FARLIG FERD: Her går turister langs Kløvstien selv om det er satt opp skilt som advarer mot ferdsel i området. Foto: Arnt M. Olsen
FARLIG FERD: Her går turister langs Kløvstien selv om det er satt opp skilt som advarer mot ferdsel i området. Foto: Arnt M. Olsen
Trollstigen:

Her trosser turistene skiltforbudet

Her gir turistene blaffen i forbudsskiltene i Trollstigen og utsetter seg selv for stor fare.

– Det er farlig å bevege seg inn i området, men skiltene hjelper ikke, sier en oppgitt Roar Vikhagen.

Han er byggeleder i Møre og Romsdal fylkeskommune som den siste måneden har jobbet med å rydde den vinterstengte nasjonale turistveien for snø.

Bildene som viser trafikken inn i det stengte området, er tatt tirsdag denne uka.

TYDELIG SKILT: Flere ganger har mannskap måtte stanse ryddebeidet på grunn av folk som ignorerer skiltingen i Trollstigen. Foto: Arnt M. Olsen
TYDELIG SKILT: Flere ganger har mannskap måtte stanse ryddebeidet på grunn av folk som ignorerer skiltingen i Trollstigen. Foto: Arnt M. Olsen

Men både turister og lokalbefolkningen ignorerer skiltene som tydelig forteller at det er forbudt å bevege seg inn i anleggsområdet. Både selve hårnålssvingene opp til Trollstigen og Kløvstien er stengt når mannskapene jobber med klargjøring av den berømte turistveien.

Kløvstien er den gammel ferdselsvei som ble brukt før åpningen i 1936, og som nå er en populær tursti om sommeren.

FARLIG ARBEID: Ryddemannskapene ønsker ikke ferdsel i Trollstigen når de jobber med å klargjøre veien for sesongen. Foto: Per Chr. Dyrø / TV 2.
FARLIG ARBEID: Ryddemannskapene ønsker ikke ferdsel i Trollstigen når de jobber med å klargjøre veien for sesongen. Foto: Per Chr. Dyrø / TV 2.

– Det er en grunn til at vi ikke ønsker folk inn i området. Vi jobber med store anleggsmaskiner på veien, og sjåførene er livredd for ikke å oppdage folk. I tillegg slipper vi både snø og stein utfor kantene. Går man da langs veien på nedsiden eller på Kløvstien, risikerer man å bli truffet. I tillegg er det åpenbar rasfare fram til vi åpner veien for trafikk, sier Vikhagen.

Ifølge Vikhagen har trafikken med folk som ignorerer forbudsskiltene i år vært verre enn noen gang.

– Det har vært helt ekstrem trafikk oppe der mens vi har jobbet. Flere ganger har vi måtte gå til det skritt å stanse arbeidet. Det skjedde sist fredag. Folk trodde ikke vi jobbet på en inneklemt dag, forteller byggelederen.

BOM OG SKILT: Dette skiltet er plassert ved starten av Kløvstien. Foto: Arnt M. Olsen
BOM OG SKILT: Dette skiltet er plassert ved starten av Kløvstien. Foto: Arnt M. Olsen

Tankeløse

Fylkeskommunen har vakter nede i dalen med kikkert som skal varsle ryddemannskapene om ras som kommer. I tillegg saumfarer de området for å se om det kommer folk opp Kløvstien.

SPEIDER ETTER FOLK: Byggleder Roar Vikhagen i Møre og Romsdal fylkeskommune. Foto: Arne Rovick / TV 2.
SPEIDER ETTER FOLK: Byggleder Roar Vikhagen i Møre og Romsdal fylkeskommune. Foto: Arne Rovick / TV 2.

– Jeg har mange ganger oppfordrer folk til å tenke seg om. Det gjør de åpenbart ikke. Det er viktigere å komme seg på fjellet enn å ta hensyn til at det foregår arbeid der, sier Roar Vikhagen.

Ifølge fylkeskommunen er skiltene advarselsskilt og mannskapene har ingen sanksjonsmuligheter overfor de som velger å bevege seg inn i det farlige området.

Veien over Trollstigen åpner torsdag formiddag.