svømmeopplæring skal utføres utendørs:

Her trener fireåringene på svømming utendørs

Dersom færre skal drukne, må man øve i reelle omgivelser. I utkast til ny læreplan skal svømmeopplæringen foregå utendørs. På Os er fireåringene allerede i full gang.

TIDLIG KRØKES: Barna i Søre Øyane naturbarnehage i Os har jevnlig svømmetrening i sjøen. Før de begynner på skolen skal de klare å krysse sundet for egen maskin. Foto: Privat
TIDLIG KRØKES: Barna i Søre Øyane naturbarnehage i Os har jevnlig svømmetrening i sjøen. Før de begynner på skolen skal de klare å krysse sundet for egen maskin. Foto: Privat

102 personer døde av drukning i Norge i 2018. Hittil i år har 55 personer omkommet - samtlige utendørs.Mens folk drukner ute, foregår svømmeundervisningen på skolene innendørs.Norske barn er de svakeste i Norden til å svømme. Bare rundt halvparten av norske femteklassinger klarer å svømme 200 meter sammenhengende.Dette er det flere som synes er skremmende, og ønsker å gjøre noe med.- Tragisk- Det er dypt tragisk hver gang noen omkommer på eller ved sjøen.