Her er russiske ubåter i norsk farvann: – Mulig sabotasjemål

Russisk aktivitet utenfor Norge har økt den siste tiden. Ifølge Sjøforsvaret oppfører ubåtene seg uforutsigbart og aggressivt.

RUSSISK UBÅT: Flere videoer fra Luftforsvaret viser russiske ubåter i norsk farvann. Se mer video av ubåtene lengre ned i saken. Foto: Luftforsvaret

TV 2 har, i likhet med flere andre medier, fått tilgang til omfattende videomateriale fra Sjøforsvaret. Bildene viser russiske ubåter og spionfly i Nordsjøen – under tett oppsyn av norske styrker.

De russiske ubåtene, av typen Severodvinsk og Dolgorukij, opererer regelmessig i Nord-Atlanteren og sørover.

De kan utgjøre en trussel mot strategiske mål i USA og Europa, ifølge sjef for Sjøforsvaret Rune Andersen:

– Disse ubåtene er moderne, stillegående og utstyrt med sofistikerte missiler, sier han til TV 2.

Se Sjøforsvarets egne opptak lenger ned i saken.

Sjøforsvaret opplyser at den russiske aktiviteten utenfor Norge har økt det siste året, men ønsker ikke å tallfeste det russiske nærværet.

Russerne har i mange år rustet opp ubåtflåten sin. De vestlige allierte har svart ved å øke tilstedeværelsen for å opprettholde kontroll og oversikt over det som skjer under havoverflaten.

– Det er viktig for både USAs og Europas sikkerhet, sier Andersen.

AVANSERT: De russiske ubåtene er en potensiell trussel mot vestlige interesser, ifølge Rune Andersen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2
AVANSERT: De russiske ubåtene er en potensiell trussel mot vestlige interesser, ifølge Rune Andersen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Han legger til at Sjøforsvaret foreløpig ikke har opplysninger om konkrete trusler mot kritisk infrastruktur. Den økte beredskapen er et resultat av Nord Stream-eksplosjonene.

– Vi er den største eksportøren av naturgass til Europa, og tar det ansvaret svært alvorlig, sier Sjøforsvar-sjefen.

Attraktivt sabotasjemål

Frem til 24. februar i fjor fikk Europa rundt halvparten av sin gass fra Russland. Så valgte Vladimir Putin å invadere Ukraina.

Siden har Norge blitt Europas hovedleverandør av gass, og hele kontinentet er nå avhengig av gassledningene som ligger under overflaten i Nordsjøen.

Fakta om norsk gasseksport

  • I takt med at Russland har strupet eksporten av olje og gass til Europa, har Norge trappet opp produksjonen. Norge er nå den største leverandøren av gass til EU.
  • Norge er verdens tredje største gasseksportør, bak Russland og Qatar. I 2022 dekket Norge 25 prosent av gassimporten til EU.
  • Om lag 95 prosent av norsk gass blir transportert via rørledninger til Europa, ifølge Norsk Petroleum.
  • Norges olje- og gassinntekter har økt enormt som følge av Ukraina-krigen. I 2022 var eksportverdien av norsk olje og gass på 1.933,7 milliarder kroner, en oppgang på 120 prosent fra året før, ifølge SSB.

Slik har Norge endt opp som en sentral brikke i et storpolitisk og militært spill. Det mener Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets Høgskole.

– Norsk infrastruktur og gassleveranse til Europa er strategisk viktig og et mulig sabotasjemål fra russisk side om de ønsker å ramme Europa med kulde- og energivåpenet, sier Røseth.

Norsk gass er viktig for for eksempel tysk industri og at europeere har varme i sine hjem.

– Konsekvensene for europeisk økonomi og samfunn vil være store om gassleveransen opphører.

De siste månedene har blant andre Nederland meldt om russiske sabotasjeforsøk i sine havområder, mens eksplosjonen ved Nord Stream-ledningen sendte sjokkbølger gjennom hele Europa.

Aggressive og uforutsigbare

Europas avhengighet av norsk gass gjør sikkerhet i Nordsjøen relevant langt utenfor norskekysten.

Forrige uke fikk Troll-plattformen besøk av Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, Europakomminsjonens president Ursula von der Leyen og statsminister Jonas Gahr Støre. Norsk gasseksport til Europa, så vel som sikkerhet rundt kritisk infrastruktur, var høyt på agendaen.

PRIORITET: Sikkerhet ved kritisk infrastruktur blir stadig viktigere for både EU og Nato. Foto: Ole Berg-Rusten
PRIORITET: Sikkerhet ved kritisk infrastruktur blir stadig viktigere for både EU og Nato. Foto: Ole Berg-Rusten

– Siden denne infrastrukturen er så viktig, er den også veldig sårbar, sa Stoltenberg fra plattformen.

Også på andre siden av Atlanteren vekker bildene av russiske fartøy oppsikt. NBC News, som fikk tilgang til bildene først, har vært med Sjøforsvaret på oppdrag langs norskekysten.

Se video av de russiske fartøyene her

Til TV-kanalen forteller Andersen at russerne «opererer mer uforutsigbart» og «mer aggressivt» enn tidligere.

– Vi ser at russiske ubåter opererer annerledes nå enn hva de gjorde for ti år siden, sier Rune Andersen.

Sjøforsvaret mener det er en klar sammenheng mellom det russiske nærværet og de norske gassledningene, og ser mønster i hvordan ubåtene beveger seg.

ENDRING: Sjef for Sjøforsvaret, Rune Andersen, merker en endring i atferden til de russiske ubåtene. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2
ENDRING: Sjef for Sjøforsvaret, Rune Andersen, merker en endring i atferden til de russiske ubåtene. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– De har gått frem og tilbake gjentatte ganger. De følger gassledningen, sier kommunikasjonssjef Tirrell Herland i Sjøforsvaret til NBC News. Hun omtaler de russiske operasjonene som «mistenkelig aktivitet».

Mulig å sabotere

Norge har full suverenitet innenfor sine maritime grenser, men fremmede fartøyer har etter loven rett til uskyldig gjennomfart.

Røseth mener det er hovedsakelig tre ting Russland vil oppnå med den økte tilstedeværelsen vi ser i bildene fra Forsvaret:

  • Kartlegge rørledninger og infrastruktur på havbunnen.
  • Trene på å operere i området, gitt mulige scenarier med en krig eller en tilspisset situasjon.
  • Vise muskler og hva man har kapasitet til å gjøre.

Med økt beredskap i lys av Nord Stream-sabotasjen, har det blitt vanskeligere å gjennomføre en sabotasje mot norsk infrastruktur, mener Røseth.

Samtidig sier han området er så stort og komplekst at det er umulig å ha full kontroll.

– En sofistikert operasjon er sikkert fortsatt mulig, men risikoen for den som ønsker å gjøre det er nå mye større enn før Nord Stream eksploderte, sier Røseth.

Akkurat nå tror han ikke situasjonen er alvorlig nok til at Russland vurderer en sabotasje mot Norge.

– Sannsynligheten øker veldig fort dersom situasjonen mellom Russland og Nato tilspisser seg, eller ved en faktisk krig.