Holder priser hemmelige

Før tannlegen sier «gap opp» har du rett på å vite prisen. Mange tannleger bryter prisopplysningsloven – noe Forbrukertilsynet misliker.

SKAL OPPLYSE OM PRIS: Flere av landets tannleger bryter prisopplysningsloven som skal sikre at pasienter får kunnskap om pris og som samtidig sikrer en sunn konkurranse mellom tannleger.
SKAL OPPLYSE OM PRIS: Flere av landets tannleger bryter prisopplysningsloven som skal sikre at pasienter får kunnskap om pris og som samtidig sikrer en sunn konkurranse mellom tannleger.

Et besøk i tannlegestolen kan fort koste deg tusenvis av kroner. Må tannlegen gjøre større behandlinger over flere timer, kan det være snakk om en månedslønn.

Ifølge prisopplysningsforskriften plikter alle tannleger som har hjemmeside å presentere en oppdatert prisliste.

Mangler informasjon

UNDERSØKELSE: Lars Haakon Søraas er daglig leder for Legelisten som har utført en undersøkelse blant tannklinikkene i Norge. Foto: Privat
UNDERSØKELSE: Lars Haakon Søraas er daglig leder for Legelisten som har utført en undersøkelse blant tannklinikkene i Norge. Foto: Privat

– Vi har undersøkt 1056 private tannklinikker i Norge. 900 har informasjon om priser på sin hjemmeside. 156 har ikke informasjon om priser på sin hjemmeside, forklarer Lars Haakon Søraas i Legelisten.

Det betyr at om lag 15 prosent av tannlegene ikke oppgir pris på sin hjemmeside.

Søraas sier at de mottar flere tilbakemeldinger fra pasienter som klager på priser. Og noen av disse har betalt dyrt hos tannleger som ikke følger lovverket.

– Vi er kjent med problemstillingen, og at ikke alle følger reglene på dette området. Hvis disse tallene stemmer, så anser vi dette som alvorlig, sier underdirektør Marit Evensen i Forbrukertilsynet til TV 2.

Evensen påpeker at hele formålet med forskriften er å fremme god prisinformasjon for å bedre konkurransen mellom næringsdrivende, og gjøre det enklere for forbrukeren å sammenligne priser.

Tvangsmulkt og gebyr

– Prisinformasjon er viktig for pasienter og noe de enkelt kunne få tak i, presiserer Evensen overfor TV 2.

Evensen er klar på at næringsdrivende har en selvstendig plikt til å følge prisopplysningsforskriften.

– For brudd på prisopplysningsforskriften har vi mulighet til å ilegge påbudsvedtak, forbudsvedtak, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

VARSLER TVANGSGEBYR: Forbrukertilsynet utelukker ikke å bruke tvangsmidler mot tannleger som bryter prisopplysningsforskriten, sier underdirektør Marit Evensen i Forbrukertilsynet. Foto: TV 2
VARSLER TVANGSGEBYR: Forbrukertilsynet utelukker ikke å bruke tvangsmidler mot tannleger som bryter prisopplysningsforskriten, sier underdirektør Marit Evensen i Forbrukertilsynet. Foto: TV 2

Evensen sier at tilsynet ofte følger opp prisopplysningsforskriften, senest på strømaksjonen som ble gjennomført våren 2023.

Når det gjelder tannleger, så har tilsynet vært i kontakt med enkeltklinikker etter å ha mottatt klager, for å sikre etterlevelse av regelverket.

– Vi har ikke den senere tid hatt tilsynsaksjon på dette feltet, men det må ikke være en hvilepute for tannlegene. Det kan fort være kort vei til sanksjoner dersom tannleger ikke etterlever regelverket, advarer Evensen.

– Svir i lommeboken

Robert Rosseland driver tannlegepraksis midt i Bergen sentrum. Han mener det er viktig å følge regelverket:

– For mange pasienter vil en tannlegeregning svi godt i lommeboka, og vi mener derfor det er viktig at pasientene får tydelig presentert hva de vil måtte betale for behandlingen, sier tannlege Rosseland til TV 2.

PRISLISTE VIKTIG: Robert Rosseland mener det er viktig at Forbrukertilsynet følger opp slik at alle tannleger følger loven. Foto: Privat
PRISLISTE VIKTIG: Robert Rosseland mener det er viktig at Forbrukertilsynet følger opp slik at alle tannleger følger loven. Foto: Privat

Han forklarer at en undersøkelse eller behandling hos tannlegen kan være enkel eller komplisert.

– Vi har derfor valgt å vise hvilken minimum- og maksimumspris pasientene kan regne med. Dette gjør det enklere for pasientene å sammenligne våre priser med andre, dersom våre konkurrenter også gjør det samme, sier Rosseland til TV 2.

– Det er bra for pasientene og konkurransen at forbrukertilsynet presser på for en mer transparent prissetting i bransjen, og tar problemstillingen opp med klinikkene og kjedene dette gjelder, sier tannlegen.