KREVER FULL GJENNOMGANG: Helsepolitiker Bård Hoksrud (Frp) krever full gjennomgang av pasientskadeordningen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
KREVER FULL GJENNOMGANG: Helsepolitiker Bård Hoksrud (Frp) krever full gjennomgang av pasientskadeordningen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Kritikk mot norsk pasientskadeordningen:

– Helseministeren er utrolig arrogant

Bård Hoksrud (Frp) vil ha full gjennomgang av pasientskadeordningen. – Dette må både vi som folkevalgte og statsråden også følge opp, mener han.

– Det er klare og veldig tydelige tilbakemeldinger fra advokater over hele landet som viser at ordningen med Norsk pasientskadeerstatning ikke fungerer slik som den bør gjøre, fastslår Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson for Frp.

Hoksrud viser til en TV 2-undersøkelse blant 18 av landets mest erfarne advokater som alle har lang erfaring med pasientskadesaker.

– Det som kommer frem i undersøkelsen er urovekkende og oppsiktsvekkende, sier Hoksrud.

Massiv kritikk

I undersøkelsen retter advokatene massiv kritikk mot pasientskadesystemet som avgjør om pasienter får erstatning etter at de har vært utsatt uhell og tabber i helsevesenet.

Undersøkelsen viser at advokatene mener de sakkyndige ikke alltid er objektive, og at pasientskadeordningen heller ikke ivaretar rettsikkerheten til skadelidte godt nok.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en offentlige ordning som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått skade etter behandlingssvikt i helsevesenet.

De siste fem årene har NPE behandlet erstatningskrav fra nærmere 30 000 nordmenn som mener de er feilbehandlet i helsevesenet.

Taus helseminister

TV 2 har kontaktet helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) som via kommunikasjonsenheten svarer at «statsråden har dessverre ikke anledning til å intervjues om dette.»

TAUS: Helseminister Ingvild Kjerkol vil ikke kommentere den massive kritikken som rettes mot pasientskadeordningen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
TAUS: Helseminister Ingvild Kjerkol vil ikke kommentere den massive kritikken som rettes mot pasientskadeordningen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Da TV 2 på nytt ber om uttalelser, får vi beskjed om at helseministeren «får svært mange henvendelser og har dessverre ikke tid».

Det reagerer Hoksrud på:

– Jeg synes det er utrolig arrogant av helseministeren at hun ikke engang har tid til å svare på TV 2s henvendelser i denne saken her. Arbeidspartiets stortingsrepresentanter har tidligere vært klokkeklar i kritikken av Norsk pasientskadeerstatning og nå påstår helseministeren fra samme parti at hun ikke har tid til å uttale seg, sier Hoksrud.

– Det henger ikke på greip. Det er tydeligvis langt mellom sitte i regjering og å være i opposisjon, fortsetter han.

– Hva gjør du med saken nå?

– Dette må vi som folkevalgte følge opp. Jeg mener dette er veldig viktig å få undersøkt dette skikkelig, og derfor vil jeg også utfordre helseministeren med spørsmål i Stortinget. Hun skal ikke slippe unna med at det ikke har tid, hun må svare, mener Hoksrud.

TV 2 har vært i kontakt med kommunikasjonsenheten i Helse- og omsorgsdepartementet som oppgir at depepartementet ikke har anledning til å kommentere saken i dag, men vurderer å komme tilbake.

Reagerer på Marens historie

TV 2 har tidligere fortalt om Maren Aure, som ble utsatt for to grove sykehustabber ved St. Olavs hospital. Deretter bestemte sakkyndige i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) at Maren ikke skulle få erstatning. Det samme var konklusjon da klagen ble behandlet i Pasientskadenemnda.

VANT TIL SLUTT: Maren Aure ble nektet erstatning, men etter at hun tok saken til retten og ble undersøkt av en ny sakkyndig, vant hun frem og fikk erstatning. Foto: Robert Reinlund / Tv 2
VANT TIL SLUTT: Maren Aure ble nektet erstatning, men etter at hun tok saken til retten og ble undersøkt av en ny sakkyndig, vant hun frem og fikk erstatning. Foto: Robert Reinlund / Tv 2

Ingen sakkyndige møtte Maren. Men da saken ble løftet inn for rettsvesenet ble en ny sakkyndig koblet på saken, og han traff Maren og konkluderte med at hun har rett på erstatning.

– Jeg reagerer ganske kraftig på at man ikke får møte og ikke får legge fram saken sin på en ordentlig måte ved å treffe saksbehandleren. Og så viser det seg altså at en ny vurdering og en ny gjennomgang av saken fører til at hun får erstatning, sier Hoksrud.

Hoksrud mener Maren-saken viser at man er tvunget til å ta saken til domstolen for å vinne frem.

– Det er ikke særlig effektivt at mange av disse sakene havner i rettssystemet. Det er belastende både for domstolene, men ikke minst for de pasientene som blir rammet, sier Hoksrud.