Helse Nord trekker omstridte kuttforslag

TROMSØ/OSLO (TV 2): Helse nord-direktøren trekker planen om endringer av sykehusene. Direktøren varsler samtidig at hun vil komme med en ny plan.

FIKK IKKE VILJEN SIN: Styreleder Renate Larsen og adm. dir. Marit Lind ville ha forslagene ut på høring. De fikk imidlertid ikke flertall i styret.  Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2
FIKK IKKE VILJEN SIN: Styreleder Renate Larsen og adm. dir. Marit Lind ville ha forslagene ut på høring. De fikk imidlertid ikke flertall i styret.  Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Etter seks og en halv time med styremøte ble ikke Helse Nord enige om alle forslagene til endring av sykehusstrukturen i Nord-Norge.

Det ble en tidvis opphetet diskusjon som endte med at seks av ti styremedlemmer ønsket å kun sende deler av forslagene ut på høring.

Det kunne ikke ledelsen godta. Dermed valgte administrerende direktør Marit Lund i nord RHF å trekke saken fra styremøtet.

– Dere har påpekt en del ting som dere mener er for dårlig belyst i den helhetlige planen slik den foreligger nå, sa administrerende Lind etter det ekstraordinære styremøtet i Tromsø tirsdag.

Lind varsler at det vil komme en ny plan i den svært betente saken som har gått til topps i norsk politikk. Spesielt forslaget om svekket akuttfunksjon ved lokalsykehuset i Lofoten og Narvik har vakt reaksjoner.

Derfor må Helse Nord kutte

Helse Nord har tidligere uttalt at driften i helseforetaket ikke er bærekraftig, og at man heller ikke kan tilby et likeverdig helsetilbud til alle pasienter i Nord-Norge uten å ta grep.

Derfor har Helse Nord fått i oppdrag fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) om å se på hele sykehusstrukturen i Nord-Norge på nytt.

En endelig plan skal vedtas av styret i Helse Nord først i slutten av april, etter at alle høringsinnspillene er vurdert.

– Jeg er opptatt av å få en helhetlig plan på høring, slik vi har fått i oppdrag i å gjøre. Da fant vi det riktig å trekke saken, sier Linde til TV 2 etter møtet.

– Sjokkert

Avgjørelsen slo ned som en bombe for de fleste som hadde møtt opp for å følge møtet.

– Både tilskuere og ikke minst flere medlemmer i styret virket direkte tatt på sengen og sjokkerte over denne avgjørelsen fra Marit Lind, sier Maja Sojtaric, politisk redaktør i avisa Nordlys til TV 2.

Hun sier dette med all sannsynlighet vil bety at avgjørelsen vil bli tatt av et annet styre. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har mulighet til å bytte ut seks av styremedlemmene.

– Vi får se hva hun gjør med styret, men det er stor sannsynlighet for at det ikke er dette styret som avgjør saken, sier Sojtaric.

FASTLÅST: Det var lite vilje til kompromisser under tirsdagens styremøte, mener Maja Sojtaric, politisk redaktør i avisa Nordlys. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2
FASTLÅST: Det var lite vilje til kompromisser under tirsdagens styremøte, mener Maja Sojtaric, politisk redaktør i avisa Nordlys. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Er du overrasket?

– Overrasket er jeg nok ikke. Mest fordi veldig mye i Helse Nord har vært ganske uryddig i styrets arbeid tidligere. Men at Marit Lind trakk saken nå, er jo sannsynligvis fordi hun håper og tror det er annet styre som skal behandle saken ved neste korsvei, sier Sojtaric.

SV, Rødt og FrP roser styret, og er tilsvarende kritiske til regjeringen etter møtet tirsdag. Helseminister Ingvild Kjerkol sier at oppdraget til Helse Nord fortsetter.

«INGEN SKAM Å SNU»: Mandag var det en protestmarkering mot styret i Helse Nord utenfor Vest-Lofoten vgs. Foto: Olufsen media
«INGEN SKAM Å SNU»: Mandag var det en protestmarkering mot styret i Helse Nord utenfor Vest-Lofoten vgs. Foto: Olufsen media

– Særdeles alvorlig situasjon

Flere styremedlemmer uttrykte tirsdag bekymring over at forslagene ikke er blitt grundig bearbeidet.

– Flere i styret mente det var svakheter i deler av planen som måtte utbedres mer før de kunne stille seg bak. Det var det som skjedde i dag, sier styreleder Renate Larsen i Helse Nord.

Hun mener det er synd at man ikke greide å komme i mål med en enighet tirsdag.

– Helse Nord er i en særdeles alvorlig situasjon. Det handler om at vi mangler fagfolk i mange yrkesgrupper. Dette er en situasjon som blir verre i tiden fremover. Vi har store underskudd som må gjøres noe med. Det er vanskelig at vi ikke greier å levere på fremdriftsplanen som er lagt.