Her farger den lille krepsen hele Nordlandskysten rød

På dette satelittbildet farger åta, selve grunnlaget for våre rike fiskerier, havet rundt Lofoten og hele Nordlands-kysten rødt.

Raudåta, calanus finnmarchius, er knapt synlig. Den lille hoppekrepsen er bare 2-3 millimeter lang, men den er det aller viktigste elementet i økosystemet langs norskekysten.Raudåta er den arten som legger selve grunnlaget for de store fiskeriene i Norge, sier professor Stig Falk-Petersen ved universitetet i Tromsø og seniorforsker ved Akvaplan Niva.Det siste tiåret er det investert flere titalls millioner norske forskningskroner i mer kunnskap om den lille åtas utbredelse og be