FAREN OVER: Hydrologene tror ikke det blir slike tilstander under årets vårflom. I hvert fall ikke før pinsehelgen. Det er meldt kaldere og oppholdsvær fram til pinsen og det begrenser flommen. Dette bildet er fra Årnes 14. mai i 2018 da Glomma gikk over sine bredder. Foto: Cornelius Poppe / NTB
FAREN OVER: Hydrologene tror ikke det blir slike tilstander under årets vårflom. I hvert fall ikke før pinsehelgen. Det er meldt kaldere og oppholdsvær fram til pinsen og det begrenser flommen. Dette bildet er fra Årnes 14. mai i 2018 da Glomma gikk over sine bredder. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Her er det fortsatt flomfare

Flomvarslerne fryktet at regnet over sør- og østlandet i natt og i dag skulle få de flomstore elvene til å stige enda mer. Men de store nedbørsmengdene uteble.

– Nei, det har nok ikke ført til noen særlig økning i vannføringen. Det har ikke vært så mye nedbør på østlandet og sørlandet som det var fryktet sier vakthavende hydrolog i NVE, Stein Beldring.

NVE har fått beskjed av meteorologene om at det har kommet rundt 10 til 15 mm ganske jevnt fordelt over øst- og sør-landet det siste døgnet.

– Det var blant annet varslet tordenbyger, men det tror jeg ikke det har vært.

Kjøligere vær

Hydrologene hos flomvarslingen reduserer nå alvorligheten i flomvarselet for de neste tre dagene. Fra og med torsdag går oransje flomvarsel ned til gult og gult til grønt de fleste steder.

NEDJUSTERER: Vakthavende hydrolog Stein Beldring i flomvarslingen i NVE nedjusterer flomfaren fram til pinse. Foto: NVE
NEDJUSTERER: Vakthavende hydrolog Stein Beldring i flomvarslingen i NVE nedjusterer flomfaren fram til pinse. Foto: NVE

– Det er ikke meldt regn og så er det mye kjøligere vær i vente enn det som har vært tidligere, sier Beldring.

– Betyr det kontrollert smelting og mindre fare for flom?

– I hvert fall fram mot helgen. Etter det er det litt vanskelig å si. Vi ser jo ikke lenger fram enn værvarselet går.

RÅNÅSFOSS: Stor vannføring i Glomma. Her ved Rånåsfoss kraftverk 21. mai Foto: Stig Storheil / NVE
RÅNÅSFOSS: Stor vannføring i Glomma. Her ved Rånåsfoss kraftverk 21. mai Foto: Stig Storheil / NVE

Stein Beldring sier at langs Trysil- og Glomma-vassdragene og kanskje også i Valdres er mye av snøen nå smeltet så det bør ikke være noe stort problem.

Gudbrandsdalslågen utsatt

Men i pinsehelgen, kan det igjen oppstå fare for skadeflom om det kommer mye nedbør i form av regn. Ett vassdrag er spesielt utsatt.

– I for eksempel øvre del av Gudbrandsdalslågen, hvor smeltevannet kommer fra fjellområdene i Jotunheimen, så er ennå ikke snøen borte. Der kan det bli andre forhold etter hvert, sier Beldring.

SNØMENGDER: I Jotunheimen har kaldt vær satt snøsmeltingen på vent. Det betyr fortsatt flomfare i Gudbrandsdalslågen. Dette bildet fra Galdhøpiggen er fra påsken i 2019. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
SNØMENGDER: I Jotunheimen har kaldt vær satt snøsmeltingen på vent. Det betyr fortsatt flomfare i Gudbrandsdalslågen. Dette bildet fra Galdhøpiggen er fra påsken i 2019. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Så det kan dra seg til igjen om det kommer mer nedbør?

– Ja, og sammen med smelting, da. Men vi har ikke noen indikasjon på det nå. Det blir bare ett av flere mulige utfall. Men det er ikke uvanlig at flommen i Otta-vassdraget kommer langt ut i juni, for eksempel.

Varmt i Troms og Finnmark

I Troms og Finnmark fortsetter flomfaren på oransje nivå mange steder.

– Der vil det nok holde seg høyt utover i morgen, for der er det meldt ganske høye temperaturer det første døgnet, sier vakthavende hydrolog Stein Beldring i NVE.

– Så skal det også der bli lavere temperaturer og ikke så mye nedbør. Så det bør også være en avtagende trend der, da.