LASERSKANNING NORGE RUNDT: Det største landkartleggingsprosjektet noensinne i Norge er gjennomført ved hjelp av laserskanning fra fly. Foto: Terratec
LASERSKANNING NORGE RUNDT: Det største landkartleggingsprosjektet noensinne i Norge er gjennomført ved hjelp av laserskanning fra fly. Foto: Terratec

Hele Norge laserskannet: – Gjør landet tryggere

Det største landkartleggingsprosjektet i norsk historie skal gjør det lettere å forberede seg mot styrtregn, flom og ras. Laserskanning kan også hjelpe deg om du jakter fortidsminner.

Fly har fløyet til sammen 380 000 kilometer. Hver kvadratmeter av landet er laserskannet. Det største landkartleggingsprosjektet noensinne er gjennomført.

Klimaendringene gjør klimaet villere og våtere. Nettopp her kan laser-kartleggingen komme til nytte.

KARTDATA: Fly har fløyet til sammen 380 000 kilometer. Hver kvadratmeter av landet er laserskannet. Foto: Nasjonal Detaljert Høydemodell
KARTDATA: Fly har fløyet til sammen 380 000 kilometer. Hver kvadratmeter av landet er laserskannet. Foto: Nasjonal Detaljert Høydemodell
KART DATA: Fly har fløyet til sammen 380 000 kilometer. Hver kvadratmeter av landet er laserskannet. Foto: Nasjonal Detaljert Høydemodell
KART DATA: Fly har fløyet til sammen 380 000 kilometer. Hver kvadratmeter av landet er laserskannet. Foto: Nasjonal Detaljert Høydemodell
KART DATA: Fly har fløyet til sammen 380 000 kilometer. Hver kvadratmeter av landet er laserskannet. Foto: Nasjonal Detaljert Høydemodell
KART DATA: Fly har fløyet til sammen 380 000 kilometer. Hver kvadratmeter av landet er laserskannet. Foto: Nasjonal Detaljert Høydemodell

– Vi kan kartlegge hvordan elver og bekker går med tanke på ekstremvær, og ekstremvær har vi mye mer av nå, forklarer sjefen for Norges kartverk, Johnny Welle.

Han har nylig presentert nyvinningen for kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, Sp.

– Hvor vil ekstrem nedbør ta veien, vil svært kraftig nedbør bevege seg mot et sentrumsnært område? Slikt vil modellene hjelpe oss med å forutsi, sier Welle.

Tryggere Norge

– Et slikt verktøy kan også fortelle oss mer om hvor det er fornuftig og trygt å bygge nytt, sier statsråden, etter å ha sett den digitale høydemodellen.

Vil denne digitaliserte utgaven av Norge gjøre det til et tryggere land?

TRYGGERE LAND: Statsråd for kommunal- og distriktssaker, Sigbjørn Gjelsvik, Sp, får forklart de nye datamodellene hos Statens kartverk. Foto: Stein Roar Leite / TV 2
TRYGGERE LAND: Statsråd for kommunal- og distriktssaker, Sigbjørn Gjelsvik, Sp, får forklart de nye datamodellene hos Statens kartverk. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Ja, det er betryggende at vi nå har gode verktøy som gjør oss i stand til å håndtere situasjoner med styrtregn og flom, og kanskje kan enkle tiltak gjøre det tryggere for oss.

Statsråden mener det var vel investert å bruke litt over 400 millioner kroner på den nye datamodellen av Norge.

Hvor bratt er det?

Kartverkets sjef sier den nye datamodellen kan brukes til en rekke ting.

– Det lages apper basert på denne kartlegginga, og for eksempel kan du bruke teknologien til å finne ut hvor bratt det er i ei skråning. Noe som vil interessere blant annet de som kjører randonnée-ski, mener Welle.

RAS TAR LIV: Nylig omkom en eldre kvinne da dette huset i Heim kommune i Trøndelag ble tatt av ras. Rasårsaken er ennå ikke endelig fastslått. Foto: Frank Lervik / TV 2
RAS TAR LIV: Nylig omkom en eldre kvinne da dette huset i Heim kommune i Trøndelag ble tatt av ras. Rasårsaken er ennå ikke endelig fastslått. Foto: Frank Lervik / TV 2

Kartverket og statsråden ser også for seg at kommune-Norge tar dette aktivt i bruk når nye bygg skal settes opp.

– Når havnivået stiger - hvordan vil det påvirke bebyggelse. Og vi bruker det til å følge med på hvordan ras kan oppstå, sier kartverksjefen.

Trondheim kommune har analysert flomveiene i byen ved hjelp av denne høydemodellen.

TRONDHEIM UNDER VANN: Med en meter stigning i havnivået ser vi at deler av Trondheims fjordnære områder forsvinner under vann. Nye høydedata kan fortelle byplanleggerne hvor man ikke bør bygge. Foto: Geodata
TRONDHEIM UNDER VANN: Med en meter stigning i havnivået ser vi at deler av Trondheims fjordnære områder forsvinner under vann. Nye høydedata kan fortelle byplanleggerne hvor man ikke bør bygge. Foto: Geodata

Skattejakt

De nye dataene i høydemodellen av Norge vil også kunne gi de som er på jakt etter spennende fortidsminner litt ekstra drahjelp.

– Hoydedata.no vil kunne brukes til å gå på skattejakt, forsikrer sjefen for Kartverket.

Kan man finne gamle vikingskip eller kanskje gull ved hjelp av høydemodellen?

– I hvert fall er det mulig å å bruke dette til å lete etter spor av gamle graver eller vikingskip.

Det er bare et par år siden arkeologer gjorde eldgamle funn i Nordland takket være laserstråler skutt ned mot bakken fra fly.

– Laserstrålene borer ikke veldig dypt nede i jorda, så olje er vel ikke tenkelig at man finner på denne måten?

– Nei, men data er den nye oljen, sier Johnny Welle.