødene rundt om i omsorgsboliger eller dagsentre.

På senteret får de eldre koschermat og muligheten til å være sammen med andre med samme bakgrunn. De kan være i et jødisk miljø og feire de jødiske høytidene. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2