SKJULT IDENTITET: Jan Helge Andersen (41) har fått mange henvendelser fra pressen de siste ukene. Derfor mente han det var riktig å svare på spørsmål fra TV 2, forteller han. Foto: Terje Frøyland / TV 2
SKJULT IDENTITET: Jan Helge Andersen (41) har fått mange henvendelser fra pressen de siste ukene. Derfor mente han det var riktig å svare på spørsmål fra TV 2, forteller han. Foto: Terje Frøyland / TV 2
BANEHEIA:

Her konfronteres Jan Helge Andersen med DNA-funnene

For første gang siden Riksadvokaten ba om en frifinnelse av Viggo Kristiansen (43), stiller Jan Helge Andersen (41) til intervju om Baneheia-saken.

– Jeg synes det er vondt og tungt å tenke på alt sammen. Det er vanskelig å snakke om, sier Andersen.

TV 2 møter den 41 år gamle drapsmannen på et hotell. Siden løslatelsen i 2016 har han bodd på hemmelig adresse.

I hverdagen prøver Andersen å tenke minst mulig på drapene og overgrepene som ble begått i Baneheia i mai 2000.

– Jeg er vant til å skyve det vekk frem til jeg forholde meg til ting. Skal alt dette kverne i hodet mitt, vil jeg ikke ha noe liv, forteller han.

Står på sitt

Siden 18. februar i fjor har det blitt vanskeligere for Andersen ikke å forholde seg til Baneheia-saken.

Da besluttet Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker å gjenåpne saken. Kort tid senere startet politiet en ny etterforskning, som blant annet har medført nye og lange avhør med Andersen.

ANONYMT INTERVJU: Jan Helge Andersen (41) lever på såkalt kode 7. Han har byttet navn siden løslatelsen i 2016. Foto: Terje Frøyland / TV 2
ANONYMT INTERVJU: Jan Helge Andersen (41) lever på såkalt kode 7. Han har byttet navn siden løslatelsen i 2016. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Målet har vært å avdekke om Andersens kamerat Viggo Kristiansen uriktig ble dømt til lovens strengeste straff.

Andersen har hele tiden holdt fast ved sin forklaring om at Kristiansen var den mest aktive på åstedet, og at han selv ble tvunget til å ta del i de grufulle handlingene.

– Jeg gjorde ikke dette alene, gjentar Andersen overfor TV 2.

– Har vært tungt

For halvannen uke siden kom svaret fra Riksadvokaten, som mener at bevisene ikke knytter Kristiansen til Baneheia-drapene.

Dermed må Kristiansen frikjennes.

Dette er Riksadvokatens vurdering

* Det foreligger ingen tekniske bevis som knytter Kristiansen til de straffbare handlingene. Til tross for omfattende DNA-prøvetaking og -analyser er det ikke funnet DNA-spor som med noen rimelig grad av sikkerhet kan antas å stamme fra Kristiansen.

* DNA-undersøkelsene foretatt etter gjenåpningen har ikke styrket teorien om to gjerningspersoner.

* Teledatabevisene trekker i retning av at Kristiansen ikke er skyldig. Det er nærliggende å anta at Kristiansens mobiltelefon befant seg innenfor det sannsynlige dekningsområdet for basestasjonen EG_A da de aktuelle meldingene ble mottatt og sendt. Dette er vanskelig å forene med Andersens forklaring om hvor han og Kristiansen beveget seg forut for møtet med jentene. Heller ikke det videre hendelsesforløpet, slik det er forklart av Andersen, passer godt med tekstmeldingene.

* Hypotesen om at Kristiansen kan ha beveget seg til og fra mellom åstedet og dekningsområdet, herunder at han kan ha etterlatt mobiltelefonen i sykkelvesken, fremstår som lite plausibel og mangler støtte i bevisene. Teledatabevisene er derimot forenlige med Kristiansens forklaring om at han i det aktuelle tidsrommet oppholdt seg ved egen bopel.

* Samlet sett er Jan Helge Andersens forklaring preget av uriktigheter og manglende troverdighet i en slik grad at den vanskelig kan tillegges vekt i Kristiansens disfavør.

* Det foreligger ikke andre bevismomenter som i nevneverdig grad kaster lys over spørsmålet om Kristiansen tok del i de straffbare handlingene.

* Det er ikke bevismessig grunnlag for videre forfølgning mot Viggo Kristiansen for de forhold som er omfattet av Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse.

Kilde: NTB

Andersen er tydelig på at de siste ukenes oppmerksomhet har vært vanskelig å håndtere.

– Det har vært tungt. Når man leser det som er skrevet, bringer det ting opp til overflaten igjen. Man må prøve å håndtere det eller skyve det vekk, så det tar på, sier han.

