samværssabotasje:

– Hevn og økonomi er motiv bak samværssabotasje

Barn som hindres samvær med en av foreldrene ender ofte opp med å ta avstand fra den personen de ikke får treffe, viser TV 2-undersøkelse. Samværssabotasje skader flere barn og unge og er et samfunnsproblem, fastslår eksperter.

«»Foreldrekonflikter og brudd ender noen ganger med at barn hindres kontakt med en av foreldrene uten at det er en god grunn til dette.Barn som mister all kontakt med far eller mor utvikler i noen tilfeller et ubegrunnet og overdrevet negativt bilde av den omsorgspersonen.Negativ påvirkning fra den barnet bor fast hos bidrar i noen tilfeller til å skape et fiendebilde av den andre forelderen.TV 2 har snakket med flere titalls foreldre, både fedre og mødre, fra alle kanter

Mer innhold fra TV 2