Helene (4mnd) og åtte andre babyer er med i nytt prosjekt:

Helene (4 mnd) skal forhindre mobbing

Prosjektet «Roots of Empathy» har fått oppmerksomhet verden over. Kanskje er det fordi at babybesøk er en del av prosjektet.

Hele ni babyer skal i løpet av det neste året tilbringe tid sammen med fjerdeklassingene på Notodden.I løpet av det neste året får de se babyen vokse. Ved å tilbringe tid sammen med barnet og observere henne, skal ti-åringene lære om følelser. Dette skal igjen hindre mobbing og gi et bedre klassemiljø.- De babyene som er med på dette skal først og fremst være seg selv. De skal vise sin sårbarhet, de skal vise sine følelser, slik at vi bedre kan gjenkjenne våre egne følelser og t