Her ligger det poteter verdt to millioner: – Ble satt ut

Bøndene risikerer store økonomiske tap når ekstremværet «Hans» herjer. Landbruksdepartementet står fast ved at de har gode erstatningsordninger.

MANGE (BA)DEKAR: Store deler av avlingen til potetbonden står under vann. Foto: Thore Sigurd Woll
MANGE (BA)DEKAR: Store deler av avlingen til potetbonden står under vann. Foto: Thore Sigurd Woll

– Jeg har i overkant av hundre dekar med poteter som står under vann.

Det forteller potetbonde Thore Sigurd Woll (36) til TV 2 over telefonen, samtidig som han er ute med gravemaskinen for å berge avlingene fra vannskadene de har fått over natten.

– Jeg innså i går kveld at det kom til å gå gæli, og rykket ned til jordet så fort jeg kunne. Jeg ble satt ut da jeg fikk se hvor stort areal elven sto over, sier han.

– Du føler deg litt hjelpeløs der og da, legger potetbonden til.

Familiegården til 36-åringen ligger i Grue kommune, bare om lag to mil nedover Glomma fra der demningen ved Braskereidfoss kraftverk brast onsdag ettermiddag.

POTETBONDE: Thore Sigurd Woll er ute med gravemaskinen for å berge avlingene sine. Foto: privat
POTETBONDE: Thore Sigurd Woll er ute med gravemaskinen for å berge avlingene sine. Foto: privat

– Vi som bor i området her er godt forberedt på vårflommer, for vårflommer i Glomma er ikke så uvanlig, sier Woll.

Han har likevel aldri vært borti en høstflom av samme omfang som nå.

– Vi var ikke så godt forberedt på dette, og jeg hadde aldri trodd at det skulle bli så ille heller, forteller 36-åringen.

Stort økonomisk tap

Hele arealet som nå ligger under vann ble brukt til å produsere norske småpoteter, som medfører høye kostnader til å begynne med, ifølge potetbonden.

– Det er den mest kostbare produksjonen jeg har. De var nesten ferdige, og skulle høstes om bare 14 dager, sier han.

Thore Sigurd Woll forventet å tjene om lag to millioner kroner når han skulle selge potene senere til høsten.

– Hvis ikke elven går ned veldig fort så blir det ikke noe igjen å høste. Jeg lider et forholdsvis stort økonomisk tap, sier han.

– Det er ikke bare hus som rammes av dette her. Det er store verdier som ligger under bakken også, legger potetbonden til.

For lite erstatning

Det finnes i dag to tilskuddsordninger som gjelder når bønder utsettes for ekstreme værhendelser: den ene gjelder naturskader på jordbruksområder, og den andre gjelder tap av avlinger.

Lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, mener at disse ordningene ikke er gode nok slik det er i dag.

– Hovedutfordringene har med saksbehandlingstiden og nivået på satsene å gjøre, sier han til TV 2.

Under jordbruksoppgjøret i mai ble bøndene og regjeringen enige om å oppdatere tilskuddsordningen. De nye satsene vil likevel ikke gjelde før i 2024.

VIL HA MER: Bjørn Gimming i Norges Bondelag mener erstatningssatsene er for lave. Foto: Kristin Grønning / TV 2
VIL HA MER: Bjørn Gimming i Norges Bondelag mener erstatningssatsene er for lave. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Gimming forteller at det har skjedd mye på pris- og kostnadssiden i landbruket på grunn av krigen i Ukraina, men at dagens satser ikke gjenspeiler dette.

– Problemet er at vi har hatt betydelige skader i år knyttet til både flom og tørke. Erstatningssatsene etter Hans blir sannsynligvis for lave, sier han.

Lederen i Bondelaget trekker også frem at det fremdeles ikke har blitt konkludert i erstatningssakene etter Gjerdrum-skredet for to og et halvt år siden.

– Bøndene blir sittende igjen alene med økonomisk usikkerhet over lange perioder, sier han.

– Dette er vi godt rustet for

Landbruks- og matdepartementet svarer ikke direkte på kritikken om erstatningsordningene, men viser i stedet til et intervju som TV 2 gjorde med landbruksminister Geir Pollestad (Sp) tidligere torsdag kveld.

Da hadde statsråden nettopp gjennomført et møte med aktører fra landbruket og skognæringen om ekstremværet «Hans'» herjinger.

– Mitt budskap er at vår viktigste jobb er å støtte i det arbeidet som gjøres for å begrense skadene og håndtere den situasjonen de er oppe i, sier ministeren til TV 2.

FERSK LANDBRUKSMINISTER: Geir Pollestad (Sp) ble tildelt rollen som landbruksminister i begynnelsen av august. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
FERSK LANDBRUKSMINISTER: Geir Pollestad (Sp) ble tildelt rollen som landbruksminister i begynnelsen av august. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

I en pressemelding samme dag forsikret om Pollestad at de har «gode ordninger i jord- og skogbruk når ekstraordinære situasjoner som denne oppstår.»

– Det er statens naturskadeordning og avlingsskadeordning. Så dette er vi godt rustet for, men det blir en kjempeoppgave å håndtere dette når søknadene skal behandles, sier statsråden til TV 2.

Usikkert skadeomfang

Bjørn Gimming i Norges Bondelag forteller at det foreløpig ikke er så mange bønder som har meldt inn skader på avlingene sine.

– Men det er fordi de fremdeles er ute og gjør en innsats for at det skal bli minst mulig skader, sier han.

– Det er altfor tidlig å si noe om hva konsekvensene er, fordi flommen fortsatt er pågående. Men det er flere som kommer til å merke det økonomisk, legger Gimming til.

Det er ventet ingen eller lite regn på Østlandet de neste dagene, men NVE har valgt å opprettholde det røde farevarselet i Drammensvassdraget.

TRAKTOREGG PÅ VILLE VEIER: Halmballer, trær og skrap kom flytende med elven Lågen og ut i nordenden av Mjøsa onsdag kveld. Foto: Geir Olsen
TRAKTOREGG PÅ VILLE VEIER: Halmballer, trær og skrap kom flytende med elven Lågen og ut i nordenden av Mjøsa onsdag kveld. Foto: Geir Olsen

Lederen i bondelaget forteller at de er bekymret for hva som kommer til å skje når flommene beveger seg lenger ned i vassdraget, ettersom det er store jordbruksområder der.

– I Lier er det for eksempel veldig flatt, så vi er veldig betenkte over hva som kommer til å skje når Lierelva utvider seg. Flomtoppene beveger seg nedover nå, men det er vanskelig å forutsi hva som kommer til å skjer, sier han.