– Helsesøstre kan oppdage vold mot barn tidligere

Helsesøstre utgjør en viktig del av helsepersonellet som kan oppdage barnemishandling på et tidlig stadium, mener Norsk Sykepleierforbund. Forbundet mener Norge trenger flere helsesøstre.

– Helsesøstrene kan oppdage mishandling mye tidligere enn barneavdelingene og legevakten. Når barna havner der, kan volden ha pågått i flere år, sier forbundets leder Lisbeth Normann til Vårt Land.

Forbundet mener det trengs flere helsesøstre i helsevesenet.

Ifølge Helsedirektoratet bør det være én helsesøster i full stilling per 400 elever. Ifølge direktoratet vil helsesøstrene da gjøre jobben sin på en tilstrekkelig måte. Men Sykepleierforbundet har regnet ut at det i dag kun er én helsesøster per 800 elever.

Størst mangel på helsesøstre er det ved helsestasjonene. Der er det nok helsesøstre til å dekke bare 15 prosent av behovet, ifølge forbundet. I skolen er det nok helsesøstre til å dekke 36 prosent av behovet.

Helsesøstertjenesten er pålagt kommunene ved lov.

– Men mange kommuner tvinges til å bryte loven hver eneste dag. De har altfor få helsesøstre, men samtidig mangler de midler til å gjennomføre et løft, sier Normann.

Hun mener regjeringen har manglende vilje til å styrke helsesøstrenes stilling. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2