TAR KAMPEN FOR NORD-NORGE: Aps tidligere nestleder og statsråd, nåværende ordfører i Tana, Helga Pedersen, her på Tana Bru mens hun peker utover Tanaelven. Foto: Sverre Saabye
TAR KAMPEN FOR NORD-NORGE: Aps tidligere nestleder og statsråd, nåværende ordfører i Tana, Helga Pedersen, her på Tana Bru mens hun peker utover Tanaelven. Foto: Sverre Saabye

Helga Pedersen slår alarm om fiskenekt: Kan bli ny samekrise for Støre

TANA (TV 2) I Ap snakker stadig flere om Helga Pedersen som mulig ny partisekretær. Helga Pedersen er mest bekymret for laksekrisen hun mener truer den sjøsamiske kulturen i Tanavassdraget, der regjeringen nekter lokalbefolkningen å fiske laks.

– Der forferderlig trist og noe lokalbefolkningen møter med både sinne og sorg fordi det er uttrykk for en total feilslått forvaltning for hele Tanaelva, slår Helga Pedersen fast.

Den tidligere fiskeri- og kystministeren og nestlederen i Arbeiderpartiet har siden 2019 vært ordfører i Tana kommune i Finnmark.

Der er lokalbefolkningen opprørt fordi Ap-leder Jonas Gahr Støres regjering i 2021 innførte et forbud mot fiske av villaks i Tanaelven. Nå foreslår klima- og miljødepartementet å nekte laksefiske for tredje år på rad.

Elven er verdens viktigste vassdrag for Atlanterhavslaksen.

Folk gråter

Lokalbefolkningen, og da særlig den sjøsamiske befolkningen, har levd av å fiske laks fra Tanaelven i generasjoner. Men så ble det bråstopp, da regjeringen innførte forbudet – som et tiltak for å stanse spredningen av den skadelige pukkellaksen og bygge opp laksebestanden igjen.

Et hårreisende vedtak, ifølge Helga Pedersen.

– Når hele laksefisket opphører er det en stor sorg for hele kommunen. Det er sånn at folk kommer på kontoret mitt og gråter, og folk gråter på møter, så det her er noe som går inn på oss alle, sier hun, og forklarer hvorfor:

– Historisk sett har laksen vært nødvendig for å overleve, for å få nok mat. I moderne tid er det et veldig viktig samisk uttrykk. Det er lokal kultur, nærmest religion. Om sommeren har veldig mye av livet dreid seg om å fiske laks, ha bål ved elva og følge med på hva som skjer. Vi er veldig redd for ikke bare at laksen, men hele den samiske kulturen knyttet til den skal forsvinne, sier hun.

Fakta: Pukkellaks

Pukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha) er en fisk i laksefamilien. Den har navn etter den store pukkelen som hannfisken utvikler under gytetiden, nesten all hannfisk dør etter gyting. Hovedutbredelsesområde er det nordlige Stillehavet.

Pukkellaksen fantes tidligere i store mengder langs kysten av Nord-Norge etter at den ble satt ut i vassdrag på Kolahalvøya i slutten av 1950-årene. Den ble i første halvdel av 1960-årene fanget i store mengder i norske farvann, men ble så sjeldnere. Sommeren 2017 var det igjen stort innsig av pukkellaks til norske elver. I 2019 ble det startet rapportering[1] av pukkellaksfangster i elvene. Det ble dette året fisket opp 21 tonn av arten, som er uønsket i Norge. Pukkellaksen utgjorde 7 prosent av all avlivet laksefisk som var fisket i elvene dette året, størst andel var i Troms og Finnmark.[2]

I Fremmedartslista 2018 for Norge er pukkellaks vurdert til høy risiko på grunn av stort invasjonspotensial og liten økologisk effekt. I Fremmedartslista 2018 for Svalbard er den kategorisert i gruppen lav risiko.

Kilde: Wikipedia

Pedersen, som selv er samisk, mener saken minner om stormen som rammet regjeringen for bare få uker siden som følge av vindturbinene på Fosenhalvøya i Trøndelag.

– Har man den samme problemstillingen her, som i Fosen?

ELVEN PÅ VEGGEN: På ordførerkontoret i Tana har Helga Pedersen et maleri av Tanaelven hengende på veggen. Foto: Sverre Saabye
ELVEN PÅ VEGGEN: På ordførerkontoret i Tana har Helga Pedersen et maleri av Tanaelven hengende på veggen. Foto: Sverre Saabye

– Ja, det handler om samisk kultur og næringsutøvelse og det er også et eksempel på at samiske interesser og lokalbefolkningen ikke blir hørt når beslutninger skal tas, sier Pedersen, og understreker alvoret:

– Lokalbefolkningen er ikke sett og hørt i denne saken, så den forvaltningen man driver med i dag er et brudd med samiske rettigheter, det er i strid med lokal og tradisjonell kunnskap, sier hun.

Etterlyser andre tilak

Den tidligere Ap-nestlederen og -statsråden mener regjeringen har gjort en slett jobb.

– I motsetning til i resten av fiskeriforvaltningen, så har man ikke ordentlige prosesser, der man legger kunnskap til grunn og er transparente, sier hun.

Helga Pedersen mener regjeringen skulle ha iverksatt andre tiltak i og rundt Tanavassdraget før de landet på total nedstengning av området for laksefiske.

– For det første må vi få ordentlige tiltak for å bekjempe pukkellaksen, som er en eksistensiell trussel mot den vanlige tanalaksen. Det inkluderer å stoppe pukkellaksen i sjøen. Dernest er vi nødt til å jakte på laksens predatorer, særlig gjedde og sel som Staten nå i realiteten har fredet. Sist, men ikke minst, må det opprettes klekkerier for ny laks, sier Pedersen.

Politikeren i Tana kommune stiller se samlet bak et krav om at det blir åpnet et begrenset fiske for lokalbefolkningen.

– Når det er lav bestand kan man fiske litt, og når bestanden er god igjen kan man fiske mye mer.

– Veldig stort ansvar på regjeringen

Det er ikke gehør for noe laksefiske i det hele tatt i klima- og miljødepartement.

– Jeg skjønner at fisket har stor kulturell betydning i dette området, samtidig må vi bevare fisket til senere generasjoner, og da må vi ha en stenging nå i og med at bestanden er så dårlig, sier statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp).

VIL STENGE FISKET: Statsminister Jonas Gahr Støre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide, her under klimatoppmøtet i Egypt i juli i fjor. Foto: Javad Parsa
VIL STENGE FISKET: Statsminister Jonas Gahr Støre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide, her under klimatoppmøtet i Egypt i juli i fjor. Foto: Javad Parsa

En stor del av de som har svart til nå i høringen er positive til stengningen, ifølge Heen.

– Det biologiske grunnlaget er ikke tilstrekkelig for at man kan fiske på det, og så har vi en felles avtale med Finland - Tana er en grenseelv, påpeker han.

– Det er ingen som er uenige i at man skal tilpasse fisket til bestanden, men man må ta inn over seg at årsakene til at vi har havnet er her sammensatt, sier Pedersen, og fastholder at stenging er en trussel mot den elvesamiske kulturens eksistens:

– Forsvinner laksen, så forsvinner selvfølgelig den samiske kulturen som er knyttet til det, så her pålegger det både oss som lokalbefolkning og ikke minst regjeringen et veldig stor ansvar.