NÅ HAR REGJERINGEN ENDELIG TATT GREP:

Hele livet har Sally (25) blitt oversett – nå lover statsministeren en endring

GOD MORGEN NORGE (TV 2): I mange år har personer med funksjonsnedsettelser i Norge kjempet for sine rettigheter. Nå har statsminister Jonas Gahr Støre skrevet under på at det skal skje en endring.

Sally Kamara (25) har sittet i rullestol nesten hele livet, da hun som to-åring ble skutt i ryggen.

Hun mener at Norge har en lang vei igjen når det kommer til inkludering av personer med ulike funksjonsnedsettelser. Gjennom hele livet har hun møtt på mange utfordringer knyttet til sin funksjonsnedsettelse.

– Vi har ingen lover som sier at funksjonsnedsatte har rettigheter.

Nå har regjeringen endelig tatt grep.

Se hele intervjuet øverst i artikkelen!

Denne uken arrangeres det andre globale toppmøtet; om inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne, også kalt Global Disability Summit. Denne gangen er Norge, sammen med Ghana, vertskap for den viktige samlingen.

ÅPNINGSTALE: Statsminister Jonas Gahr Støre holdt åpningstalen for Global Disability Summit i går. Foto: Stine Østby/Regjeringen.no
ÅPNINGSTALE: Statsminister Jonas Gahr Støre holdt åpningstalen for Global Disability Summit i går. Foto: Stine Østby/Regjeringen.no

Statsminister Jonas Gahr Støre forteller til God morgen Norge at deltakelsen og vertskapet for Global Disability Summit er svært viktig av flere årsaker.

– Dette er et stort tema som gjelder hele verden. 15 prosent av befolkningen i verden har en funksjonsnedsettelse, det utgjør til sammen mer enn én milliard mennesker.

Støre understreker at engasjementet setter stor dagsorden.

– Det nære består i at landene møtes, riktig nok over internett, men her skal landene og organisasjonene melde inn sine mål og forpliktelser knyttet til tilrettelegging og inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i samfunnet.

«Oss og dem»

Målet med Global Disability Summit er å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne får ta del i sosial og økonomisk utvikling på linje med alle andre.

Sally skal selv delta på møtet. Hun mener at dagens bybilde ikke er tilrettelagt for alle mennesker, og forteller at dette er noe hun erfarer daglig.

– Mange har en tanke om at mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke klarer noe selv.

NHF-ambassadør: Sally Kamara (25) er ambassadør for Norges Handkapforbund og jobber som programleder for Supernytt på NRK. Foto: Hans Otto Bordvik
NHF-ambassadør: Sally Kamara (25) er ambassadør for Norges Handkapforbund og jobber som programleder for Supernytt på NRK. Foto: Hans Otto Bordvik

Sally beskriver et samfunn som ikke forventer noe av henne og andre med lignende funksjonsnedsettelser. Erfaringene bunner i hendelser der hun blant annet har fått applaus for å åpne en dør. Hun påpeker at byen er utilgjengelig og at skoler er ikke er tilrettelagt.

– Vi blir ikke sett i de offentlige bygningene eller på konserten eller festen i det offentlige lokalet. Det skaper så mye stigma og barrierer mellom oss og de funksjonsfriske.

Hun forteller at det er de små tingene som skaper store hindringer hver dag.

– Det er vanskelig å inkludere seg selv i samfunnet når 93 prosent av inngangene til offentlige bygg i Norge ikke er tilrettelagt.

Lover en endring

Nå har statsminister Jonas Gahr Støre skrevet under på at det skal skje en endring.

– Jeg mener at dette har stått stille for lenge. Vi har jobbet med dette i vår regjeringserklæring, det handler om å få det innarbeidet i lovgivningen, sier Gahr Støre.

FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli tatt inn i norsk lov.

– Det er et av våre bidrag til denne konferansen, at vi vil innarbeide denne store internasjonale konvensjonen hvor vi forplikter oss til likebehandling i norsk lov.

FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er en etterlengtet konvensjon som har blitt kjempet for at skal bli tatt inn i det norske lovverket. Dette har blitt nedstemt i stortinget flere ganger, senest i mars i fjor. Nå vil Norge sidestille denne konvensjonen i norsk lovverk på lik linje med barnekonvensjonen og kvinnekonvensjonen. Dette er en seier for Sally og funksjonsrammede i Norge.

– Det har tatt lang tid, men nå som konvensjonen har blitt tatt seriøst, og at den blir en del av loven, betyr at vi endelig har blitt hørt. Jeg forventer en drastisk endring, påpeker Sally.

ETTERLENGTET: Endelig har stortinget tatt grep, Sally ser frem til å bemerke seg endringene som vil skje i samfunnet gjennom de neste årene. Foto: God morgen Norge
ETTERLENGTET: Endelig har stortinget tatt grep, Sally ser frem til å bemerke seg endringene som vil skje i samfunnet gjennom de neste årene. Foto: God morgen Norge

Statsministeren understreker at Norge nå er forpliktet til konvensjonen og at den vil få en forrang i lovverket, hvor den vil ligge på lik linje som menneske- og barne-rettigheter. Han begrunner den lange ventetiden i planlegging og kartlegging for betydning og kostnader.

– Vi måtte finne en riktig måte å gjøre dette på for staten, og for kommunene der det praktiske er. Det skal vi nå ta tak i for å gjennomføre endringene på en god måte.

– Selv om det handler om ramper og tilgang, så handler det også om stigmatisering, at man blir sett og hørt. Det har også mye å gjøre med hvordan man promoterer og forholder seg til funksjonshemmede, uten at det er et stort faktum – det handler om å bli en del av samfunnet, avslutter 25-åringen.