Helge Lund kutter bonusen

Konsernledelsen i StatoilHydro, med konsernsjef Helge Lund i spissen, halverer bonusen sin for 2008 og kutter bonusen for 2009.

Lund har en grunnlønn på 6,3 millioner kroner, og kan etter reglene i selskapet får 50 prosent i bonus, avhengig av en rekke målekriterier og prestasjoner. Ordningen skulle gjelde fra 1. oktober 2007 da Statoil og oljedelen i Hydro ble slått sammen, og fram til 31. desember 2008.

«Konsernsjefen og den øvrige konsernledelse har i den ekstraordinære situasjon besluttet å avstå fra 50 prosent av oppnådd bonus», heter det i en melding som er gjort kjent internt i selskapet som Stavanger Aftenblads nettutgave har fått tilgang til.

Det vil heller ikke bli noen endring i toppledelsens grunnlønn for 2009 sammenlignet med 2008, ifølge meldingen.

I tillegg blir bonusordningen for 2009 endret. I år kan konsernsjefen bare få 25 prosent av grunnlønnen i bonus, mens konserndirektørene ikke kan få mer enn 20 prosent.

Ledere på lavere nivåer får beholde ordningene som er etablert i 2007 og 2008. I den interne meldingen understrekes det imidlertid at vurderingen skal skje basert på godt forretningsmessig skjønn.

«Lønnsreguleringen for ledere og ledende fagpersonell med virkning fra 1. januar 2009 gjennomføres som et generelt tillegg på 2,5 prosent til alle», heter det i meldingen i StatoilHydro. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2