FORBUDT: Det er ikke lenger lov å avle frem engelsk bulldog eller cavalier king charles spaniel (avbildet). Foto: Julio Cortez/AP
FORBUDT: Det er ikke lenger lov å avle frem engelsk bulldog eller cavalier king charles spaniel (avbildet). Foto: Julio Cortez/AP

Historisk dom i Oslo tingrett – forbyr avl av populære hunderaser

Avl av de tradisjonsrike rasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel er ikke lenger tillatt i Norge. Det slår Oslo Tingrett fast i en historisk dom mandag.

Mandag kom den etterlengtede avgjørelsen i rettssaken mellom Dyrebeskyttelsen og Norsk Kennel Klubb , Norsk Bulldog Klubb, Norsk Cavalierklubb og seks andre oppdrettere.

Dyrebeskyttelsen saksøkte de øvrige partene, og anførte at avl av hundrerasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel strider med dyrevelferdsloven § 25.

En enstemmig Oslo tingrett gir Dyrebeskyttelsen medhold på alle punkt, og konkluderer med at fremtidig avl av engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel er ulovlig på grunn av den høye forekomsten av sykdommer i de to rasene:

– Etter en samlet vurdering av alvoret i og utbredelsen av de påkjenninger og belastninger (...), finner tingretten at både Cavalier og Bulldog overskrider minsteterskelen for lovlig avl på rasenivå etter dyrevelfcrdsloven § 25, heter det i dommen..

Selv om det ikke lenger er lovlig å avle frem hunderasene, legger ikke tingretten ned forbud mot å eie, omsette eller importere. Foto: Johannes Eisele/AFP
Selv om det ikke lenger er lovlig å avle frem hunderasene, legger ikke tingretten ned forbud mot å eie, omsette eller importere. Foto: Johannes Eisele/AFP

Dyrevelferdsloven § 25 krever at dyreholdere og oppdrettere gjennom avl skal «fremme egenskaper som gir robuste dyr med god helse». En enstemmig Oslo Tingrett mener det dette ikke lenger er mulig når det kommer til rasene engelsk bulldog og calavier king charles spaniel, da det er forbundet flere sykdommer med de tradisjonsrike britiske hunderasene.

– Dyrebeskyttelsen Norge, og ikke minst dyrene, vinner frem på alle punkter. En merkedag for våre hunder, skriver Dyrebeskyttelsen Norge i en pressemelding kort tid etter at dommen ble klar.

– De menneskeskapte helseproblemene til bulldoggen har vært kjent siden tidlig 1900-tallet. Denne dommen kommer langt på overtid, sier daglig leder og veterinær Åshild Roaldset.

Se mer om temaet i programmet «Syke rasehunder» på TV 2 Play.

Rettssaken har vært fulgt med argusøyne av både dyrerettighetsforkjempere og hundeoppdrettere, og utfallet kan få store konsekvenser for annen oppdrett og avl i Norge.

– Det er en svært grundig og prinsipielt anlagt dom, som gir viktige rettslige rammer for dyreavl, sier advokat Emanuel Feinberg i Advokatfirmaet Glittertind, som representerte Dyrebeskyttelsen under rettssaken.

Frykter for dyrevleferden

Norsk Kennel Klubb, som er en av de tapende partene i saken, er «overrasket og skuffet» over utfallet. De mener tingrettens avgjørelse vil få negative konsekvenser for dyrevelferden.

– Hvis det gode arbeidet som i dag gjøres gjennom NKK og raseklubbene må avsluttes for rasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel, frykter vi at det vil gi et negativt utslag for hundevelferden, sier Tom Øystein Martinsen, hovedstyreleder i NKK.

NKK får i dommen skryt for sitt avlsarbeid knyttet til de to rasene, men likevel anses ikke videre avl av hunderasene som forenelig med dyrevelferdsloven. Engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel er begge svært populære raser, og NKK frykter sammen med Norsk Bulldogklubb og Norsk Cavalierklubb at avlsforbudet vil føre til at useriøse aktører overtar markedet, og at man på den måten avler frem flere hunder med helseproblemer.

– NKK ønsker i likhet med Dyrebeskyttelsen å sikre hundevelferden. Men for oss er det opplagt at svaret for å løse helseutfordringene ligger i å arbeide kunnskapsbasert med registrerte hunder. På den måten kan vi sikre at sunne og friske dyr brukes i avl, og at de syke ekskluderes, legger Martinsen til.