Helsedirektoratet: – Vi har ikke gode nok helsetjenester for ME-syke

Mange ME-pasienter har opplevd å ikke bli trodd, og har blitt henvist til psykiatrien. Etter nye funn tyder alt på at ME er en fysisk sykdom. Nå tar Helsedirektoratet selvkritikk.

TAR SELVKRITIKK:   Jeg tror at vi i for liten grad har klart å møte menneskene som har kronisk utmattelse, på en god nok måte, sier Bjørn Guldvog, assisterende direktør i Helsedirektoratet til TV 2.  (Foto: TV 2)
TAR SELVKRITIKK: Jeg tror at vi i for liten grad har klart å møte menneskene som har kronisk utmattelse, på en god nok måte, sier Bjørn Guldvog, assisterende direktør i Helsedirektoratet til TV 2. (Foto: TV 2)

Mange ME-pasienter har opplevd å ikke bli trodd, og har måttet kjempe for å få hjelp fra helsemyndighetene. Nå beklager Helsedirektoratet at tilbudet ikke har vært godt nok. Hva er ME? Les mer om sykdommen og det norske forskningsprosjektet her - Jeg tror at vi i for liten grad har klart å møte menneskene som har kronisk utmattelse, på en god nok måte, sier Bjørn Guldvog, assisterende direktør i Helsedirektoratet

Mer innhold fra TV 2