HELSEKRITIKK. Flere fylkeslag i Senterpartiet vil ha landsmøtet med på et forslag om å stoppe byggingen av Nye Rikshospitalet i Oslo. Foto: Anneli Isaksen / TV 2
HELSEKRITIKK. Flere fylkeslag i Senterpartiet vil ha landsmøtet med på et forslag om å stoppe byggingen av Nye Rikshospitalet i Oslo. Foto: Anneli Isaksen / TV 2
Sp-landsmøtet

Helseopprør i Senterpartiet

Flere fylkeslag i Senterpartiet foreslår at man stopper utbyggingen av Nye Rikshospitalet i Oslo. Nå vil de at landsmøtet skal vedta dette.

Mange i Senterpartiet har ikke gitt opp å stoppe utbyggingen av Nye Rikshospitalet i Oslo. De vil beholde Ullevål sykehus. De frykter først og fremst for at alle pengene Nye Rikshospitalet vil koste, 50 milliarder kroner, vil svekke utbyggingen av sykehus andre steder i landet.

SIER NEI: Morten Edvardsen, nestleder i Oslo Sp, vil beholde Ullevål Sykehus. Foto: Anneli Isaksen / TV 2
SIER NEI: Morten Edvardsen, nestleder i Oslo Sp, vil beholde Ullevål Sykehus. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Opprøret startet i Oslo, der nestleder i Oslo Sp, Morten Edvardsen, argumenterer for at Ullevål sykehus, med sine spesialfunksjoner, må fortsette å eksistere.

– Vi trenger en helsepolitikk som gir folk trygghet. Derfor er det viktig at vi bevarer Ullevål sykehus og de funksjonene som finnes der. Dette er ikke en tapt sak, det er ikke satt en spade i jorda på Gaustad. Dette prosjektet må stoppes. Det vil gi altfor dårlig kapasitet, og gå utover helsetjenestene i hele Norge, forteller Edvardsen.

Omkamp

Han mener at forutsetningene har endret seg siden Hurdalsplattformen ble vedtatt. Her heter det at regjeringen vil at det skal være gode helsetjenester i hele landet, noe han mener Nye Rikshospitalet vil ødelegge for.

– Senterpartiet kan ikke sitte og se på det som nå skjer, vi er nødt til å stoppe prosjektet før det kommer i gang, sier han til TV 2.

Og han får støtte fra minst tre andre fylkesledere. Både Akershus, Buskerud og Oppland støtter forslaget fra Oslo, der det heter at «man ikke skal sette i gang bygging av Nye Rikshospitalet». Formuleringen er lagt inn i en resolusjon om helse-politikk som diskuteres på landsmøtet. Avstemningen om denne er ikke ventet før lørdag. Og de fire TV 2 har snakket med, håper og tror at de vil klare å skaffe seg flertall for forslaget.

AKERSHUS: Også lederen i Akershus Sp vil beholde Ullevål Sykehus. Foto: Anneli Isaksen / TV 2
AKERSHUS: Også lederen i Akershus Sp vil beholde Ullevål Sykehus. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Brita Skallerud, fylkesleder i Akershus Sp, frykter at byggingen av Nye Rikshospitalet vil ramme sykehus over hele landet.

– Andre sykehus stilles nå på vent fordi man skal bruke alle pengene i Oslo. Dette er ikke bra for Norge. Vi må se på dette med nye øyne, sier hun.

– Er det et helseopprør på gang?

– Jeg vet ikke om det er et opprør, men vi må ta ansvar for hele landet. Det er vår plikt å si i fra om at dette prosjektet ikke henger i hop, dette ser ikke bra ut, sier hun.

Støtte fra flere fylkeslag

Sigrid Ilsøy, lederen for Buskerud Sp, forteller at det allerede er flere milliarder i kostnadssprekk for Rikshospitalet. I utgangspunktet skulle dette koste 38 milliarder kroner, men de siste anslagene, blant annet fra NRK, tyder på at det vil koste minst 50 milliarder kroner.

SE PÅ NYTT. Utbyggingen av Nye Rikshospitalet må vurderes på nytt, mener lederen i Buskerud Sp, Sigrid Ilsøy. Foto: Anneli Isaksen / TV 2
SE PÅ NYTT. Utbyggingen av Nye Rikshospitalet må vurderes på nytt, mener lederen i Buskerud Sp, Sigrid Ilsøy. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

– Denne utbyggingen vil gå utover hele Helse-Norge og være truende for alle andre investeringer. Dette reduserer også tjenestene til pasientene. Forutsetningene for denne utbyggingen er endret og det må regjeringen ta på alvor. Vi er nødt til å se på prosjekter med enorme overskridelser. Her har man ikke kontroll, vi ligger allerede 12 milliarder over budsjett før jobben er startet. Dette må man se på på nytt, sier hun til TV 2.

Hun viser til at et samla fagmiljø, tillitsvalgte for 22.000 mennesker, flertallet i Oslo og nesten hele Senterpartiet, ikke ønsker denne utbyggingen. Og at mange gode fagfolk rømmer over til private klinikker for å gjøre samme tjenestene der.

– Dette er stikk i strid med Hurdalsplattformen. Vi må sikre spesialist-helsetjenester i hele landet. Noe vi ikke klarer hvis ikke Nye Rikshospitalet stoppes. Dette går utover hele landet. Det er opplagt at dette må tas opp på nytt. Vi tror det er mulig og jobber for det, sier hun.

Også i Oppland reagerer de på planene om Nye Rikshospitalet. Fylkesleder Marit Sletten frykter at investeringene i Oslo vil påvirke investeringene i Oppland og hele Innlandet.

STØTTER: Også Oppland Sp støtter opprørerne, her ved leder av fylkeslaget Marit Sletten. Foto: Anneli Isaksen / TV 2
STØTTER: Også Oppland Sp støtter opprørerne, her ved leder av fylkeslaget Marit Sletten. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

– Derfor er vi svært engasjerte i denne saken. Regjeringen har sagt at vi skal ha en gjennomgang av større prosjekter for å se om det er behov for endringer. Og dette er absolutt et prosjekt vi må se på, sier hun til TV2

– Kan dere vinne fram?

– Vi mener det. Nå jobber vi for å få til et flertall her på landsmøtet.

Allerede vedtatt

Styret i Helse Sør-Øst har allerede vedtatt å bygge to nye sykehus i Oslo, og legge ned Ullevål. Kommunal- og distriktsdepartementet har også vedtatt den statlige reguleringsplanen for nye bygg på Aker og Rikshospitalet. Og i Hurdalsplattformen står det følgende:

«Sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Aker sykehus og gjennomføre endringer i sykehusstruktur i Oslo i henhold til vedtatte planer.»

De som nå vil ha omkamp om denne saken viser også til et annet punkt i Hurdalsplattformen, som de mener taler for å vurdere saken på nytt.

«Norge skal ha en desentralisert sykehusstruktur som sikrer beredskap og gir alle innbyggere forsvarlig og trygg behandling på sykehus.»

Et nytt rikshospital vil ødelegge for denne visjonen, ifølge opprørerne. Forslaget kan få flertall på landsmøtet, for i tillegg til de nevnte fylkeslagene, har både Østfold, Sogn og Fjordane, Finnmark og de samepolitiske representantene vurdert å støtte forslaget.

Avstemningen på landsmøtet kommer altså sannsynligvis lørdag.