OBS! Vi advarer mot sterke bilder

Her blir reinsdyrene jaget og skadeskutt

TV 2 har fått tak i video fra helikopterjakten på villrein i Nordfjella i februar 2018. Bildene viser skadeskyting og jaging av reinsdyra. «Akseptabelt», skriver Mattilsynet i sin rapport fra jakten.

I 2017 ble det bestemt å ta ut alle reinsdyra i området mellom Hardangervidda og Jotunheimen som heter Nordfjella. Bakgrunnen var at det var oppdaget skrantesjuke på dyra og formålet var å utrydde sykdommen. Nesten 1500 dyr ble drept i 2017 og i 2018. Nå er planen å gjeninnføre villrein til området.

Men i høst og i fjor ble det oppdaget to tilfeller av skrantesjuke på Hardangervidda. Mattilsynet og Miljødirektoratet har derfor anbefalt vinterjakt på reinsdyr på Hardangervidda for å redusere faren for at sykdommen sprer seg på vidda, en jakt som utføres med skuter og helikopter.

Dette har ført til en voldsom debatt blant forskere og jegere. Jegerne mener at det ikke lar seg gjøre å bedrive jakt med helikopter på en skånsom måte.

Skadeskytes

Videoene som TV 2 har fått tak i, viser at reinsdyr skadeskytes og jages oppover i fjellet. Ett av klippene viser blant annet hvordan ett av dyrene får skutt av seg venstre forbein, og fortsetter å løpe videre.

I sin statusrapport om skrantesjuken i 2018 skriver imidlertid Mattilsynet at den «dyrevelferdsmessige belastningen på dyrene var akseptabel».

Det er ikke reinsdyrjeger, tidligere statssekretær i Miljødepartementet og styreleder i Norsk Villreinsenter, Stein Lier-Hansen enig i.

– Videoene viser det motsatte av skånsom jakt. De viser at det ikke er mulig å drive en sånn jakt innenfor dyrevernlovens bestemmelser. De som påstår dette bløffer, sier Lier-Hansen.

Ikke rotter

Regjeringen skal om kort tid ta stilling til om anbefalingen fra Mattilsynet og Miljødirektoratet skal vedtas.

Men denne jakta bør ikke iverksettes, mener Lier-Hansen.

– Det kommer til å bli en internasjonal skandale om dette iverksettes. Filmen fra jakta i 2018 kom som et sjokk på meg. Vi ser jo at reinsdyr skadeskytes, det bomskytes, det går skudd etter skudd og dyrene jages over store avstander. Vi kan ikke behandle villrein som rotter. Norge har et internasjonalt ansvar for å ivareta villreinen, sier han.

REAGERER. Stein Lier-Hansen, Styreleder i Hardangervidda Villreinsenter. Han er også adm. dir. i Norsk Industri. Foto: Magnus Nøkland / TV 2
REAGERER. Stein Lier-Hansen, Styreleder i Hardangervidda Villreinsenter. Han er også adm. dir. i Norsk Industri. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Direktør for Statens naturoppsyn, Morten Kjørstad, sier til TV 2 at det var en tøff oppgave for hans ansatte.

– Utrivelig jobb

– Disse filmene viser sterke bilder av en utrivelig jobb som ansatte i Statens naturoppsyn var satt til å gjøre. Det var klart for oss at dette oppdraget var langt utenfor vanlig jaktetikk. Vi vurderte sammen med Mattilsynet at å bruke helikopter i enkelte situasjoner var minst belastende for dyrene når så mange dyr måtte avlives på kort tid. De aller fleste dyrene i Nordfjella sone 1 ble felt fra bakken uten bruk av helikopter.

Kjørstad forklarer at helikopter ble brukt for å gjøre uttaket så effektiv som mulig.

– I de fleste tilfeller vil dyrene jages i kort tid og avlives raskt fra helikopter.

– Visste dere om skadeskyting i jakta i 2018?

– Avlivet raskt

– Det blir helt feil å sammenlikne dette med jakt. Dette oppdraget handlet om å avlive en hel villreinstamme med metoder som er uforenlig med jakt. Dessverre er det umulig å unngå at dyr kan få et dårlig førstetreff under et slikt krevende og omfattende oppdrag, men disse ble fulgt opp og avlivet så snart det var praktisk mulig.

– Vi førte grundig logg over hver dag av uttaket av villrein i Nordfjella, og loggen ble tilgjengeliggjort fortløpende for alle på Hjorteviltportalen. Loggen viser både hvor mange skudd som ble brukt og hvor mange dyr som ble felt hver dag, sier Kjørstad.

Leder for viltseksjonen i Miljødirektoratet, Knut Morten Vangen, sier til TV 2 at de fastholder anbefalingen om vinterjakt på Hardangervidda i vinter.

– Vi har sammen med Mattilsynet levert vår anbefaling til departementene tråd med den kunnskapen vi har om sykdommen, situasjonen på Hardangervidda og innspill fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Vi er godt kjent med det som kommer fram i disse sterke filmene, og de endrer ikke vår anbefaling, sier Vangen.

Mattilsynet har ikke hatt tid i dag til å kommentere disse opplysningene overfor TV 2.