KRAFTIG ØKNING: Prisen på meloner har økt med nesten 60 prosent det siste året. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2
KRAFTIG ØKNING: Prisen på meloner har økt med nesten 60 prosent det siste året. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Her er matvarene som økte mest - og minst - på ett år

Matprisene økte med 12,1 prosent siden september i fjor. Her er listen:

Prisen på meloner har økt med nesten 60 prosent på ett år. Kaffe er 27,2 prosent dyrere enn for ett år siden. Men noen viktige produkter har også gått ned i pris siden september i fjor.

Mandag la Statistisk sentralbyrå, SSB, frem konsumprisindeksen for september. Prisstigningen fra september i fjor er nå oppe i 6,9 prosent, og den underliggende prisveksten, det vil si konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, er på rekordhøye 5,3 prosent – det høyeste SSB noen gang har målt siden de begynte å rapportere på dette tallet i 2001.

– Dette viser at prisstigningen nå er ganske bred. Det er ikke bare elektrisitet og drivstoff som er blitt dyrere, og matvarer er blant de varegruppene som øker mest, både innenlandsprodusert og importerte matvarer, sier sjef for prisstatistikk i SSB, Espen Kristiansen til TV 2.

Møbler, flyreiser og restaurantbesøk er også blitt markant dyrere.

Diverse dagligvarer ifm sak om økning av matpriser. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2
Diverse dagligvarer ifm sak om økning av matpriser. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2
Diverse dagligvarer ifm sak om økning av matpriser. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2
DYRERE: Kaffe, mel og meloner er blant matvarene som har blitt betydelig dyrere det siste året. Foto: Morten Leaner Kristoffersen / TV 2

TV 2 har gått inn i SSBs tabeller for å finne ut hvilke matvaregrupper som har økt aller mest. På toppen finner vi altså importvarer som melon, kaffe og hermetisk frukt. Av viktige norske landbruksprodukter finner vi mel, smør og svinekjøtt, som alle har økt over 20 prosent i pris.

Av de varene som er med på å dra gjennomsnittsprisstigningen for året ned, altså under 12,1 prosent, finner vi: Bacon (10,8 prosent), brød (9,6 prosent), lettmelk (9,3 prosent), barnemat (9,0 prosent) og ost (8,8 prosent) – men altså en solid økning for disse varene også.

Og noen varer har faktisk blitt billigere siden i fjor. Eggprisen har falt med 0,6 prosent, mens pærer er 1,9 prosent billigere.

SSBs tall viser at norske jordbruksvarer samlet sett har hatt en prisøkning på 11,6 prosent. Importerte matvarer økte i samme periode med 13,5 prosent.

Slik kan du spare penger på mathandelen nå, se video:

Andre varer økte også

SSB har tilgang til strekkodedata fra de fire største matvarekjedene. De rapporterer om prisutviklingen på et utvalg av alle varer i norske dagligvarebutikker, og vekter dette etter hvor mye penger folk bruker på de aktuelle varegruppene. TV 2 har igjen gjort et utvalg av de matvaregruppene SSB leverer statistikk på.

Men SSB registrerer også prisene på andre varegrupper og tjenester som inngår i konsumprisindeksen. Og det siste året har prisene økt kraftig på en del varer utenom mat. For eksempel:

Blyfri bensin 95 oktan (24,6 prosent), autodiesel (43,2 prosent) og transport (11,3 prosent).

DRIVSTOFF: Prisen på blyfri bensin 95 oktan har steget med 24,6 prosent det siste året. Foto: Aage Aune / TV 2
DRIVSTOFF: Prisen på blyfri bensin 95 oktan har steget med 24,6 prosent det siste året. Foto: Aage Aune / TV 2

Samleposten elektrisitet, fyringsoljer og annet brensel gjorde et kraftig innhogg i husholdningsbudsjettet siden i fjor. Her økte prisene med 18,7 prosent, viser statistikken fra SSB.

Noen tunge varegrupper har hatt ganske moderat prisvekst: Husleiene økte med bare 2,2 prosent, mens prisene på alkoholholdige drikkevarer og tobakk økte med 5 prosent.

Den varegruppen som har falt aller mest i pris siden september i fjor, er bleier for barn. Prisen på bleier har falt med 19,9 prosent siden i fjor.

Så mye har matprisene økt: