Helsemyndighetene er bekymret for dobbeltkrise: – Krevende

Selv om omikron er betydelig mindre farlig, er det langt fra uproblematisk at smitten øker så raskt i Norge.

Lørdag ble det satt nok en smitterekord. Det siste døgnet ble 12.360 nordmenn bekreftet koronasmittet. Trenden er stigende og det er forventet at smitten vil fortsette å øke fremover.

– I de matematiske modelleringene forventer vi at vi kan komme opp i 50.000 smittede per dag, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI når hun gjester Nyhetskanalen lørdag morgen.

Selv om omikron gir betydelig lavere risiko for alvorlig sykdomsforløp, ligger det an til å bli noen tøffe uker.

Vil bli en utfordring

Det er ikke antall smittede som er utfordrende, men hvor mange som vil trenger hjelp av helsetjenesten.

Den siste tiden har det vært en nedgang i antall innleggelser på sykehus med covid-19. Vold viser til at det denne uken er 60 personer innlagt med korona som hoveddiagnose, som er nedgang fra 87 i forrige uke.

Totalt var 252 pasienter innlagt med korona på fredag, viste Helsedirektoratets oversikt.

– Med en sterk smitteøkning, forventer vi også at vi ser en økning i antall sykehusinnleggelser, sier Vold.

Ifølge FHIs siste beregninger av hvordan smitten vil utvikle seg framover, kan det i verste fall bli opptil 400 innleggelser per dag. Det betyr 2500 innlagte pasienter samtidig og 150 innlagte på respiratorbehandling, viser risikorapporten.

Alle anslagene er basert på matematiske modelleringer, som er forbundet med stor usikkerhet.

I beste fall er tallene henholdsvis 100 innleggelser daglig, 500 innlagte samtidig og 25 innlagt med respiratorbehandling.

– Selvfølgelig vil dette bli en utfordring, sier avdelingsdirektøren.

En annen konsekvens av høyt smittetrykk, er at sykefraværet vil øke kraftig.

HELSEHJELP: Innleggelsestallene på sykehus har gått ned den siste tiden. Bekymringen er nå særlig knyttet til helsetilbudet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
HELSEHJELP: Innleggelsestallene på sykehus har gått ned den siste tiden. Bekymringen er nå særlig knyttet til helsetilbudet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Dobbeltkrise

Om flere får behov for helsehjelp under vinterbølgen, samtidig som mange ansatte i helsetjenesten blir samtidig smittet, står vi overfor en dobbeltkrise.

– Blir du smittet må du være hjemme i minst seks dager, og det kan medføre høyt sykefravær i samfunnet vårt. Det kan gi høyt fravær i helsetjenesten, men også i andre samfunnskritiske roller, sier Vold.

Dette vil være svært utfordrende for helsetjenesten, dersom flere trenger helsehjelp, samtidig som mange helsearbeidere er i isolasjon etter smitte.

– Det vil føre til at mange kommuner blir satt i et betydelig press, at det blir vanskelig å bemanne visse funksjoner og at kan være vanskelig å opprettholde tjenestetilbudet til alle i befolkningen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

PRESS: Helsedirektoratet er bekymret for at helsesektoren kommer til å bli satt under enda større press i tiden fremover som følge av den forventede smittebølgen med omikron. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
PRESS: Helsedirektoratet er bekymret for at helsesektoren kommer til å bli satt under enda større press i tiden fremover som følge av den forventede smittebølgen med omikron. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Han tror likevel at smittebølgen vil være håndterbart.

– Noen vil få utsatt helsehjelp og vil kanskje vente lenger enn de ellers ville gjort, men vi tror at den aller mest nødvendige helsehjelpen vil kunne gis, sier Guldvog.

Stor usikkerhet

Helsedirektøren viser forståelse for at de ansatte i helsetjenesten står overfor en utfordrende situasjon.

– Det vil være krevende for sykehusene ved at man må omdisponere ressurser og at en del pasienter får senere behandling enn de ellers ville, men det ligger innenfor det som er håndterbart, sier han.

Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvordan denne smittebølgen med omikron vil se ut.

– Vi må følge utviklingen løpende. Jeg tror at tiltakene som ble besluttet denne uken har en god og balansert innretning. Det kan være rom for lettelser de neste par tre ukene, men det kan også være behov for justeringer med noen innskjerpinger, sier Guldvog.

Vold mener det beste vi kan gjøre for å beskytte oss som enkeltpersoner fremover, er å takke ja til vaksinen.

– Oppfordringen er fortsatt å takke ja til vaksinen, for det er fortsatt viktig å være godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Det vil være vanskelig å beskytte seg mot å bli smittet fremover, når vi får så stort smittepress som vi forventer, sier Vold.