anbefaler psykisk utviklingshemmede å la være å få barn:

Høie krystallklar: – Dette er ikke helsetjenestens oppgave

Sykehuset Innlandet anbefaler lett psykisk utviklingshemmede å la være å få barn. – Man skal være veldig tilbakeholdne med å gi den typen råd, sier helseminister Bent Høie (H).

Tidligere har TV 2 fortalt at Sykehuset Innlandet mener personer med diagnosen lett psykisk utviklingshemning ikke bør få barn.Tonje (20) har denne diagnosen, en diagnose som trolig er feil. Hun flyktet til Sverige for å få barn, hvor hun blir betraktet som en god mor.TV 2 kunne fortelle at Habiliteringsavdelingen ved Sykehuset Innlandet anbefaler alle med denne diagnosen å ikke få barn.