Her får alle unge rusmisbrukere hjelp

I denne byen trenger du ikke blir pågrepet av politiet for å få hjelp med rusutfordringer.

TILBUD TIL ALLE: Her i Stavanger har politikerne besluttet å gå sine egne veier for å hjelpe personer som sliter med rusutfordringer. Foto: Kristian Myhre / TV 2.
TILBUD TIL ALLE: Her i Stavanger har politikerne besluttet å gå sine egne veier for å hjelpe personer som sliter med rusutfordringer. Foto: Kristian Myhre / TV 2.

– Man trenger ikke påtaleunnlatelse eller være straffesporet for å få hjelp. Nå kan du selv ta kontakt eller foreldre, skole eller helsesykepleier kan ta kontakt. Vi gjør ordningen tilgjengelig for alle, sier kommunestyrerepresentant Ine Haver (Ap) til TV 2.

Ordningen hun snakker om er rådgivende enhet for russaker, som alle landets kommuner ble pålagt å opprette 1. juli i fjor. Ordningen har en årlig prislapp på 100 millioner kroner.

ENGASJERT: Ine Haver er kommunestyrerepresentant for Stavanger Arbeiderparti. Foto: Kristian Myhre / TV 2
ENGASJERT: Ine Haver er kommunestyrerepresentant for Stavanger Arbeiderparti. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Men tall TV 2 har hentet inn, viser at bare 75–80 personer er henvist til rusoppfølging fra politidistriktene i løpet av ett år. I Kristiansand hadde de rett før sommeren ikke mottatt en eneste sak fra politiet.

– Politiet prioriterer ikke å avdekke disse sakene. Det er jo sagt fra Riksadvokaten at det ikke er et prioritert saksområde å skulle pågripe personer med mindre mengde narkotika, sier Johanne Benitez Nilsen er kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand.

BETENKT: Johanne Benitez Nilsen er kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand. Foto: Terje Frøyland / TV 2
BETENKT: Johanne Benitez Nilsen er kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Hun legger til:

– Jeg opplever at politikerne har besluttet noe som er veldig vanskelig å gjennomføre fordi vi er avhengig av et lovbrudd i bunn.

Kristiansand kommune har brukt 2,3 millioner kroner på å etablere en enhet som ingen har tatt i bruk.

– Vi er bekymret for at det er mange ungdommer der ute vi ikke klarer å fange opp. Tidligere klarte man å fange det opp på annen måte gjennom det politiet avdekket. Nå gjør man ikke det og statistikken har stupt når det gjelder rusbruk blant unge, sier Benitez Nilsen,

Stor gevinst

I Stavanger var det kommet to henvisninger fra politiet. Men politikerne følte at de ikke kunne sitte på et kostbart tilbud som ikke ble brukt.

– Det går ikke an å se at man bruker 100 millioner kroner av fellesskapets midler uten at man fikk gitt et eneste råd til personer med rusutfordringer, sier kommunepolitiker Ine Haver TV 2.

Kommunalsjef for velferd og sosiale tjenester i Stavanger legger heller ikke skjul på at den opprinnelige ordningen med rådgivende enheter aldri har fungert etter intensjonen.

TILBUD TIL ALLE: Geir Erik Ellefsen er kommunalsjef for velferd og sosiale tjenester i Stavanger kommune. Foto: Kristian Myhre / TV 2
TILBUD TIL ALLE: Geir Erik Ellefsen er kommunalsjef for velferd og sosiale tjenester i Stavanger kommune. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Nå er vi glad for å bruke disse midlene for å tilby rusrådgivning til alle som ønsker det. Håper er at vi kommer i kontakt med personer før det har gått for lang tid med rusproblematikk slik at vi kan sette inn tilstrekkelig og riktig hjelp. Gevinsten er at vi kan hjelpe folk tidlig, sier kommunalsjef Geir Erik Ellefsen til TV 2.

I Stavanger har de allerede et mottak- og oppfølgingssenter (MO) for unge med rusutfordringer. MO-Ung er et mottaks- og oppfølgingssenter for unge og unge voksne 15–25 år med rusproblemer.

– Vi kommer til å bruke ressursene fra rådgivende enhet inn i dette tilbudet. Voksne skal få tilbudet via helse- og velferdskontoret, forklarer Ellefsen.

Rusvekst

Oljebyen opplever også større pågang fra unge som ruser seg.

– Det har dessverre vært en god del økning det siste året. Årsaken kan være at tjenesten har blitt mer tilgjengelig og at vi har blitt flinkere til å plukke opp ungdom som sliter. Men samtidig er antallet som ruser seg reelt større, sier kommunalsjefen for velferd og sosiale tjenester.

Ine Haver håper at terskelen for å ta kontakt blir senket.

– Det er mange fortvilte foreldre som ikke vet hva de skal gjøre. Nå kan de i praksis ta opp telefonen og ringe de rusrådgivende enhetene for å få råd. Andre kommuner må gjerne adoptere vår modell, sier Ine Haver.

På spørsmål om ordningen har vært vellykket, svarer Helse- og omsorgsdepartementet slik:

– Vi ser at den fortsatt har mye å gå på. Det har ikke vært så mange saker som vi først hadde trodd. Men det tar også litt tid når det etableres nye ordninger, sier statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet (Ap).