Her får Jan Helge Andersen på DNA-spørsmålene. Ett av dem gjøre at han blir stille i 15 sekunder. Se video:

Den omfattende etterforskningen har på flere punkter svekket troverdigheten til Andersen, mener Riksadvokaten.

– Hvordan opplever du å ikke bli trodd?

– Jeg prøver å ikke tenke på det. Jeg må leve på siden av dette, sier Andersen.

Tviler på tiltale

Etter en videre etterforskning fra Oslo politidistrikt skal påtalemyndigheten avgjøre om Andersen kan straffeforfølges for å ha begått drapene alene.

I dag er han siktet for drapet på den eldste av de to jentene, som han ble frikjent for i retten.

– Hva tenker du dersom du blir tiltalt og eventuelt dømt?

– Ifølge advokaten min vil ikke det skje, svarer Andersen.

FØLGER MED: Advokat Svein Holden var, som i avhør, til stede da TV 2 intervjuet Jan Helge Andersen. Foto: Terje Frøyland / TV 2
FØLGER MED: Advokat Svein Holden var, som i avhør, til stede da TV 2 intervjuet Jan Helge Andersen. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Advokat Svein Holden har tidligere uttalt til TV 2 at han, basert på bevisene, forventer at drapssiktelsen som Andersen nå har hengende over seg, vil bli henlagt.

Ingen forklaring

Helt sentralt i den nye etterforskningen står flere nye DNA-funn som knytter Andersen til overgrep mot både Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Andersen har alltid stått fast ved at han kun forgrep seg på én av jentene. Hvem av dem det var, er han ikke lenger sikker på.

Riksadvokaten mener uansett at forklaringen stemmer dårlig overens med DNA-funnene.

Totalt er det gjort 13 DNA-funn fra Andersen på jentene. Samtidig er det ikke gjort et eneste funn som knytter Kristiansen til åstedet.

13 RØDE PRIKKER: I avhør ble Andersen presentert for figurer som viser hvor hans DNA er funnet på jentene. TV 2 har sett figurene og laget en egen illustrasjon.
13 RØDE PRIKKER: I avhør ble Andersen presentert for figurer som viser hvor hans DNA er funnet på jentene. TV 2 har sett figurene og laget en egen illustrasjon.

TV 2 har vist illustrasjonen som viser DNA-funnene, til Andersen. Han sier han forstår at det stilles spørsmål ved hans troverdighet i lys av DNA-funnene.

– Hvordan kan det ha seg at bare ditt DNA er funnet på jentene? Kan det være at det bare er du som har begått overgrepene?

– Nei. Jeg kan bare fortelle det jeg husker, sier Andersen.

– Og hva er det?

– Det jeg har fortalt i politiavhør. Det passer ikke å snakke om det nå.

– Er det vanskelig å snakke om?

– Ja, det er vanskelig å snakke om.

TILBAKE PÅ ÅSTEDET: Da Jan Helge Andersen i april 2001 skulle rekonstruere drapene, viste han hvordan han satt med ryggen til da Viggo Kristiansen forgrep seg på jentene. Foto: Politiet
TILBAKE PÅ ÅSTEDET: Da Jan Helge Andersen i april 2001 skulle rekonstruere drapene, viste han hvordan han satt med ryggen til da Viggo Kristiansen forgrep seg på jentene. Foto: Politiet

Etter gjentatte spørsmål fra TV 2 svarer Andersen at han ikke fullstendig kan utelukke å ha forgrepet seg på begge jentene.

I avhør har han åpnet for at han i så fall må ha fått et blackout, altså at han har glemt det ene overgrepet.

Risikerer straff

Som følge av Riksadvokatens avgjørelse har Kristiansen varslet at han vil anmelde Andersen for falske anklager gjennom over 20 år.

Politiet har også tidligere varslet overfor retten at det kan bli aktuelt å straffeforfølge Andersen for falske anklager.

– Viggo har anmeldt meg for dette før. Da ble det henlagt, sier Andersen.

Han sikter til Kristiansens anmeldelse i 2014, som ble henlagt fordi den var «åpenbart grunnløs».

Totalt sett vil Andersen beskrive Oslo-politiets halvannet år lange etterforskning som «grundig».

At han er siktet for drapet han ble frikjent for i retten, ser han på som «et ledd i etterforskningen».

– De måtte sikte meg for å kunne ransake hjemme hos meg, sier han.

– Hvordan ser du for deg fremtiden?

– Foreløpig tar jeg én dag av gangen.

Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, ønsker ikke å kommentere intervjuet med Andersen, men sier:

– Vi er opptatt av at det gjøres en grundig vurdering av bevisene som foreligger mot Jan Helge Andersen slik at de pårørende kan få et svar.