Helsepersonell prioriterer sine egne på sykehus

En ny norsk studie om bruk av keisersnitt viser at helsepersonell blir prioritert foran andre pasientgrupper.

Studien er den første av sitt slag i Europa, og avdekker betydelig forskjellsbehandling innen helsetjenesten, skriver Aftenposten.

Fra 1967 til 2000 var keisersnitt langt vanligere blant jordmødre og fødselsleger enn blant folk fleste. Andelen med keisersnitt var i denne 33 år lange perioden nesten 70 prosent høyere blant helsepersonell enn blant lavt utdannede mennesker.

Studien er laget av BI-professor Rune Sørensen, Jostein Grytten og Irene Skau, og er publisert i tidsskriftet Journal of Health Economics.

– At ekspertpasientene fikk keisersnitt langt oftere, reiser spørsmålet om de med et lavere kunnskapsnivå får dårligere medisinsk behandling på områder hvor det ikke foreligger objektive testresultater legen kan bygge på. På slike områder mistenker vi at pasientens evne til å kommunisere med legen er viktig for hva slags behandling man får, sier Sørensen.

Fødsler med keisersnitt er opp til tre ganger så kostbare som vaginale fødsler. Spedbarnsdødelighet er dobbelt så høy for kvinner med lav utdanning som for kvinner med høy utdanning. Det siste tiåret er imidlertid forskjellsbehandling i stor skala blitt visket bort når det gjelder keisersnitt. Men studien viser likevel hvordan «usynlige mekanismer» kan føre til forskjellsbehandling også i dag, mener Åge Danielsen, øverste leder for Radium- og Rikshospitalet fra 1997 til 2008. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2