Foto: Mariam Butt / NTB
Foto: Mariam Butt / NTB
Antonsen-saken:

Henleggelsen skal klages inn – slik vil klagen behandles

Henleggelsen av Antonsen-saken kan sende et uheldig signal, mener Antirasistisk senter, som klager den inn. Det er tre mulige utfall av senterets klage.

Etter at Statsadvokaten henla saken rasismesaken mot Atle Antonsen, varslet Antirasistisk Senter at de ville klage på avgjørelsen.

Daglig leder Hatem Ben Mansour bekrefter til TV 2 at de arbeider med innholdet i klagen, men at den vil bli sendt. De klager på eget initiativ.

NRK omtalte saken først.

– Antirasistisk Senter vil skrive en klage på eget initiativ, på det som går av hatytringer, sier Mansour til TV 2.

Flere norske medier, inkludert TV 2 meldte først at klagen allerede var sendt, men det stemmer ikke. Antirasistisk Senter er nå tydelige på at de vil bruke noe tid på å ferdigstille det fullstendige innholdet i klagen:

«Senteret har som organisasjon på feltet en selvstendig klageinteresse da denne henleggelsen kan få langtrekkende konsekvenser utover denne enkelte saken. Klagefristen er tre uker, og vi vil bruke noe tid på å forberede klagen», heter det i en pressemelding fra senteret.

Fristen på å klage på en anmeldelse er tre uker.

Dette skjer videre:

– Utgangspunktet er at henleggelse av anmeldelse kan klages til nærmeste overordnet påtalemyndighet. Det vil si at, i denne saken, blir klagen sendt til Riksadvokaten, sier professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen til TV 2.

– Rasismeparagrafen beskytter primært ikke enkeltpersoner. Uansett kan riksadvokaten overprøve statsadvokatens avgjørelse, og vil sikkert ta inn saken til behandling hvis den klages inn. Jeg kan ikke tenke meg at de vil nekte å behandle den.

Professor Holmboe forklarer at det er tre mulige utfall av en klage hos riksadvokaten:

  1. Nei, klagen blir ikke tatt følge. Riksadvokaten er enig med statsadvokaten. Saken forblir henlagt.
  2. Ja, klagen blir tatt til følge. Henleggelsen blir omgjort, og Riksadvokaten ber politiet etterforske saken mer.
  3. Ja, klagen blir tatt til følge. Henleggelsen blir omgjort, og det blir tatt ut tiltale. Saken vil bli behandlet i retten. Riksadvokaten kan også skrive ut et forelegg på bot.

– Riksadvokaten kan også bestemme å behandle saken selv, uten at det er klaget. Men det skal litt til, siden det «bare» er én person som er rammet direkte. Riksadvokaten vil nok legge vekt på om hun ønsker å få behandlet saken.

– Rasismeparagrafen fungerer ikke lenger

Problematiserer utsagnet

Klagen går særlig på utsagnet «du er for mørkhudet til å være her», og henleggelsen kan sende et problematisk signal, påpeker Mansour.

– Hovedgrunnlaget i klagen er at hvis dette blir stående, kan man i enhver sammenheng utsettes for ytringer om at man «er for mørk til å være» et sted – før det deretter blir sagt at det var en spøk etterpå, sier Mansour.

PRESISERING: TV 2 meldte først at klagen på henleggelsen allerede var sendt inn av Antirasistisk Senter. Det riktige er at senteret nå er tydelige på at den vil bli sendt, men at de vil bruke noe mer tid på å skrive ferdig selve klageteksten. Opplysningene ble presisert i saken klokken 17.19 den 21. november 2022.

Mer innhold fra TV 2