Holden: – Vi går ikke opp nye stier

Statsadvokat Svein Holden antyder at aktoratet vil holde seg til rettspraksis når det gjelder spørsmålet om Anders Behring Breivik er tilregnelig eller ikke.

Aktoratet, i samarbeid med Riksadvokaten, avgjorde tirsdag kveld hvilken påstand de vil gå for når det gjelder Anders Behring Breiviks tilregnelighet.

Svaret vil komme i aktoratets prosedyrer torsdag ettermiddag, men statsadvokat Svein Holden gikk onsdag ettermiddag langt i antyde at aktoratet står på sin påstand om overføring til tvungen psykisk helsevern.

På spørsmål om de vil forholde seg til tidligere rettspraksis eller gå ny veier i prosedyren, svarte Holden:

– Jeg tror nok alle forventer at en påtalemyndighet ikke skal gå altfor nye stier, men opptre nokså rasjonelt og forutsigbart, og det tror jeg også vi gjøre i denne saken, sa Holden, og la til at aktoratet baserer seg på eksisterende rettskilder.

Rettspraksis tilsier at dersom det er tvil om en tiltales tilregnelighet, så skal påtalemyndigheten legge ned påstand om utilregnelighet. I Breivik -saken har to omfattende sakkyndigrapporter konkludert helt ulikt i tilregnelighetsspørsmålet.

På spørsmål om en slik avgjørelse kunne bli vanskelig å forklare overfor de berørte og folk flest, svarte Holden at det var vanskelig for aktoratet å ta innover seg forventninger fra ulike aktører i prosessen.

– Det som er viktig er at vi gjør en faglig, grundig vurdering i morgen som vi kan stå inne for i lang tid fremover. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2